Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Okkupasjonsmakt eller fredsnasjon?

(image)

Så skjedde det igjen. I slutten av september avslørte Norwatch at nok eit norsk selskap er med å finansiera Marokko sin okkupasjon av Vest-Sahara. Seismikkselskapet Petroleum Geo Services (PGS ), med hovudkontor på Lysaker, hadde kjøpt seg opp i det irske oljeselskapet San Leon Energy og tilført kapital som var nødvendig for å gjennomføra oljeleiting utanfor kysten av Vest-Sahara.

Plyndrar lokalsamfunn Den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara er langt ifrå gratis. Tungt militært nærvær, utstrakt overvaking, ein tryggingsmur som er 2 200 km lang og omgitt av 2 000 000 miner og vaktpostar langs det heile kostar mykje pengar. Kostnadene vert dekka av at Marokko plyndrar det dei kan av naturressursar for sal på den internasjonale marknaden. Dei siste åra har dette vore fosfat og fisk. No har også olja gjort sitt inntog. I strid med Folkeretten leiger Marokko inn internasjonal kompetanse for å kartleggja oljeførekomstar for framtidig utnytting. Dersom Marokko finn og klarer å vinna ut olje, vil dette gje nok ein stor motivasjon for å halda fram okkupasjonen og i endå sterkare grad undertrykka folket som bur i Vest-Sahara – saharawiane. Menneskerettsbrota dette medfører er tilnærma uendelege.

Peiker på andre Det bergenske reiarlaget Gearbulk fraktar jamleg fosfat ut frå Vest-Sahara til kundar der dei måtte vera i verda. Dette forsvarar dei med den same argumentasjonen som reiarar gjorde då dei trassa den internasjonale boikotten og handla med Apartheidregimet i Sør-Afrika: Det er andre som kjøper og sel fosfatet – Gearbulk berre fraktar det. Verksemda Fugro Geoteam frå Skøyen som skryt på nettsidene sine av at dei sponsar Universitet i Oslo sitt eige Naturhistorisk Museum, har også vore involverte i oljeleitinga utanfor Vest-Sahara.

UD let att augo Norske styresmakter si haldning til situasjonen er at dei råder selskap til ikkje å driva kommersiell verksemd i dei okkuperte områda. Dette er altså eit råd – ikkje eit pålegg. Verksemdene sjølve står fritt til å velja om dei skal følgja rådet eller ikkje. Etter at skandalen var eit faktum, har PGS bede om at investeringa deira ikkje skal nyttast til leiting akkurat utanfor kysten av Vest-Sahara og Marokko. Andre verksemder har trekt seg ut tidlegare, men fleire held fram med plyndringa og fleire vil truleg koma til etter kvart.

I strid med Folkeretten leiger Marokko inn internasjonal kompetanse for å kartleggja oljeførekomstar for framtidig utnytting.

Utanriksdepartementet har dei siste fire åra under Jonas Gahr Støre konsekvent nekta å omtala situasjonen som den okkupasjonen det er, men nyttar heller den meir diplomatiske merkelappen konflikt. Årsaka til dette er truleg at Støre vil halda seg på godfot med franske styresmakter som også har store økonomiske interesser i Vest-Sahara. Ein kan undrast korleis Støre omtaler situasjonen i Noreg fyrste halvdelen av 1940-talet.

Treng kursendring Det er på tide å tenka nytt her. SAIH krev at norske styresmakter tek grep ovafor norsk næringsliv. Det er kanskje ikkje det beste for Støre sitt forhold til sine franske venner, men dersom Noreg skal ta sin ambisjon om å vera ein fredsnasjon på alvor, kan ein ikkje stå og sjå på at våre eigne selskap finansierer og deltek i okkupasjon av Vest-Sahara og den brutale undertrykkinga av saharawiane. Det er på tide at UD opprettar ein ombodsmann for norsk næringsliv sitt engasjement under slike og liknande forhold. Eit slikt organ må vera uavhengig og ha rett til innsyn i ulike verksemder og gjera etiske vurderingar av engasjementet deira. Dette har SAIH fremja krav om lenge, men Støre har så langt vald å venda det døve øyret til. No går me i gang med ein ny fireårsperiode med Arbeidarpartiet ved roret i Utanriksdepartementet. Det er kanskje naivt å tru på særleg endring av kursen, men det er jo lov å håpa.

Ingeborg Marie Østby Laukvik og Erik Schreiner Evans, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon