Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

"Overvurderer NRKs påvirkning"

(Stod på trykk i NyTid 28. Mars) (image) [Svar] SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) har på sitt årsmøte og i Ny Tid 22. februar oppfordret NRK og UNICEF til å vurdere hvordan TV-Aksjonens billedbruk i ”reklameinnslagene” og reportasjene med forlkereportere skaper ”misoppfatninger både om situasjonen i ulike land og om løsningene på utfordringene der”. De mener innslagenes billedspråk er et hinder for langsiktig utvikling i Afrika, noe som antagelig vil være å trekke NRKs påvirkningskraft noe langt. SAIH slår også fast at gjennom fokus på følelser og personlige bidrag blir politiske og strukturelle spørsmål ignorert i TV-aksjonen.

SAIH etterlyser diskusjoner rundt legemiddelindustriens patentsystemer, utdanning og hjernetyveri. De vil se bilder som ansvarliggjør legemiddelindustrien som hindrer tilgang på hiv/aids-medisiner gjennom høye medisinpriser og de vil se de tomme zambiske sykehusene uten leger og helsepersonell.

Nå er TV-aksjonens hensikt å samle inn penger fordi det er et gigantisk behov for hjelp, blant annet i Afrika. I det minste har aksjonen lykkes med dette. Etter vårt syn har vi lykkes med langt mer.

Det er fortjenestefullt av SAIH å holde et kritisk blikk på NRKs TV-aksjon, men det krever at kritikeren setter seg inn i de faktiske forhold, for eksempel ved å se sendingene for å gjøre seg kjent med innholdet. Gjennom syv timers direktesending, flere dokumentarer og en rekke andre innslag i forkant av innsamlingsaksjonen belyses Vestens svik mht Afrika og bekjempelsen av Hiv/Aids. TV-aksjonen har tatt opp ”de hvite elefantene”, dvs. sykehus og skoler som står som tomme skall fordi det ikke finnes penger til drift – eller fordi det ikke finnes kvalifisert personell på grunn av hjerneflukt til Vesten. TV-aksjonen 2006 belyste Legemiddelindustrien generelle svik mot den tredje verden, behovet for billigere medisiner, en oppmyking av ”patenteriet”, behovet for skreddersydde medisiner for barn (Hiv/Aids), og det generelt urimelige ved at det for store diagnosegrupper i den tredje verden finnes enkle medisiner som ikke produseres fordi det ikke er lønnsomt.

Etter TV-aksjonen i 2006 kom Legemiddelindustrien med billigere og skreddersydde medisiner for barn. Dette ble også eksponert ved siste års aksjon. TV-aksjonen ønsker å vise hele bildet fra det tragiske og urettferdige, til håp og glede. Vi vil vise behovet for hjelp, og vi vil vise at hjelp nytter. Da må noen reportasjer ha som oppgave å løfte fram de lidelser verden skaper. Da må noen reportasjer vise hvordan disse lidelsene kan lindres. Da må noen reportasjer vise hva som er galt med strukturer og systemer. Hele tiden i det håp om at et kritisk blikk på dette fører til endringer blant de ansvarlige. Hele tiden med det formål at det bidraget du og jeg gir kan lindre noe den urettferdighet som ikke rammer deg selv. Det er dette TV-aksjonen etter beste evne forsøker å formilde. Vi ønsker å vise hele bildet, mens SAIH har konsentrert seg om en flik. Man ser ikke nødvendigvis bedre om man står for nært, bare mindre.

Egil Sundvor, Redaksjonssjef Samfunnsredaksjonen NRK

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon