Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Referat fra møte 3. oktober 2005

Kort møtereferat fra SAIH-møte på SEFIA mandag 03.10.05

Oppmøte:

Elin, Tone, Elizabeth, Erik, Jonas, Carina, Beate, Heddy, Kjersti, Silje, Margit, Solveig, Hege, Anette, Guri.

Sak 2.1 Årsmøte 6.-7. november i Oslo

SAIH har årsmøte på Håndverkeren i november, alle i lokallaget som har lyst kan være med. Det skal blant annet opprettes et landsråd i SAIH med 6 representanter fra lokallagene som skal ha 3-4 møter i året og det skal stemmes om hva neste års kampanje skal være.

Sak 2.2 Struktur og ansvarsfordeling i lokallaget

Lokallaget har kommet til enighet om å ikke ha noen leder av SAIH- Bislet. Ordstyrer oppneves på møtene og skal gå på rundgang, utkast/forslag til saksliste til neste møte skal utarbeides på slutten av hvert møte. Slik har ansvar og administrative oppgaver blitt fordelt:

Økonomiansvarlig: Silje Mellqvist

Informasjon, presse og webansvarlige: Elin Fugelsnes, Erik Brandsberg, Hege Øye Berg

Kontaktperson med SAIH-sentralt: Heddy V. Castberg

Sosialiseringsansvarlig: Carina Vangen

Sak 2.3 Oppdatering aksjonsgrupper:

2.3.1 FN- foredraget

Foredrag om toppmøtet og reformering av FN jobbes med av aksjonsgruppen, har vært i kontakt med NUPI men er fortsatt usikkert om de kan låne oss en foredragsholder. Gruppen jobber videre og skal kontakte PRIO. Forslag om å holde foredraget i forbindelse med FN-dagen 24. oktober.

2.3.2 Max Havelaar

Gruppen skal ha stand på skolen den første aksjonsuken til Max Havelaar, mandag 10.10 (Torbjørn, Hege, Tone og Carina), tirsdag 11.10 (Guri, Anette, Beate og Elizabeth) og torsdag 13.10 (Erik, Jonas, Silje og Kjersti) fra rundt ni til rundt ett i hovedbygget P 52. Max Havelaar har lånt oss kaffetraktere og infomateriell, samt gitt oss kaffe som vi kan dele ut på stand. Gruppen vil kjøpe inn ulike typer MH-produkter for å vise frem på standen, og har bestemt at vi bruker noe midler på å kjøpe inn appelsinjuice og sjokolade som vi kan dele ut til studenter sammen med kaffe. Vi skal prøve å få "Oslostudenten" til å dekke aksjonen, og har fått bekreftelse på at vi får legge ut artikkel om aksjonsuken på HiOs hjemmesider. Mål om å få hengt opp litt info om merkevareordningen på skolen, og vi skal ha en underskriftskampanje for å få kantinen og Fyrhuset til å bruke Max Havelaar- kaffe ettersom begge serveringsstedene tilsynelatende ser seg villige til å bytte dersom vi har studentmassen i ryggen.

2.3.3 TV-aksjonen 23. oktober

TV-aksjonen har som mål å skaffe rundt 500 studenter som bøssebærere, og SAIH Bislett vil være med å bidra. Aksjonsgruppen har denne uken møter med SAIH- Blindern og skal på seminar hos NRK og forum på Chateau Neuf om FOKUS. Vi ønsker å skape blest og spre informasjon om aksjonen, samt rekruttere studenter på skolen til å være bøssebærere på innsamlingsaksjonen gjennom stand på plassen eller liknende. Gruppa skal møtes på torsdag for å planlegge videre.

Sak 2.4 Presse og pr

Det er sendt mail til informasjonsansvarlig fra sentralt om hun kan komme til oss mandag 17.10 kl 15.30.

Det er opprettet en gruppe med ansvar for rekruttering som skal prøve å verve flere studenter til SAIH med mål om å få inn medlemmer fra ulike studieretninger: Erik, Birgitte, Silje og Kjersti

Vi ønsker å få inn så mye stoff som mulig i studentavisen og tilgang til hios fellesmailsystem. Vil prøve å få inn spørsmål om SAIH i onsdagsquizen på Samfunnet.

Neste møte blir mandag 17.10 klokken 15.30

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon