Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nytt arbeidsutvalg i SAIH

Det nye arbeidsutvalget ble valgt av SAIHs årsmøte som fant sted 16.-17. april 2021, og er valgt for perioden 2021-2022.

Hector Ulloa – valgt til leder

Hector Ulloa (25) tar i sommer over ledervervet etter nåværende styreleder Sunniva Folgen Høiskar. Hector kommer opprinnelig fra Honduras. Studentaktivismen han tok del i, gjorde ham utsatt for represalier. Hector kom til Norge gjennom Students at Risk for å fullføre studiene sine. Han har siden sommeren 2020 vært nestleder i SAIH, og har vært aktiv i organisasjonen siden 2018.

Først det obligatoriske spørsmålet: hvordan føles det å bli valgt?

Det er en blanding av følelser. For det første er jeg utrolig glad og ydmyk for at våre aktivister og medlemsorganisasjoner har gitt meg tillit. Samtidig føler jeg litt nervøs, men på en bra måte, fordi jeg får et stort ansvar og vil vise meg tilliten verdig.

Hvorfor ønsker du dette nye vervet?

Som nestleder har jeg hatt muligheten til å jobbe nærmere med SAIH sine lokallag, samtidig som jeg har fått innblikk i også andre deler av organisasjonen. Jeg tror jeg kan både lære mer og bidra mer i posisjonen som leder. Et eksempler er jobben vi gjør med internasjonal påvirkning gjennom ulike nettverk vi deltar i, hvor jeg gjerne vil bidra med å løfte synspunkt fra våre medlemmer og partnere og oppnå støtte for SAIHs saker. I SAIH har vi avviklet flere prosjektet og er i prosess med å utforme nye. Jeg syns det er spennende å få lov å være med å forme veien videre for SAIH.

Har du noen SAIH-saker du brenner ekstra mye for? I så fall hvilke?

Jeg brenner for beskyttelsen av studentaktivister og for at studentaktivister lærer fra hverandre og støtter sine forskjellige kamper. Dette er kjernen i flere SAIH-prosjekter, som kampanjene våre for Students at Risk og SAIHs egne prosjekter Students Activist Academy og Students’ Rights Monitor. Jeg har opplevd selv hvor viktig det er å ha støtte når autoritær regimer prøver å begrense ytringsfrihet og demokrati.

Kan du kort fortelle om din bakgrunn? Er det noe du vil trekke frem som spesielt relevant for den nye rollen du skal ha i SAIH?

Da jeg var i Honduras, studerte jeg jus. Jeg engasjerte meg for akademisk frihet og tilgang til høyere utdanning og ble valgt som nestleder for jusstudentenes organisasjon. Senere ble jeg landsdekkende talsperson for den honduranske studentbevegelsen. Da jeg kom til Norge fant jeg et hjem for engasjementet mitt i SAIH.

Du kom selv til Norge gjennom Students at Risk-programmet. Hvordan tenker du det spiller inn når du etter hvert inntrer som SAIHs leder?

For det første tror jeg at erfaringene jeg har som studentaktivist i Honduras gjør det mulig for meg for å se ting fra ulike perspektiv. Jeg vet hvor viktig SAIHs arbeid er både fordi jeg har vært i situasjoner der jeg trengte den type støtte SAIH gir, og fordi jeg har sett hvordan det engasjerer studenter her i Norge.

Jeg har en stor lidenskap for akademisk frihet og utdanningsrettigheter, verdiene Students at Risk (StAR) bygger på. Samtidig er jeg veldig takknemlig for den rollen StAR har spilt for meg personlig. Jeg vil gjerne bidra til at programmet utvides og forbedres.

Hvis du ser på den nye ledertrioen som er valgt – hva vil du si kan bli deres styrke?

Det er en fordel at vi kjenner hverandre fra før og har samarbeidet mange ganger og utfyller hverandre. Samtidig brenner vi alle tre for lokallagene og vil sørge for at våre lokallag kommer tilbake til aktivitetsnivået vi hadde før pandemi-nedstengningene startet.

Selma Bratberg – valgt til nestleder

Selma Bratberg (24) er valg til ny nestleder. Hun har vært aktiv i organisasjonen siden 2017, blant annet som leder for lokallaget på Bislet og som representant i Landsrådet og Informasjonskomiteen.

Først det obligatoriske spørsmålet: hvordan føles det å bli valgt? Først og fremst føler jeg meg ydmyk. Det er en stor ære å få årsmøtets tillitt til et så viktig verv i organisasjonen. Og så er jeg jo veldig glad og skikkelig, skikkelig gira på å komme i gang. Etter et år med nedstengning blir nok dette på mange måter et utfordrende år, men jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet.

Hvorfor ønsker du dette nye vervet?

Gjennom fire år har jeg opparbeidet meg mye erfaring fra organisasjonen både lokalt og sentralt, og gjennom nestledervervet tror jeg at jeg kan få brukt disse erfaringene til å være med å utvikle SAIH videre. Det siste året har man blant annet sett økt vold og motstand mot studentaktivister og flere har mistet tilgangen til høyere utdanning. Derfor er det ekstra givende å gå inn i et slikt verv akkurat nå.

Har du noen SAIH-saker du brenner ekstra mye for? I så fall hvilke?

Jeg er veldig opptatt av utdanning som et middel for å utjevne sosiale forskjeller, og engasjerer meg ekstra for arbeidet vi gjør rundt inkludering av urfolk og andre historisk marginaliserte grupper i høyere utdanning. Disse gruppene har ofte dårlig tilgang til utdanning og utdanningen er ofte dårlig tilpasset deres språk og kultur. Dette er selvfølgelig negativt for de det gjelder, men det er også negativt for samfunnet som helhet. Og så gleder jeg meg enormt til at SAIH for første gang skal lage en studentrettighets-festival til høsten!

Kan du kort fortelle om din bakgrunn? Er det noe du vil trekke frem som spesielt relevant for den nye rollen du skal ha i SAIH?

Etter videregående gikk jeg et år på Sund Folkehøyskole. Det har betydd mye for den faglige interessen min innenfor utviklingssfeltet. I løpet av året var vi på en to måneder lang studietur til Guatemala og fikk innsikt i urfolksproblematikk.

Etter det har jeg tatt en bachelor i utviklingsstudier ved OsloMet, og så har jeg samlet en del medie- og kommunikasjonserfaring både gjennom studier og som gruppeleder for journalistgruppa i Verdens Beste Nyheter.

Martine Billing – valgt til nestleder

Martine Billing (23) er valgt til ny nestleder. Hun har i studietiden engasjert seg som frivillig i en rekke organisasjoner – blant annet SAIH.

Først det obligatoriske spørsmålet: hvordan føles det å bli valgt?

Det føles helt utrolig. Jeg føler meg beæret, stolt og takknemlig for tilliten. Samtidig er jeg utrolig spent og ivrig på å komme i gang. Vi har en utfordrende tid i vente, men jeg er optimistisk og gleder meg til alt som skjer fremover.

Hvorfor ønsker du dette nye vervet?

SAIH har på kort tid fått en stor og viktig rolle hos meg, både privat og profesjonelt. Jeg ønsker dette vervet fordi jeg har enormt stor tro på SAIH sitt arbeid og måten vi jobber på, og ikke minst på dem som er med på laget. I denne utfordrende tiden med mye usikkerhet kan jeg ikke tenke meg noe bedre enn å gjøre det jeg kan for å bidra til at vi vokser oss enda sterkere og bedre med alle våre fantastiske medlemmer og partnere.

Har du noen SAIH-saker du brenner ekstra mye for? I så fall hvilke?

Å sikre og styrke samarbeidet i organisasjonen, og å hjelpe lokallagene gjennom denne usikre perioden er jeg veldig opptatt av. Ved å spille hverandre gode kan vi bli enda flinkere til å utnytte de gode ressursene vi har innad i SAIH. Utover det gleder jeg meg veldig til å jobbe med både Student Rights Festival og Student Activist Academy. Vi befinner oss i en spennende fase med mange og store endringer, så det er veldig gøy.

Kan du kort fortelle om din bakgrunn? Er det noe du vil trekke frem som spesielt relevant for den nye rollen du skal ha i SAIH?

Jeg fullførte i sommer en bachelor i Sammenlignende Politikk, der jeg tok det siste året på utveksling til Peru. I tillegg til SAIH, har jeg vært frivillig for en rekke organisasjoner som Changemaker, Røde Kors (BARK), FN Sambandet, Norsk Nødhjelp, og satt som nestleder i Valgstyret ved UiB våren 2019. Tidligere har jeg blant annet jobbet som frilansjournalist ved siden av skolen. Akkurat nå er jeg også del av GPE (Global Partnership for Education) sitt Youth Leader program der vi jobber med å sikre kvalitetsutdanning i lavinntektsland.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon