Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Omfordeling for å tusenårsmålene

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

I september gjenomgår FN tusenårsmålene (MDG) - oppskriften på hvordan man skal redusere fattigdom i verden innen 2015. I dag går fristen ut for online-innspill fra organisasjonene til FN. I den forbindelse inviterte statsrådene Jonas Gahr Støre og Erik Solheim til møte om gjennomgangen av tusenårsmålene.

– Tusenårsmålene er viktige fordi det er første gang alle verdens land har blitt enige om felles konkrete, målbare og tidsbestemte mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Men målene fjerner ikke årsakene til fattigdom. Derfor må de politiske strategiene som lages for å nå målene, gjøre det, sier Elin Enge, daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø.

Sammen med flere medlemsorganisasjoner har Forum for Utvikling og Miljø et brev til Støre og Solheim. Kirkens Nødhjelp, Atlas-alliansen, Plan – Norge, Fokus, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet og SAIH har skrevet under på innspillet.

Tusenårsmålene er kritisert for å være apolitiske og giverstyrt. Dersom tusenårsmålene skal innfris må lokalt eierskap til målene styrkes og de strukturelle hindrene i å nå dem adresseres ikke bare globalt, men også regionalt og nasjonalt. Årsakene til at målene ikke nås er ikke alene knyttet til manglende bistandsoverføringer eller generell økonomisk vekst, men manglende omfordeling. Den voksende ulikheten og marginaliseringen av svakere grupper både i det enkelte land og mellom land er det største hinder for å nå målene.

”Vi foreslår derfor at alle land skal rapportere på intern fordelingseffekt på alle tusenårsmålene med hensyn til kjønn, marginaliserte grupper og direkte effekt for de fattigste,” skriver organisasjonene.

Et sterkt sivilsamfunn er avgjørende for å sikre og overvåke rettferdig fordeling, spesielt i land med liten politisk vilje til å innfri de fattiges rettigheter. Sivilsamfunnet er ofte nærmere de som rammes og marginaliseres, og kan hjelpe dem med å bli hørt. Under revisjonen av tusenårsmålene må sivilsamfunnet rolle derfor understrekes og styrkes.

Norge er blant de land i verden som gjennom bred mobilisering og aktiv involvering av sivilsamfunnet har fremmet omfordeling og framvekst av et velferdssamfunn som vi kan være stolte av.

”Vi vil oppfordre Statsrådene til også å vektlegge omfordeling og styrking av sivilsamfunnet i innspillene til tusenårsmålene,” sier ForUM og de andre organisasjonene.

ForUM er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner. http://www.forumfor.no/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon