Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

date med Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentant for SV og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, Bård Vegar Solhjell, har akkurat deltatt på debatten «Norsk utenrikspolitikk i en urolig verden». Beathe huker tak i Bård Vegar, der han kommer gående med boken «URO – ei historie om Norges framtid» under armen. Beathe kan ikke la være å føle seg en smule tilsidesatt på denne første daten, da Bård Vegar stopper opp hvert tjuende sekund for å hilse på venner og kjente. Til slutt finner de seg til rette, etter at Bård Vegar har unnskyldt seg for sin oppførsel. Beathe smiler og vinker det hele bort med et håp om at han vil gjenvinne hennes tillit gjennom stor støtte til SAIHs hjertesaker:

Beathe: - Vil SV doble utdanningsbistand I den neste perioden, og hvilken rolle spille høyere utdanning inn i oppnåelsen av bærekraftsmålene?

Bård Vegar: - SV vil ikke binde seg til hvor mye, men ønsker å øke. Det er andre områder som har blitt stående stille de siste årene, men utdanning er nøkkelen for god samfunnsutvikling. Høyere utdanning er viktig, blant annet fordi de som har høyere utdanning reproduseres gjennom forskjellene i samfunnet for øvrig.

Beathe: - Norge operer etter gratisprinsippet innenfor høyere utdanning, altså at det skal være gratis å studere. Hva ville vært SVs råd til andre land når det kommer til innføring av studieavgift?

Bård Vegar: - Det er både riktig og viktig å ikke ha studieavgifter. Vi burde i større grad jobbe med nordiske land for å få dem til å begrense deres studieavgifter.

Beathe: - Vil SV styrke satsningen på seksuell helse og rettigheter for å veie opp for Trumps Global Gag-rule?

Bård Vegar: - Et stort JA til satsning på kvinnehelse. Det var flaut at Norge brukte så lang tid etter innføring av Trump’s munnkurvregel. Norge kunne vært naturlige likestillingsledere på dette punktet, men valgte å la være.

Beathe: - Vil ditt parti jobbe for at urfolks rettigheter må ligge til grunn for alle offentlige investeringer gjennom for eksempel Norfund og Oljefondet?

Bård Vegar: - Ja, vi mener at urfolksrettigheter må ligge til grunn for investeringer som Norge gjør. Enten det er konkret via oljefondet eller andre investeringer for eksempel via Norfund. Selvfølgelig må urfolksrettigheter respekteres!

Beathe: - Har LHBT en spesiell plass i SVs bistands- og utviklingspolitikk? Burde rettigheter og vern for denne gruppen være en prioritet?

Bård Vegar: - Ja, dette er en naturlig del av en likestillingssatsning, men dette er et område vi må se nærmere på. Hva sier partiprogrammet om dette? Et konkret tiltak foreslått i partiprogrammet er at «alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer».

Beathe: - Student at Risk er en ordning som gjør at studenter som har blitt hindret i å fullføre sin utdannelse i hjemlandet på grunn av sitt politiske engasjement kan gjøre dette i Norge. Ønsker SV og videreføre ordningen som til nå kun har vært en prøveordning?

Bård Vegar: - Ja, vi i SV ønsker å videreføre. Dette er en ordning som fungerer godt. Jeg har selv møtt flere av disse Students at Risk-studentene gjennom mitt arbeid i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Beathe: - Det er vi glad for å høre og ikke minst er vi glad for at SV er ett av få partier som har programfestet at de vil videreføre ordningen. I forlengelse av dette, har jeg et siste spørsmål til deg. Det er et veldig innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn globalt og grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er under sterkt press, og det er mange menneskerettighetsforkjempere som er under økende press. Det har vært store kutt i bevilgningene til menneskerettighetsarbeid de siste årene. Har SV noen tiltak for å støtte opp om både internasjonalt og lokalt sivilsamfunn? Og ønsker SV å øke bevilgningene til menneskerettighetsarbeid?

Bård Vegar: - Ja, vi vil arbeide for å både støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere.

Beathe: - Okei, så ble det enda et siste spørsmål. For vi i SAIH har et ønske om at studenter og akademikere skal bli inkludert som en egen risikogruppe i menneskerettighetsarbeidet, ettersom dette er grupper som ofte står i bresjen for samfunnsendringer og derfor blir systematisk truet og forfulgt, men sjelden får oppmerksomhet. Er dette noe SV ville vært med på å jobbe for?

Bård Vegar: - Det høres spennende ut. Dette er ikke noe vi har tatt stilling til enda, men jeg tror det er noe vi kunne vært med på. Partiprogram SV vil: støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom rettsakssobersvasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører.

Beathe takker for en hyggelig samtale med Bård Vegar og ønsker han lykke til med resten av opplegget på Arendalsuka. Beathe ser Bård Vegar forsvinne bortover Pollen, og håper at han ikke vil glemme hvilke saker SV og SAIH har til felles når han tar videre fatt på valgkampen.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon