Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

date med Senterpartiet

Det er tirsdag kveld under Arendalsuka, og ut fra Arendal kino strømmer organisasjonsfolk, politikere og andre engasjerte mennesker, etter en fullstappet sal under «Den store utviklingsdebatten». Vi baner oss vei for å sikre oss den avtalte daten med Liv Signe Navarsete, som selv har vært i aksjon i debattpanelet i kveld.

Endelig får vi huket tak i henne. Men vi stadig blir avbrutt av folk som vil snakke.

Forbipasserende: - Godt levert!

Liv Signe: - Takk takk, hei så kjekt å sjå deg! Og hei du!

Annen forbipasserende: - Satt i salen.

Liv Signe: - Ja, jeg så at du var der, skjønner du, ja, ja, ja, sånn er det vettu. Alt vel? Ja vi snakkes!

Omsider får vi satt oss ned i et stille hjørne og kan begynne samtalen med Senterpartiets tidligere leder.

Beathe: - Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å møte oss, rett fra debatt om utviklingspolitikk. Jeg vil begynne med å stille deg noen spørsmål om utdanningsbistand. Ønsker Senterpartiet å gå for en dobling i utdanningsbistanden i neste periode?

Liv Signe: - Det må vi se opp mot våre andre satsningsområder. Vi støtter veldig den pågående satsningen på utdanningsbistand. Du får ikke utvikling uten utdanning. Men vi jobber og intenst for at vi skal oppfylle bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom og sikre alle mennesker tilgang til rent vann og mat. Norge greier ikke å gjøre alt på en gang, og andelen av bistandsbudsjettet som går til ernæring og trygg mat har gått ned betydelig. Vi mener dette er så grunnleggende for at noen i det hele tatt skal få nytte av de midlene vi bruker på utdanning.

Beathe: - Nesten alle partiene sier i sine partiprogrammer at utdanning er et veldig viktig virkemiddel i utviklingspolitikken. Men hvilken rolle tenker Senterpartiet at høyere utdanning har i den generelle utdanningssatsingen?

Liv Signe: - En større rolle enn den har i dag, men vi er også opptatt av å konsentrere vår bistand til de landene som trenger det mest, altså de fattigste landene. Der handler det også om å bygge opp et system for grunnutdanning og høyere utdanning, ikke bare med penger, men også kompetanse og bidra til å bygge systemer for at folk kan god høyere utdanning i sine egne land.

Beathe: - Og så er det viktig at det er et helhetlig fokus der man prioriterer både grunnskole, jenters utdanning og høyere utdanning – også for å kunne utdanne lærere til grunnskolen, og så videre.

Liv Signe: - Det er klart at å gi basic grunnskoleopplæring, ikke minst til jenter, er vi jo veldig opptatt av. Det gjør at jentene kan få den plassen i samfunnet som vi mener de bør ha ut ifra et likestillingsperspektiv og et feministisk perspektiv. Skal man ta del i samfunnsdebatten er utdanningen nøkkelen til det. Ingen tvil. Så ja, vi må liksom se hele utdanningsløpet under ett. Sånn som vi gjør i Norge i dag - fra barnehage til universitetet. Og klare dette vil sikkert ta tid, men vi må se det i et langsiktig perspektiv.

Beathe: - I Norge opererer man med gratisprinsippet innen høyere utdanning. Om Senterpartiet skulle gi råd til andre land når det kommer til innføring av studieavgift, hvilke råd ville det ha vært?

Liv Signe: - Da ville det vært at de ikke skulle innføre studieavgift. Dette er noe av suksessen med det norske egalitære samfunnet. Og nøkkelen til det egalitære samfunnet det kom den dagen det ble mulig for alle å ta høyere utdanning, og vi skal ikke lengre tilbake enn til min foreldregenerasjon. Å betale for utdanning gjør at vi får et klassedelt samfunn, rett og slett.

Beathe: - Videre til neste tema, om minoritetsgrupper. Vil Senterpartiet fortsette å styrke innsatsen for seksuelle rettigheter og reproduktiv helse, og bøte på de konsekvensene man nå ser etter innføringen av Trumps munnkurveregel?

Liv Signe: - Helt klart ja, det kan jeg svare veldig enkelt på, og det har vi og sagt i Stortinget og i den innstillingen som ble gjort i vår, så det er helt klart.

Beathe: - Supert, og når det kommer til urfolksrettigheter, er det noe Senterpartiet mener må vektlegges når det kommer til investeringer i Oljefondet og NORFUND?

Liv Signe: - Det hadde vi en diskusjon på da vi satt i den rød-grønne regjeringen, og det ble jo da ikke nedfelt i retningslinjene. Men Senterpartiet mente, og mener fortsatt, at det skal tas hensyn til urfolks sine rettigheter. Dilemmaet med å ta dette inn i retningslinjene er jo at det er så mange som ønsker forskjellige ting inn her. Jeg mener at det som går på urfolks sine rettigheter bør få ha prioritet under punktet som går på hvordan vi ivaretar viktige naturresurser.

Beathe: - Hva med styrking av LHBT-rettigheter, er det noe Senterpartiet vil fokusere på i utviklingspolitikken?

Liv Signe: - Ja, Senterpartiet har en veldig aktiv politikk på dette nasjonalt og globalt, og det er faktisk Senterungdommen som er førende kraft her. Det har skjedd veldig mye på det området i Senterpartiet de siste tiårene, og nettopp det er veldig positivt både for den politikken vi utøver i Norge og internasjonalt. Vi ser jo at ting er på gli i Norge, og det er utrolig gledelig. Men vi ser at desto større blir kontrasten til en del andre land, med helt andre forhold.

Beathe: - Ja, vi vet at sivilsamfunnet får et stadig mer innskrenket handlingsrom globalt, og grunnleggende rettigheter er under stadig mer press. Er det noen spesielle tiltak Senterpartiet tenker at man burde gjøre for å motvirke det, eller være med å støtte opp om å bygge et sterkere sivilsamfunn?

Liv Signe: Tradisjonelt har jo vi jo hatt en ganske sterk satsning i Norge på sivilsamfunn gjennom organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i sine prosjektland. Jeg tror den jobben blir best gjort slik. Vi har jo jobbet for i Stortinget å øke midler til sivilsamfunnet. Vi hadde det i vårt alternative budsjett, og det ble jo blant annet og flertall for en økning i forhold til kuttene som regjeringen da la inn.

Beathe- Menneskerettighetene blir nevnt som et tverrgående hensyn hos alle partier. Nå har det vært veldig kraftige kutt i menneskerettighetsbevilgningen de siste årene, man har sett at det har vært lite økning, og at den økningen som har kommet har vært veldig spesifikt rettet mot enkelte prosjekter. Vil Senterpartiet jobbe for å øke denne potten igjen?

Liv Signe: - Jeg må jo være så ærlig å si at vi ikke spesifikt har tatt inn dette. Vi har sagt at vi vil ha en samstemt reform der de ulike satsningene som er gjort skal ses i med ulike sektorer som jobber skal ses i sammenheng. Menneskerettighetene burde gjennomsyre alt vi gjør, men vi vet jo at det kan være vanskelig å ta opp. Men jeg tenker at Norge kan bli mer frimodig, at ikke norske interesser skal hindre oss i å ta opp det vi ser som grunnleggende brudd på menneskerettighetene i andre land.

Beathe: - SAIH har jobbet mye med en ordning som heter Students at Risk. Har du hørt om den?

Liv-Signe: Yes.

Beathe: - Det er jo en pilotordning som har gått i tre år, og SAIH jobber sammen med NSO om å videreføre Students at Risk-ordningen. Er det noe Senterpartiet vil være med på?

Liv Signe: - Jeg har hørt veldig mye positivt om det, og ble orientert fra SAIH om denne ordningen. Ja, absolutt, det er noe Senterpartiet kan støtte ut fra det jeg vet per i dag. Og jeg tror nok at dere kan regne med at ordningen blir videreført i Norge hvis det blir regjeringsskifte. Det tror jeg faktisk at også Arbeiderpartiet og helt sikkert SV vil være positive til. Det aller beste med den ordningen er jo at det det er studentorganisasjoner som er driveren for dette. Studenter som hjelper studenter – jeg synes det er et strålende engasjement, jeg må bare si det. Du må ikke skrive det - men jeg synes virkelig det.

Beathe: - Vi kan tåle litt skryt... Og vi håper å få det gjennom, det var jo tverrpolitisk enighet i Stortinget da det ble vedtatt i 2013, så jeg håper at det er den samme viljen.

Tiden flyr, og Liv-Signe må haste videre. Det samme må vi - eventuelt ta oss en liten time-out før neste date.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon