Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nytt samarbeid mellom SAIH og fagforeningen Samfunnsviterne

(image) Staben i CEIMM SAIH styrker nå sitt samarbeid med akademikere ved å være en brobygger for Samfunnsviternes engasjement for akademikere i Sør. Samfunnsviterne har besluttet å bidra til at kvinneforskningssenteret CEIMM i Nicaraguas autonome regioner får bred akademisk oppslutning og engasjement i prosessen med å utarbeide en regional strategi for bekjempelse av vold mot kvinner.

Nicaragua har kommet et godt stykke når det gjelder lovgivning knyttet til urfolks rettigheter i landets autonome regioner. Det er imidlertid langt fra ord i loven til handling og ivaretakelse av rettigheter for de ulike etniske gruppene i de autonome regionene. Kvinner er spesielt sårbare og blir ofte dobbelt diskriminert, både fordi de er kvinner og fordi de tilhører urfolks eller etniske minoriteter. I tillegg har regjerningens innføring av forbud for de fleste former for abort, svekket kvinners menneskerettigheter betraktelig.

Dette er første gang det arbeides med en strategi for bekjempelse av vold mot kvinner i området. CEIMMs viktigste middel for å motivere og engasjere regionale myndigheter til å godkjenne og gjennomføre strategien som er under utarbeidelse, er å legge til rette for bredt engasjement, opplæring og bevisstgjøring av sivilt samfunn. På denne måten kan folk selv, og spesielt kvinner, presse på for å styrke sine rettigheter og samtidig ha en vaktbikkjerolle og jobbe for at myndighetene overholder sine løfter.

Å sørge for akademikere og studenters engasjement i denne forbindelse er svært viktig, og et av de aspektene både SAIH og Samfunnsviterne er spesielt opptatt av. Samarbeidet mellom SAIH og Samfunnsviterne har en varighet på 2 år. I samarbeid med SAIH og FOKUS sørger CEIMM i tillegg for at også andre deler av samfunnet; urfolksorganisasjoner, lokalsamfunn, kvinneorganisasjoner og myndigheters organer er aktivt involvert i prosessen. Strategien er allerede vedtatt i en av de to autonome regionene i Nicaragua og en evaluering fra 2008 konkluderer med at CEIMM er en viktig, relevant og kulturelt tilpassningsdyktig aktør i arbeidet med kvinne- og likestillingsspørsmål i Nicaraguas autonome regioner.http://www.samfunnsviterne.no/CEIMM

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon