Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

date med Venstre

Rebekka Borsch, Venstres førstekandidat i Buskerud og leder av internasjonalt utvalg i Venstre møter vi på Venstres stamsted under Arendalsuka, Cafe Viktor. SAIHs leder har allerede funnet plass og bestilt kaffe i vente på Rebekka som kommer hastende inn rett fra en debatt om kultur.

Vi tar den obligatoriske hilserunden og Beathe starter litt åpenlys flørting med å understreke hvor god alliert Venstre har vært for SAIH på Stortinget denne perioden før hun tar fatt på spørsmålene for å finne ut hvorvidt Venstre er en god match for våre hjertesaker.

Beathe: - Alle partiene har vektlagt at utdanning er et veldig viktig fokus i utviklingspolitikken, og i sammenheng med bærekraftsmålene som skal oppnås innen 2030 så er det viktig at man også satser på forskning og kompetanse, så i den sammenheng, og fordi SAIH er en student og akademikerorganisasjon, hvilken rolle spiller høyere utdanning i den satsningen?

Rebekka: - Vi er et parti som er ekstremt opptatt av høyere utdanning, så igjen, jeg vil tro at det er vi veldig positive til, at den må styrkes kraftig. Og det henger jo sammen, vil du styrke landene på sikt, så må folk ha høyere utdanning. Man trenger jo ikke bare å lære å lese og skrive.

Beathe: - Jeg tror det som står i Venstre sitt partiprogram nå er at dere vil ha et fokus på utdanning, men det står ingenting spesifikt om høyere utdanning.

Rebekka: - Nei, men det omfatter alt av utdanning, det vil si hele løpet egentlig. Men, som forklaring nå har vi to hundre sider med program, hvis du går så detaljert til verks i alle sakene, så ender du opp med 500 sider, så det er på en måte ikke helt.. men programmet gir retningen, og så må stortingsgruppa helt konkret ta stilling til hvor mye penger vi bør sette av. Det er derfor man ikke kan tallfeste alt, for det går praktisk sett ikke i et program.

Beathe: - Vår bekymring kommer fra at nå har det vært et veldig høyt fokus på utdanning som er veldig positivt, men man har sett at høyere utdanning har falt ut selv om man har hatt utdanning som fokus.

Rebekka: - Altså, jeg mener det også handler om at når et nytt storting er satt sammen, at man er flink med å lobbe for de detaljene, og sier at det er viktig med at man ikke bare tenker utdanning uspesifisert, men at man også definerer hva pengene skal gå til.

Beathe: - I norsk høyere utdanning har man gratisprinsippet, som alle er enige om. Eller, de fleste er enige om, jeg lurte på om Venstre har noen råd til andre land i forhold til innføring av studieavgift?

Rebekka: - Jeg blir litt skeptisk til å gi råd til andre land. Vi er en veldig sterk forkjemper for at utdanning skal være gratis, så langt som mulig, for å gi alle en lik mulighet til å ta utdanning. Men nå er det jo også noe med at ikke alle land har den samme velstanden som oss. Men i prinsippet støtter vi veldig opp under at det blir mulig. Men det å bestemme over andre lands utdanningspolitikk, det kan vi ikke gjøre. Det vi kan er bare å hjelpe til med de riktige valgene.

Beathe: - Ja, jeg tenker i utgangspunktet på å gi råd i denne sammenhengen.

Rebekka: - Med tanke på at vi har et veldig sterkt fokus på utdanning generelt, så vil man også legge vekt på at landene får den rette kompetansen i oppbyggingen av sivilsamfunnet og utdanningssektoren, og hvordan utdanningen gjøres tilgjengelig for å løse det.

Beathe: - Vi går videre til spørsmål om minoritetsgrupper, det første handler om kvinner og likestilling, vil Venstre styrke satsningen på seksuell helse og reproduktive rettigheter …

Rebekka: - Jepp!

Beathe: - … for å veie opp for de konsekvensene som man har sett nå, med Trumps innføring av the global gag-rule, eller munnkurvregelen?

Rebekka: - Ja, svaret mitt er et helt klart ja. Det vil vi. Det kapittelet har jeg redigert i partiprogrammet! Hehe.

Beathe: - Veldig bra. Vil man gjøre det gjennom økte bevilgninger, eller er det noen konkrete tiltak som man skal få til?

Rebekka: - Dette vil vi gjøre både gjennom økte bevilgninger men også gjennom FN-organene. Det blir jo rett og slett å jobbe mot den bevegelsen som i deler av FNs forsamling har samlet seg, for nettopp å skru tilbake hjulet på mange måter. Men også ved å styrke de FN-organene som jobber med livssyns-, og etniske minoriteter, men også kvinnespørsmål, sånn at man styrker hele det mandatet.

Beathe: - Tenker du på mer støtte til enheter som FNs befolkningsfond og UN Women?

Rebekka: - Ja, blant annet. En ting er å jobbe via FN, og styrke de organene. Venstre mener en del av FN bør reformeres, for sånn som det er i dag gjør det vanskelig. Men det er et arbeid som man må gjøre over lang tid med andre land. Et annet spor er å styrke organene som har ansvar for å jobbe med de spørsmålene med penger, men også kompetanse. Og et tredje spor er å jobbe ovenfor enkeltland. Med problemstillinger knytta til minoriteter, seksuelle minoriteter, kvinner osv. Det er de tre sporene vi vil følge.

Beathe: - Vil Venstre også støtte opp om lokale LHBT-organisasjoner som en del av sivilsamfunnstøtte?

Rebekka: - Helt klart, det også, å støtte opp om alle slags frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, er veldig viktig.

Beathe: - Neste spørsmål er om urfolk. Vil venstre jobber for at urfolksrettigheter blir tatt hensyn til i investeringene til Norfund og Oljefondet?

Rebekka: - Det vil jeg tro, men det må jeg nesten slå opp i programmet!

Beathe: - Det står ingenting i programmet deres …

Rebekka: - Vi vil styrke urfolks rettigheter generelt. Vi skulle ønske oss at Norfund og Oljefondet fulgte norsk politikk i utlandet. Men en ting er hva vi mener hadde vært perfekt, og det andre er hva vi kan oppnå.

Beathe: - Neste spørsmål er på menneskerettigheter. Vi ser nå et veldig innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn globalt, og spesielt i mange mindre demokratiske stater, og man ser at grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er under sterkt press. Hvilke tiltak vil Venstre gjennomføre for å styrke menneskerettighetene for internasjonalt sivilsamfunn og lokalt sivilsamfunn der de blir motarbeidet?

Rebekka: - Det er ikke et enkelt spørsmål. Vi behandlet et dokument om dette i Venstre for 3 år siden, som tok for seg hvordan Norge kan prøve å påvirke regimer som vi er veldig uenige med når det gjelder menneskerettigheter og hvordan de håndterer minoriteter. Der la vi fram tre spor.

- Det første er at den norske regjeringen, uansett hvem som sitter i den, må slutte å skille mellom land hvor vi har interesser og u-land, som vi kan være paternalistiske ovenfor. I noen land i dag fører vi en annen type retorikk på menneskerettigheter enn i andre land. Venstre mener at her bør vi være konsekvente, og snakke opp menneskerettigheter og minoriteters rettigheter uansett om vi har økonomiske interesser der eller ikke.

- Det andre er at vi har vedtatt hvordan punkter rundt hvordan norsk næringsliv skal oppføre seg i møte med regimer som ikke fører en menneskerettighetspolitikk som er i tråd med FN. De bør følge en del koder og regler, sånn at man gjennom investeringer kan støtte opp om det arbeidet som gjøres på MR, men også la være å investere hvis det er grove brudd på menneskerettighetene. Norsk næringsliv bør være forpliktet til å føre de samme etiske reglene som hjemme, sånn at de ikke lager to sett med regler, som vi har sett i fortiden blant annet med Telenor og andre store selskaper. Det er så konkret jeg kan svare på det.

Beathe- Vil Venstre øke bevilgningene til menneskerettighetsarbeidet på statsbudsjettet? Her har det vært store kutt de siste årene. De økningene som har vært har vært veldig øremerket, som for eksempel til religiøse minoriteter.

Rebekka: - Venstre mener at menneskerettigheter burde være en viktigere del av norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Så i prinsippet svarer jeg ja, men så må man se hvilke konkrete prosjekter man må satse på.

Beathe- SAIH har tatt initiativ til en ordning som kalles students at risk, som gir studenter som er truet, utvist eller forfulgte på bakgrunn av aktivisme for menneskerettigheter i sine hjemland mulighet til å fullføre studiene sine i Norge. Venstre støtter en videreføring av den ordningen i sitt partiprogram. Denne saken kommer mest sannsynlig opp nå i høst, hvor det vil trenges friske midler for å videreføre ordningen.

Rebekka: - Det er jo da det vil vise seg om vi makter å øke menneskerettighetsbudsjettet, med den type poster er det ikke mulig å si noe før man ser helheten. Men vi ønsker at ordningen skal videreføres. Men så må vi først se hvordan valget blir da.

Beathe- Studenter og akademikere er en truet gruppe i mange land, men de overses ofte i arbeidet for å støtte opp om menneskerettighetsforkjempere.

Rebekka: - Ja, det er jo typisk de som blir «tatt ut» av autoritære regimer for å knekke sivilsamfunnet.

Beathe: - Riktig, og så ser vi at det sjelden blir rapportert om i internasjonale instrumenter som FNs menneskerettighetsråd. Vil Venstre jobbe for at studenter og akademikere blir nevnt som en egen risikogruppe som utsatt for menneskerettighetsovergrep?

Rebekka: - Det tror jeg ikke har hatt Venstre har tatt stilling til, men hvis noen legger fram dette som et ønske tror jeg vi hadde vært positive. Viljen til å støtte forfulgte studenter er til stede.

Beathe- Det var de spørsmålene vi hadde! Tusen takk.

Og vi løper videre i hver vår retning. Puh! Speed-dating er slitsomt. Men vi har en ny date, og nye muligheter.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon