Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ny grunnlov i Bolivia

(image) Lang vegGrunnlova er eit resultat av mange år med kamp og press frå sosiale rørsler, og vegen fram har vore konfliktfull. Kravet om ei folkevald forsamling som skulle utarbeida ny grunnlov oppstod i urfolksorganisasjonar allereie tidleg på 90-talet. Det har stått sentralt i alle politiske og sosiale konfliktar sidan år 2000, og det var eit av dei første initiativa Evo Morales tok som president. I juli 2006 stemte folket inn sine kandidatar til å sitja i forsamlinga, og august same år starta dei arbeidet. Det vart sluttført i desember 2007, etter gjentekne forsinkingar og politiske og sosiale konfliktar. Heile 2008 var og prega av motstand og politisk kamp om den nye grunnlova. Etter vald og mange dødsfall i september, fann kongressen fram til eit kompromiss om grunnlovsteksten, og denne røysta folket over søndag.UrfolksrettarI 2001 identifiserte over 63 % av dei over 15 år i Bolivia seg som tilhøyrande ei urfolksgruppe. Den nye grunnlova synleggjer no at Bolivia er eit land der majoriteten er urfolk, og byggjer på deira eksplisitte rettar. Alle gruppene sitt språk er offisielle språk, og alle offentleg tilsette skal meistra urfolksspråket i området i tillegg til spansk. Staten skal garantera urfolks sine rettar til m.a. kollektiv eigedom, sjølvbestemming og autoritetssystem. Interkulturell utdanningUtdanning er sentralt for på sikra urfolks sine rettar. Grunnlova identifiserer utdanninga som staten sitt ansvar, og den skal vera ”interkulturell, intrakulturell og fleirspråkleg” på alle nivå. Urfolk si deltaking skal stå sentralt, og utdanninga skal tilpassast lokal kontekst og behov. Staten skal m.a. vera pådrivar for desentralisering av høgare utdanning, og sikra at det eksisterer høgare utdanningsinstitusjonar på landsbygda.LikestillingGjennomgåande i den nye grunnlova vert det nytta eit kjønnsnøytralt språk. Kvinner si rett til å eiga jord og leva eit liv fritt for all type vald, vert m.a. slått fast. Det vert og slått fast at staten forby diskriminering på grunnlag av ”seksuell orientering og kjønnsidentitet”, noko som anerkjenner LHBT-grupper og synleggjer deira grunnleggande rettar.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon