Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nytt samarbeid mellom SAIH og fagforeningen Samfunnsviterne

(image) Staben i CEIMM SAIH styrker nå sitt samarbeid med akademikere ved å være en brobygger for Samfunnsviternes engasjement for akademikere i Sør. Samfunnsviterne har besluttet å bidra til at kvinneforskningssenteret CEIMM i Nicaraguas autonome regioner får bred akademisk oppslutning og engasjement i prosessen med å utarbeide en regional strategi for bekjempelse av vold mot kvinner.

Nicaragua har kommet et godt stykke når det gjelder lovgivning knyttet til urfolks rettigheter i landets autonome regioner. Det er imidlertid langt fra ord i loven til handling og ivaretakelse av rettigheter for de ulike etniske gruppene i de autonome regionene. Kvinner er spesielt sårbare og blir ofte dobbelt diskriminert, både fordi de er kvinner og fordi de tilhører urfolks eller etniske minoriteter. I tillegg har regjerningens innføring av forbud for de fleste former for abort, svekket kvinners menneskerettigheter betraktelig.

Dette er første gang det arbeides med en strategi for bekjempelse av vold mot kvinner i området. CEIMMs viktigste middel for å motivere og engasjere regionale myndigheter til å godkjenne og gjennomføre strategien som er under utarbeidelse, er å legge til rette for bredt engasjement, opplæring og bevisstgjøring av sivilt samfunn. På denne måten kan folk selv, og spesielt kvinner, presse på for å styrke sine rettigheter og samtidig ha en vaktbikkjerolle og jobbe for at myndighetene overholder sine løfter.

Å sørge for akademikere og studenters engasjement i denne forbindelse er svært viktig, og et av de aspektene både SAIH og Samfunnsviterne er spesielt opptatt av. Samarbeidet mellom SAIH og Samfunnsviterne har en varighet på 2 år. I samarbeid med SAIH og FOKUS sørger CEIMM i tillegg for at også andre deler av samfunnet; urfolksorganisasjoner, lokalsamfunn, kvinneorganisasjoner og myndigheters organer er aktivt involvert i prosessen. Strategien er allerede vedtatt i en av de to autonome regionene i Nicaragua og en evaluering fra 2008 konkluderer med at CEIMM er en viktig, relevant og kulturelt tilpassningsdyktig aktør i arbeidet med kvinne- og likestillingsspørsmål i Nicaraguas autonome regioner.http://www.samfunnsviterne.no/CEIMM

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon