Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Olje for mannsutvikling?

(image) Lise Ulvedal - Prosjektansvarlig SAIH & Jonas Holmqvist - Leder SAIH

Debattinlegg klassekampen 20.08.2008
Regjeringens prioritering av kvinner og likestilling som eget samarbeidsområde innen bistand, er et viktig og nødvendig fokus for bekjempelse av fattigdom. Samtidig setter regjeringen også Olje for utvikling programmet (OfU) svært høyt. Her ligger et stort potensial for utvikling og fattigdomsbekjempelse samtidig som Norge kan bidra med egen erfaring og oljehistorie. Målet med OfU er følgende: “å støtte utviklingsland med petroleumsressurser i deres innsats for å forvalte disse på en måte som skaper økonomisk velst, fremmer velferd for befolkningen i sin helhet og er bærekraftig for miljøet”.

For å skape velferd for befolkningen i samfunnet som helhet, er det helt nødvendig å rette søkelys på maktrelasjonen mellom kjønn og på likestilling og kvinners deltakelse i beslutningsprosesser. En lite flatterende ekstern evaluering av strategien for kvinnerettet bistand (1997-2005), konkluderte med at norske myndigheters bistand til likestilling og kvinners rettigheter i hovedsak hadde slått feil. Det er nødvendig med mer konkrete og særskilte tiltak som støtter opp om og fremmer kvinners deltakelse. Fordeling og forvaltning av inntekter fra olje og gass er av interesse på overordnet politisk nivå i samfunn som i stor grad er mannsdominerte. I tillegg er sektoren i seg selv i aller høyeste grad mannsdominert.

Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet fastslår ettertrykkelig at Norges olje- og energisamarbeid blant annet skal ”være en pådriver for at både menn og kvinner deltar på alle nivå i forvaltningen av naturressurser i samarbeidslandene, at det tas hensyn til både kvinner og menns behov i prioriteringen av forvaltningen av inntektene og at den norske samarbeidet skal bidra til at det skapes arbeidsplasser og inntektsmuligheter både for kvinner og menn i oljeindustrien og i produksjon og distribusjon av ren energi.” Det er derfor svært forstemmende at ledelsen for OfU i møte med organisasjoner fra sivilt samfunn 27. juni ikke har konkrete planer eller tiltak for å ivareta kjønnsdimensjonen utover programmets generelle mål om å komme samfunnet til gode og håpe at dette også vil komme kvinner til gode. Det er liten grunn til håp dersom norske myndigheter ikke umiddelbart tar de praktiske konsekvensen av sine planer og lovnader og fører likestillingstiltak ut i handling, også gjennom OfU- programmet. Å gå fra ord til handling krever en bevisstgjøring og kompetanseheving internt, samt konkrete planer for hvordan tema knyttet til kvinner og likestilling kan tas opp i direkte i dialog og som målbare planlagte resultater i det norske bilaterale OfU-samarbeidet. Det er avgjørende at også menn engasjerer seg i dette arbeidet. Det er liten grunn til å håpe at Irak, Bolivia, eller Afghanistan for den del, uoppfordret prioriterer likestillingstiltak i måloppnåelseskriterier uten en foregående dialog.

Vi spør oss om Erik Solheim er kjent med misforholdet mellom hva regjeringen lover og hva som settes ut i live. Her forventer vi en tydelig prioritering eller i motsatt fall at regjeringen slutter å skryte av ting de ikke gjør. Norge har her en mulighet som ikke gripes til det fulle, og som i sin verste konsekvens kan føre til ”Olje for kvinneundertrykking”.

Lise Ulvedal - Prosjektansvarlig SAIH
Jonas Holmqvist - Leder SAIH


Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon