Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ortega tilbake til makten i Nicaragua

(image) Daniel Ortega under valgkamp i Siuna

Det foreløpige resultatet viser at Daniel Ortega (FSLN) har fått 37,99% av stemmene og hans bitreste motstander Eduardo Montealegre (ALN) har fått 28,30%. Dette sikrer Ortega seier i første valgomgang, da kravet er at kandidaten oppnår minst 35% av stemmene og at en ligger fem prosent foran nærmeste utfordrer. Presidentkandidatene José Rizo (PLC) og Edmundo Jarquín (MRS) fikk henholdsvis 27,11% og 6,29% av stemmene.

(image) Eduardo Montalegre i Siuna

FSLN vil ifølge det foreløpige resultatet få 38 representanter til nasjonalforsamlingen, PLC 25, ALN 22 og MRS 5. Resultatene blir først offisielle når alle stemmesedlene er talt opp for annen gang.

Presidenten for det nasjonale valgrådet, Roberto Rivas, nasjonale og internasjonale valgobservatørgrupper hevdet at valgdagen foregikk rolig og regelmessig. Tidligere president i USA Jimmi Carter karakteriserte valget som ”eksemplarisk”. I ettertid har imidlertid prosessen blitt kritisert for å være foruroligende langsom. Ifølge en av riksavisene i Nicaragua ba Carter senteret en uke etter valgdagen det nasjonale valgrådet rydde opp i hva de kalte uregelmessigheter i noen av kommunene i landet. Avisen spekulerte i at PLC manipulerte stemmer for å sikre seg nest flest representanter til nasjonalforsamlingen.

Turbulent valgkamp

Valgkampen var i stor grad en svertekampanje mellom de fire presidentkandidatene. I tillegg blandet både USA og Venezuela seg inn. USAs ambassadør i Nicaragua, Paul Trivelli, advarte sterkt om konsekvensene av en venstreregjering i Nicaragua. I et intervju med Financial Times uttalte Trivelli at Ortega er udemokratisk og at han vil reversere fremskrittene oppnådd i løpet av de siste årene. Trivelli truet også med at USA ville trekke tilbake midler til oppfyllelsen av tusenårsmålene i Nicaragua dersom Ortega skulle bli landets neste president. Han gav åpent sin støtte til den liberale Montealgre.

(image) Jose Antonio Alvarado i Siuna

Venezuelas president Hugo Chavez, på den andre siden, lovet i forkant av valget en sosial pakke til Nicaragua dersom Ortega og venstresiden skulle vinne. Hjelpepakken ville blant annet bestå av billig olje, gjødsel til landbruksnæringen, legehjelp og midler til opprettelsen av en investeringsbank for lokale produsenter.

Presidentstolen har kostet dyrt

Under og etter valget har Ortega blitt sterkt kritisert for å ha solgt seg for å vinne stemmer. Fra å være ansett som en progressiv sosialist har han blitt kalt en opportunist som har forkastet kvinners rettigheter og demokratiske prinsipper for å komme tilbake i presidentstolen.

Til tross for store protester fra kvinneorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere, støttet Ortega i innspurten av valgkampen endring av loven om terapeutisk abort. Tidligere beskyttet loven morens liv ved komplikasjoner under svangerskapet. Den 26. oktober ble en ny lov vedtatt som forbyr alle former for abort, også dersom gravide kvinner og jenters liv står i fare. Både kvinnen som får utført terapeutisk abort og personell som utfører den vil i henhold til loven kunne dømmes med strenge fengselsstraffer.

Loven har allerede krevd sitt første offer. Yasmina Bojorge døde den 3. november bare 18 år gammel. Hun var gravid i femte måned og ble nektet den hjelpen hun trengte på sykehuset.

FSLN har tidligere støttet retten til terapeutisk abort, et prinsipp Ortega forkastet i sin iver etter å samle stemmer fra den katolske leiren. Jarquin fra MRS var den eneste av presidentkandidatene som ikke støttet den nye loven.

Ortega har i løpet av de siste årene gjort lite for å vinne troverdighet som en forkjemper for demokrati. Særlig kritikkverdig er pakten med ekspresident og korrupsjonsdømte Arnoldo Alemán (PLC). Gjennom pakten har de to mektige lederne systematisk delt den reelle makten i landet. Sentrale statsinstitusjoner som høyesterett, riksrevisjonen, det nasjonale valgrådet for bare å nevne noen, er blitt politisert og er i dag kontrollert av Ortegas og Alemáns støttespillere.

En splittet høyreside

Striden om presidentembetet sto i realiteten mellom Ortega og Montealegre. Likevel kunne de to nest største partiene ikke avskrives før valget. Utbryterpartiet fra FSLN, MRS oppnådde stor popularitet blant intellektuelle og studenter. I meningsmålingene lå de på mellom 15-20% helt frem til valget. Arnoldo Alemáns parti PLC, med José Rizo som presidentkandidat, hadde samme oppslutning.

På valgdagen viste det seg at høyresiden fortsatt var kraftig splittet, men at venstresidens velgere gikk sammen og stemte på Ortega. Sympatisører av MRS gav trolig sin stemme til Ortega av strategiske hensyn for å hindre at høyresiden skulle vinne i en eventuell andre valgomgang.

Atlanterhavskysten

På Atlanterhavskysten av Nicaragua hvor SAIH arbeider, fikk Ortega bred støtte i den nordlige autonome regionen RAAN. I den sørlige autonome regionen RAAS fikk den liberale kandidaten Montealegre stor oppslutning.

Atlanterhavskysten er det området i Nicaragua med størst etnisk mangfold. I 1987 vedtok nasjonalforsamlingen i Nicaragua en autonomilov som gir to autonome regioner, RAAN og RAAS, retten til selvstyre innenfor flere områder. Autonomiloven sikrer et omfattende juridisk rammeverk for urfolk og etniske minoriteter på Atlanterhavskysten. Implementeringen av disse rettighetene har imidlertid i stor grad latt vente på seg.

I RAAN står det regionale partiet YATAMA sterkt. YATAMA kjemper for reell autonomi for Atlanterhavskysten. YATAMA har særlig mange tilhengere blant urfolket Miskito. I forkant av valget inngikk YATAMA en avtale med FSLN. Avtalen er ikke offentliggjort, men YATAMA skal ha blitt lovet representanter til nasjonalforsamlingen samt inkludering av sentrale tema i forhold til autonomi i partiprogrammet til FSLN. Da ingen av de andre partiene har vist noen spesiell interesse for Atlanterhavskysten, fremsto FSLN dermed som det beste alternativet for autonomiprosessen.

I den sørlige autonome regionen RAAS ble resultatet et helt annet. Her har YATAMA tradisjonelt stått langt svakere og det har vært store splittelser internt i FSLN. I tillegg har særlig mange i RAAS familiemedlemmer som bor i USA og som overfører store summer hvert år. USAs ambassadør i Nicaragua hevdet under valgkampen at Ortega sannsynligvis ville stjele fra disse pengeoverføringene. Dette kan ha medvirket til at den liberale kandidaten Montealegre fikk bred støtte i RAAS.

Nu kurs?

Det er forventet at Ortega i stor grad vil komme til å følge den nyliberalistiske kursen staket ut av avtroppende president Enrique Bolaños. Etter valget forsikret Ortega næringslivet om at han skal bygge videre på frihandelsavtalen med USA.

Et åpent spørsmål er om Ortega vil bryte pakten med PLC for så å søke nye allianser i nasjonalforsamlingen. I denne forbindelse blir det spennende å se om Ortega respekterer den konstitusjonelle endringen som skal trå i kraft når han inntrer. Ortega og Aleman fikk gjennom et forslag under Bolaños presidentperiode som begrenser presidentens makt og gjør han mer avhenging av nasjonalforsamlingen.

Det er fortsatt usikkert hvordan USA vil forholde seg til sin gamle fiende fra den kalde krigens dager. I motsetning til hva som ble signalisert under valgkampen, har USA gått ut og lovet å respektere det nicaraguanske folkets avgjørelse.

Det er vanskelig å si hva regjeringsskiftet i realiteten vil føre til. Under valgkampen inngikk Ortega svært mange avtaler med ulike grupper. Det gjenstår å se om han har muligheter til og intensjoner om å innfri alle løftene.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon