Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Oppdatering 30. oktober 2007

Jeg lurer på om dere mangler nok informasjon SAIH som organisasjon, og derfor ikke vet hvilken rolle dere skal ha i lokallaget. Dette tror jeg i så fall kan gå ut over motivasjon og prioritering til enkelte derfor vil jeg ta det opp på møte, men rett meg gjerne hvis jeg tar helt feil! Jeg har tenkt mye de siste dagene på hva jeg kunne gjort for å informere bedre, men må innrømme at jeg er usikker på hvordan det burde gjøres. Håper vi kan snakke sammen om hva dere eventuelt føler dere trenger mer input på for det er utrolig viktig at lokallagsaktivister er oppdaterte! Jeg vil gjøre mitt for å hjelpe, men vil samtidig presisere at det kreves initiativ fra dere selv for å lære mer og bli mer involvert.

Jeg vet at lokallaget har mange medlemmer som planlegger å reise på utveksling, derfor er en viktig oppgave vi har foran oss å rekruttere nye som kan videreføre lokallaget. Vi har som mange lokallag slitt med å holde kontinuiteten og det er vanskelig med store utskiftninger å være jevnt aktive. Men jeg nekter å tillate oss å la SAIH-Bislet dø ut! Jeg vil at dere alle skal lære om vår viktige rolle i SAIH og gjennomføre den med god motivasjon så lenge dere er med. Er vi synlige nok vil vi dessuten mye lettere kunne rekruttere.

Først og fremst vil jeg vise til lokallagskokeboken der det står mye nyttig info og som alle bør lese! Så foreslår jeg (og åpner til debatt for neste møte) at vi som mange andre lokallag har gjort:

1) Lager våre egne statutter (kjøreregler for Bislet lokallag), for at både vi og de som kommer etter oss skal ha svart på hvitt hva vi har å forholde oss til.

2) Lager vårt eget årsmøte med valg av verv, slik at ansvarsoppgaver blir mer jevnt fordelt. Først bør vi imidlertid jobbe med rekruttering så nye får mulighet til å stille og bli aktivt involvert. Vi kan eks. be om å ved studentparlamentets kommende valg få spre info om vårt eget?

Dette bør alle vite om SAIH- aktivisme:

For å vise hvor viktige vi aktivister er kan jeg nevne Årsmøtet (som er organisasjonens høyeste organ) som eksempel: Lokallagene har to stemmer (i motsetning til andre medlemsorganisasjoner som har en) og det stemmes her over viktige saker som bestemmer hvordan SAIH som organisasjon skal være bla: statutter, strategier, handlingsprogram (der det står hva lokallagene og andre ledd skal gjøre!), politisk tema og resolusjoner (SAIHs mening om politiske saker). Det velges leder, to nestledere, styre, informasjonskomité, landsråd, kontrollkomité og valgkomité, der omtrent alle som stiller er/har vært lokallagsaktivister. Altså er det utrolig viktig for SAIH å ha engasjerte folk i lokallag som senere kan påta seg viktige verv.

Ellers er det lokallagene som skal gjennomføre kampanjen for hvert års politisk tema, verve nye aktivister og være SAIH’s ansikt utad. SAIH har driver bistandsarbeid ute (som vi har ansatt et sekretariat til å jobbe med), politisk påvirkning i Norge (som det jobbes med sentralt) og informasjonsarbeid om nord/sør på lærersteder i Norge (som er vår oppgave). Disse tre tingene utgjør kjernen i organisasjonen, og dere må vite hvor viktig hjørne vi er i denne trekanten. Husk at SAIH er studentenes egen solidaritets og bistandsorganisasjon, der vi bestemmer!

Anette :)

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon