Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Optimisme for arbeidet mot hiv i Sør-Afrika

(image) Publikum på SAIHs partner Dramaides skoleshow. (2004) Human Sciences Research Council i Sør-Afrika har gjennomført tre studiar av situasjonen dei siste fem åra . Ein ny rapport frå 2009 har sett på resultata i rapportane og konkluderar med at:

Førekomsten av hiv er redusert frå 5,6% i 2002 til 2,5% i 2008 for born mellom 2 og 14 år Talet på dei som seier dei brukar kondom er auka frå 57% i 2002 til 87% i 2008. 5,2 millionar over 2 år har nå hiv. Førekomsten av hiv i Sør-Afrika er på 10,9 % for folk over to år, Kunnskapen om HIV er sterkt aukande frå 2005 til 2008,

OptimismeGrunnen til framgangen vert det hevda er truleg gjennomføringa av dei mange hivtiltaka. Noko SAIH sine partnarar har vore med på gjennom ”Utdanning for frigjering frå hiv/aids”-programmet og OD 2000-kampanjen. Dr Thomas Rehle, ein av dei to forskarane bak rapporten, hevdar at for fyrste gong kan vi sjå ein nedgang i hivførekomsten hjå tenåringar. 

Framleis utfordringarDr. Olive Shisana, Direktør på HSRC og den andre forskaren bak rapporten, held fram at det framleis er store utfordringar. Rapporten held fram fyljande:

Den høge førekomsten av hiv for kvinner i aldersgruppa 25-29 år. Auken i sex mellom generasjonar, særleg kvinnelege tenåringar og eldre menn. Det å ha fleire sex-partnarar. I KwaZulu-Natal har førekomsten av hiv i aldersgruppa 15-49 auka med 10,1% Kunnskapen om korleis ein kan førebygga HIV har minka i aldersgruppa 15-49 år frå 64,4 % til 44,8 % frå 2002 til 2008.

Kva no Sør-Afrika?Manglande bruk av ART (antiretroviral therapy), ein behandling og medisinering av hivsmitta som reduserer eller stoppar spreiinga av hiv i kroppen, var eit av fleire omstridde tiltak, eller manglar på slike, frå styresmaktene. Tidlegare helseminister og president var båe tilsynelatande motstandarar av denne behandlinga. Den nye administrasjonen synest meir open for slik behandling. Seinast tidleg i juni kom tilråding frå the Study of Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections (GHESKIO) om at dei kan dokumentera at tidleg bruk av ARV har svært gode resultat. I sine planar som vart lagt fram under President Jacob Zuma sin tale til nasjonen 3. juni tek den nye regjeringa mål av seg til å få 80% av hivpositive på ARV og å redusera nye hiv-tilfeller med 50%.

Les meir:Rapporten:http://www.hsrc.ac.za/Media_Release-379.phtmlSAIHs partnere I Sør-AfrikaKommentarar:http://www.buanews.gov.za/news/09/09061012051001http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71654?oid=132653&sn=Detailhttp://www.southafrica.info/about/health/sona09hiv.htm

ARVhttp://www.irinnews.org/PrintReport.aspx?ReportId=84791#http://www.plusnews.org/PrintReport.aspx?ReportId=78075http://www.southafrica.info/about/health/arv-300608.htmhttp://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102239073.html

GHESKIOhttp://www.gheskio.org/about%20main.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon