Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nytt prosjektland, nytt styre og nytt kampanjetema!

Colombia!SAIH har frem til nå hatt fem vedtatte prosjektland: Bolivia, Nicaragua, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Sist SAIH vedtok et nytt prosjektland var i 2003, da Zambia ble lagt til. SAIH har valgt å konsentrere bistandsarbeidet vårt til relativt få land og områder, for å kunne gjøre en bedre jobb og se mer resultater av arbeidet vårt. Dette er noe som Norad har gitt SAIH honnør for.

Det er altså sjelden at SAIH åpner for nye prosjektland, og historien bak SAIHs Colombia-engasjement er ganske lang. Flere lokallag har hatt et engasjement for Colombia, og SAIHs arbeid startet med en gruppe på SAIH-Blindern som jobbet med Colombia. SAIH har siden 2007 hatt kontakt og et samarbeid med den colombianske studentorganisasjonen ACEU (Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios). Samarbeidet har blant annet resultert i en rapport om menneskerettighetsbrudd mot studenter i Colombia, og en annen rapport er på trappene. SAIHs engasjement i Colombia har vært veldig rettet mot akademisk frihet og studenters rettigheter, et tema som både Landsrådet og Styret i SAIH har sagt at de synes SAIH skal prioritere høyt i bistandsarbeidet vårt.

Det har altså vært et stort engasjement for situasjonen i Colombia i flere av SAIHs lokallag de siste årene, og i 2011 vedtok Årsmøtet 2011 i Handlingsprogrammet for 2012, punkt 3.2 at «Styret skal utarbeide søknad om ny rammeavtale med NORAD fra 2013. I forbindelse med dette skal det utredes muligheter for å starte opp prosjekter i Colombia.» Forundersøkelsen ble ferdigstilt i juni, og peker på en rekke potensielle områder og partnere for et videre SAIH-engasjement.

Colombia blir nytt prosjektland for SAIH med følgende satsningsområder:

Akademisk frihet.Rettigheter for urfolk og afroetterkommere.Uformell utdanning for ungt lederskap.

Styret 2013

Her er SAIHs styre for 2013: Anja Bakken Riise (leder), Magnhild Bøgseth (1. nestleder), Mats Haug (2. nestleder), Nicklas Poulsen (fri plass), Jørn Wichne Pedersen (fri plass), Jo Tore Berg (fri plass), Bodil Kildal Rosseland (fri plass), Erin Nordal (NSO) med personlig vara, SteffenHandal (Utdanningsforbundet) med personlig vara, ansattrepresentant (oppnevnes av de ansatte) og Nora Paus (vara).

Politisk temaTilgang til kunnnskap blir det overordnede politiske tema for 2013. Et kampanjeteam vil neste år spisse tema som er tenkt vil inneholde områder som Open Acsess, lisenser og patenter på kunnskap. Det vil bli utarbeidet en landsdekkende kampanje med kampanjeuke høsten 2013.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon