Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Offentlig høring om Colombia!

Kommentar fra For velferdsstaten, Latin-Amerikagruppene i Norge, Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, FIVAS, Attac, FIAN, Utviklingsfondet, Spire, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Press, SAIH, Naturvernforbundet, Industri energi.

(image) foto creative commons: julkastro
Det gleder oss at regjeringen har utsatt behandlingen av frihandelsavtalen mellom Colombia og Efta som skulle vært godkjent i Stortinget i vår. Vi vil rose regjeringen for dette valget og vil oppfordre til å benytte utsettelsen til å iverksette konsekvensutredning og offentlig høring.
Colombia er et land preget av enorme sosiale forskjeller, langvarig væpnet konflikt og grove og systematiske menneskerettighetsovergrep. Våre organisasjoner ser med bekymring på omfanget av brudd på menneskerettigheter og faglige rettigheter i Colombia og har dannet et Colombia-nettverk som skal være pådriver for endringer i positiv retning.

Norsk nærvær i land hvor sivilbefolkningen og fagbevegelsen undertrykkes kan være med å bedre situasjonen, men bare hvis det stilles tydelige krav til forbedring. Mens forhandlingene om frihandelsavtalen pågikk i 2008 ble 41 tillitsvalgte fra fagbevegelsen drept i Colombia. Over 2.670 medlemmer av fagbevegelsen i Colombia er blitt drept siden 1. januar 1986. Langt flere er utsatt for vold eller trusler. I de fleste tilfeller er dette tillitsvalgte som prøver å utøve sitt verv, forhandle en kollektivavtale eller protesterer mot brudd på faglige rettigheter. På de årlige ILO-konferansene er Colombia en gjenganger på listen over land hvor brudd på grunnleggende faglige rettigheter (ILOs kjernekonvensjoner) og menneskerettigheter er mest utbredt, uten at denne negative oppmerksomheten har ført til endring i situasjonen. Også studentene i Colombia lider under myndighetenes politikk som stempler alle kritiske røster som potensielle terrorister. Studentorganisasjonen ACEU har identifisert 592 tilfeller av overgrep mot studenter i perioden 2002 til 2006, deriblant 14 drap, 10 tilfeller av tortur, 11 kidnappinger og over 200 arrestasjoner.

Fagbevegelsen i Colombia motsetter seg inngåelse av internasjonale handelsavtaler inntil myndighetene viser framgang i kampen mot brudd på menneskerettigheter og faglige rettigheter. Flere sivilsamfunnsorganisasjoner i Colombia ber Norge om ikke å inngå avtalen i dagens situasjon.

Norge har i lengre tid engasjert seg i arbeidet for å forhandle frem en fredelig løsning på den væpnede konflikten i Colombia, og har aktivt støttet menneskerettighetsforkjempere i landet.
I Colombia finnes det nesten 4 millioner internflyktninger. Urfolk og andre minoritetsgrupper er spesielt utsatt for vold og tvangsfordrivelse fra sine landområder. Jorda og regnskogen åpnes for industrielt landbruk og store økonomiske utviklingsprosjekter som vannkraftanlegg. Både Norge og Colombia er bundet av ILO konvensjon 169 om urfolks rettigheter, som blant annet skal sikre at urfolk selv får bestemme over deres egne områder. Imidlertid bryter Colombia systematisk forpliktelsen til å konsultere urfolk om forhold som angår dem, tross gjentatte advarsler fra ILO. Dette er en viktig grunn til at urfolk har motsatt seg frihandelsavtalen med EFTA, de vet at denne vil undergrave deres allerede prekære rettighetssituasjon.

Avtalen som EFTA-landene har undertegnet med Colombia har kun referanser til FNs menneskerettighetserklæring og arbeidet i FNs frivillige retningslinjer for næringslivet (Global Compact) i avtalens forord. Det finnes ingen konsekvenser verken for Colombia eller utenlandske selskap for brudd på de gode intensjoner som er nevnt i forordet.
Vi er enige i at handel kan bidra til utvikling og velstand, men det er begrunnet frykt for at denne avtalen hindrer Colombia i å bryte ut av fattigdomsfellen det innebærer å være eksportør av råvarer. Vi frykter at avtalen vil føre til etablering av flere plantasjer, gruver og vannkraftanlegg. Slike etableringer er en av faktorene til at folk blir drevet på flukt og arbeidsforholdene er svært dårlige. En fjerdedel av den colombianske befolkningen er interne flyktninger. Sivilsamfunnsorganisasjoner i Colombia er også bekymret for at avtalen vil føre til økt fattigdom, ytterligere press på retten til grunnleggende offentlige tjenester, flere internt fordrevne og enda større sosiale forskjeller i det colombianske samfunnet. Derfor ber vi regjeringen om å

• utsette ratifiseringen av frihandelsavtalen inntil menneskerettighetssituasjon i Colombia er betydelig forbedret, med referanse til rettigheter for arbeidere, urfolk, internt fordrevne og studenter, og når det gjelder straffeforfølgelse av menneskerettighetsovergrep

• iverksette en uavhengig konsekvensanalyse av effekt på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som følge av avtalen. Prosessen må innebære deltakelse av sivilt samfunn fra Norge og Colombia

• sende avtalen og konsekvensutredningen på høring i Norge og oversette den til spansk med tanke på å få respons fra colombianske organisasjoner via sivilsamfunn i Norge

USA har forhandlet frem en tilsvarende frihandelsavtale med Colombia som inkluderer arbeider- og menneskerettigheter i selve avtaleteksten. Men selv med omfattende rettighetsklausuler i sin avtaletekst med Colombia, har Kongressen i USA lagt avtalen på is på grunn av den pågående volden, manglende straffeforfølgelse, og at regjeringen i Colombia ikke har sikret arbeidertakeres rettigheter i samsvar med ILO-standarder eller vist tegn på framgang i menneskerettighetssituasjonen. Vi frykter at USAs og Colombianske menneskerettighetsforkjemperes arbeid vil bli svekket av at EFTA gir Colombias regjering kredibilitet.Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon