Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norske interesser i konflikt med colombianske studenters interesser

(image) Den Colombiansk studentlederen Studentleden Guillermo Baquero får svar fra Trond Giske.

Pressemelding fra SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond)

Guillermo Baquero, leder av den colombianske studentunionen ACEU var i vår i Norge blant annet for å jobbe mot frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia.

Norge har igjennom EFTA framforhandlet en frihandelsavtale med Colombia som landets fagbevegelse, student- og urfolksorganisasjoner er i mot. les mer >

(image) Runar M. Balto, Leder i SAIH - Brevet viser igjen at det er norske interesser som blir prioritert, ikke hensynet til marginaliserte grupper som colombianske studenter. Frihandelsavtalen med Colombia kommer til å bidra til å legitimere de kontinuerlige bruddene på menneskerettighetene i landet, sier Runar M. Balto.

Du kan lese brevkorrespondansen under

For flere kommentarer, Runar Myrnes Balto, Leder i SAIHTlf 977 73 778, leder@saih.no

FotoPressebilde av Runar Myrnes Balto

Pressebilde av Guillermo Baquero

Brevkorrespondansen:

Til Nærings- og handelsminister Trond Giske

Kjære statsråd

Jeg henviser til det åpne møtet om handelsavtaler 1. juni i år og ønsker med dette brevet å følge opp statsrådens tale og svar.

Som statsborger og leder av den colombianske studentunionen ACEU vil jeg understreke vår bekymring og vår totale motstand til denne prosessen. Dette er ikke utelukkende en handelsavtale. Inngår Norge en frihandelsavtale med mitt hjemland vil det være med på å legitimere det undertrykkende regimet i Colombia. Vi i studentforeningen risikerer å bli torturert eller myrdet fordi vi kjemper for studentrettigheter og akademisk ytringsfrihet.

Det virket som om du tror at vi motsetter oss slike handelsavtaler, som om vi fornekter realiteten, mens sannheten er at vi motsetter oss måten avtalen ble skrevet og hvordan de demokratiske og akademiske institusjonene har blitt neglisjert.

Rapporter som viser til økende BNP og finansielle investeringer i Colombia gir et klart budskap: utenlandsinvesteringer (som har økt mer enn 20 %) har ikke bidratt til effektiv fattigdomsreduksjon, forbedring av livssituasjonen til de 60 % av colombianerne som lever under fattigdomsgrensa eller redusert ulikhet. Dette er ikke synsing, men fakta. Siden muligheten for økte utenlandsinvesteringer er Efta og Norges hovedargument bak denne avtalen krever vi at det gjennomføres konsekvensutredninger. I henhold til dette kravet svarte du på møtet at ”departementet selv foretar løpende vurderinger av konsekvenser”.

Vurderingene må foretas på forhånd og utføres av akademikere uten antagelser om forventede konsekvenser. Vi ber om mer klarhet rundt intensjonene bak avtalene og klarhet i hvem som har interesser i avtalen. Dette spørsmålet ble stilt to ganger under møtet uten at du svarte på det. Derfor stiller jeg det på nytt: hvem i Norge vil tjene på å gjøre kampen for våre grunnlegende rettighetter enda vanskeligere? Er sveitsisk farmakologiske selskapers interesser viktigere for Norge enn liv til colombianske tillitsvalgte i fagbevegelse og studentbevegelse?

Colombianske studenter er kritiske til avtalen fordi

· avtalen er skrevet på grunnlag av antagelser snarere enn saklige konsekvensutredninger

· avtalen vil legitimere det undertrykkende regimet i Colombia

· prosessen rundt avtalen har vært svært udemokratisk

Colombianske studenter ber innstendig om

· klare svar fra den norske regjering på våre spørsmål

· at det gjennomføres konsekvensutredninger av profesjonell kvalitet

Med vennlig hilsen og takk for oppmerksomheten

Guillermo Baquero, Leder av den colombianske studentunionen ACEU

-------------------

SVAR fra Trond Giske. 28.06.2010

DET KONGELIGE

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT

Statsråden

Henvendelse fra ACEU om handelsavtalen med Colombia

Jeg takker for dine innspill i brev av 8. juni 2010 og på samråd for handelsavtaler 1. juni

2010.

Hovedformålet med våre handelsavtaler, inkludert handelsavtalen med Colombia, er å sikre norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarheten for deres eksport. Handelsavtalene skal trygge norsk sysselsetting og verdiskaping. Det er samtidig viktig at Norges posisjoner i EFTA-sammenheng er samstemte med våre generelle utenriks og utviklingspolitiske målsettinger.

Det er ikke regjeringens politikk å holde seg borte fra land som har utfordringer, men snarere å være tilstede for å kunne bidra til en positiv utvikling. Vi er kjent med den vanskelige situasjonen i Colombia, og Norges bekymring over dette er tatt opp med colombianske myndigheter både under og etter forhandlingene. Dette er en sak vi ønsker å følge opp videre, både innenfor og utenfor rammene av handelsavtalen.

Med hilsen

Trond Giske

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon