Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

NTNU-rektor svarer SAIH

(image) Lener seg på Etikkrådet

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

11. februar stod representanter fra selskapet Fugro på stand under IAESTEs Næringslivsdager på Gløshaugen. I forrige nummer av Under Dusken kunne man lese at det vakte det sterke reaksjoner at selskapet, som ble fjernet fra stand på UiO, fikk profilere seg ved Næringslivsdagene på NTNU.

Fugro-saken:Under Dusken skrev i forrige nummer om selskapet Fugro, som tidligere har foretatt seismiske undersøkelser etter olje utenfor kysten av Vest-Sahara.Saih var kritiske til at NTNU lot selskapet profilere seg under IAESTEs næringslivsdager 9.-11. februar.Selskapet ble nektet tilgang til stand på Blindern av ledelsen ved Universitetet i Oslo, grunnet sin omstridte virksomhet.

SAIH Trondheim menter NTNU og IAESTE burde ta standpunkt og utelukke selskapet fra presentasjonen.

– Ved å drive oljeleting i dette området bidrar de til å opprettholde okkupasjonen i landet, uttalte nestleder Anita Hvam Michelsen i Saih Trondheim.

Leder Synnøve Mangerud Flesland for IAESTEs Næringslivsdager har tidligere uttalt til Under Dusken at NTNU bør ha en liste over bedrifter som skal utelukkes fra slike arrangementer. Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU forteller derimot at det ikke er planer om å utarbeide en slik liste fra universitetets side.

– NTNU følger de retningslinjene som norske myndigheter gir, i dette tilfellet gjennom Etikkrådet til Statens pensjonsfond utland. Det er ikke naturlig at NTNU, som en statlig institusjon, utarbeider egne lister som avviker fra offisiell, norsk politikk, sier han.

Digernes poengterer at selskapet ikke står på Etikkrådets liste over bedrifter Norge ikke skal samarbeide med.

Etterlyser samfunnsansvar

Nestleder Anita Hvam Michelsen i Saih Trondheim er skuffet over at IAESTE og universitetsledelsen ved NTNU velger å ikke ta stilling til saken, og kun støtter seg på etikkrådets svarteliste.

– Saih etterlyser at IAESTE og NTNU tar samfunnsansvar. Det går ikke an å gjemme seg bak et fond som selv har blitt kritisert på sine etiske retningslinjer. Den eneste måten vi kan påvirke Fugros atferd på er å nekte dem adgang til slike arrangementer, sier hun.

Leder Eli Ane Lund for Statens pensjonsfond utlands etiske råd forklarer kriteriene for å bli utelukket.

– Det er både en vurdering av alvorlighet og en fremoverskuende vurdering om selskapet kommer til å volde skade i fremtiden. Hensikten er å unngå at fondet støtter eller er involvert i brudd på etiske regler, ikke å straffe selskapet, sier hun.

Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere enkeltselskaper.

– Studenter må undersøke selv

Journalist Erik Hagen i Framtiden i våre henders nyhetstjeneste Norwatch, har fulgt Fugros virksomhet lenge. Til tross for at Fugro trakk seg ut av Vest-Sahara i mars i fjor, er det flere forhold som gjør at de fortsatt er involvert.

– Det viktigste er at de sitter på datamateriell som de har samlet inn fra et okkupert land. Saharawiene krever det overlevert, men har ikke fått noe. Fugro sier at de ikke har planer om å gjenta virksomheten i landet, men det har de sagt før, og de kan endre mening i framtiden, sier han.

Hagen mener at det er problematisk å la Fugro profilere seg ved NTNU.

– Det er betenkelig om bedrifter som ikke følger tar hensyn til samfunnsansvar, får profilere seg ved læresteder eller på andre måter assosierer seg med troverdige og anerkjente institusjoner. Det kan bidra til å gi inntrykk av at de egentlig driver rent spill, sier Hagen.

Han bemerker at studenter og arbeidssøkere også har et ansvar for å undersøke selskapene de tenker å bli ansatt i.

Fugros representanter ønsker ikke å kommentere saken til Under Dusken. De har tidligere uttalt at de anser saken som avsluttet fra deres side.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon