Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nytt prosjektland, nytt styre og nytt kampanjetema!

Colombia!SAIH har frem til nå hatt fem vedtatte prosjektland: Bolivia, Nicaragua, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Sist SAIH vedtok et nytt prosjektland var i 2003, da Zambia ble lagt til. SAIH har valgt å konsentrere bistandsarbeidet vårt til relativt få land og områder, for å kunne gjøre en bedre jobb og se mer resultater av arbeidet vårt. Dette er noe som Norad har gitt SAIH honnør for.

Det er altså sjelden at SAIH åpner for nye prosjektland, og historien bak SAIHs Colombia-engasjement er ganske lang. Flere lokallag har hatt et engasjement for Colombia, og SAIHs arbeid startet med en gruppe på SAIH-Blindern som jobbet med Colombia. SAIH har siden 2007 hatt kontakt og et samarbeid med den colombianske studentorganisasjonen ACEU (Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios). Samarbeidet har blant annet resultert i en rapport om menneskerettighetsbrudd mot studenter i Colombia, og en annen rapport er på trappene. SAIHs engasjement i Colombia har vært veldig rettet mot akademisk frihet og studenters rettigheter, et tema som både Landsrådet og Styret i SAIH har sagt at de synes SAIH skal prioritere høyt i bistandsarbeidet vårt.

Det har altså vært et stort engasjement for situasjonen i Colombia i flere av SAIHs lokallag de siste årene, og i 2011 vedtok Årsmøtet 2011 i Handlingsprogrammet for 2012, punkt 3.2 at «Styret skal utarbeide søknad om ny rammeavtale med NORAD fra 2013. I forbindelse med dette skal det utredes muligheter for å starte opp prosjekter i Colombia.» Forundersøkelsen ble ferdigstilt i juni, og peker på en rekke potensielle områder og partnere for et videre SAIH-engasjement.

Colombia blir nytt prosjektland for SAIH med følgende satsningsområder:

Akademisk frihet.Rettigheter for urfolk og afroetterkommere.Uformell utdanning for ungt lederskap.

Styret 2013

Her er SAIHs styre for 2013: Anja Bakken Riise (leder), Magnhild Bøgseth (1. nestleder), Mats Haug (2. nestleder), Nicklas Poulsen (fri plass), Jørn Wichne Pedersen (fri plass), Jo Tore Berg (fri plass), Bodil Kildal Rosseland (fri plass), Erin Nordal (NSO) med personlig vara, SteffenHandal (Utdanningsforbundet) med personlig vara, ansattrepresentant (oppnevnes av de ansatte) og Nora Paus (vara).

Politisk temaTilgang til kunnnskap blir det overordnede politiske tema for 2013. Et kampanjeteam vil neste år spisse tema som er tenkt vil inneholde områder som Open Acsess, lisenser og patenter på kunnskap. Det vil bli utarbeidet en landsdekkende kampanje med kampanjeuke høsten 2013.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon