Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norsk utdanning halter internasjonalt

Den siste tiden har medier og andre spekulert mye rundtregjeringens påståtte spareplaner. Finansminister SigbjørnJohnsen (Ap) varslet før de rødgrønnes budsjettkonferanse imars at det skal spares i statsbudsjettet, og at oljepengebrukenskal ned.saih er blant organisasjonene som frykter dette vil skadesatsningen på høyere utdanning i det internasjonale utviklingsarbeidet.Vi mener at høyere utdanning ikke synliggjøres nok ibudsjettene. Utviklingsministeren sier at det satses på utdanning,men det er vanskelig å spore dette i budsjettene, sier RunarMyrnes Balto til ANSAnytt.Runar Myrnes Balto (22) er leder for Studentenes og AkademikernesInternasjonale Hjelpefond (saih). Han er en av demsom mener at pengene finnes, men at satsningen mangler. Detgis penger til utdanning over bistandsbudsjettet, men i storgrad går midlene til grunnutdanning mener saih-lederen.Det er et fint mål å skaffe alle barn skoleplasser, men hvisdet ikke skjer parallelt med en betydelig satsning på høyereutdanning og forskning, så får man ikke utdannet gode lærereeller utviklet gode pedagogiske opplegg påpeker MyrnesBalto.Regjeringen har erklært at de vil tilgjengeliggjøre norskfagkompetanse fra relevante fagmiljøer for utviklingsland.Faglig samarbeid mellom forskningsmiljøer i nord og i sør erveldig viktig, sier Myrnes Balto.Men det er en svakhet at man i mindre grad ser at forskningsmiljøeri sør har noe å lære både oss og hverandre.Norge har to programmer som skal tilrettelegge for fagligsamarbeid. Det er nufu- og noma-programmene. Disse programmenelegger i stor grad til rette for å støtte samarbeidog kunnskapsoverføring fra Norge til land i sør, men de leggermindre til rette for at miljøer i sør kan samarbeide medhverandre, sier han.Har ikke sviktaDen unge saih-lederen mener det er staket ut klare mål forutdanning i bistandsarbeidet i regjeringens egen plattformSoria Moria II.I Soria Moria-erklæringen er det et mål at Norge skal taspesielt ansvar for fns tusenårsmål 4 og 5 om barnedødelighetog mødrehelse. Likevel ser vi at en forsvinnende liten prosentav all bistanden som gis til helsetiltak, går til utdanningav helsepersonell. God helseutdanning og seksualopplæringer helt avgjørende for å få bukt med disse problemene. Vi menerhelt klart at regjeringen i for liten grad satser på høyereutdanning og forskning, sier han.Nå etterlyser 22-åringen en tydeligere og mer offensiv utdanningssatsningfra regjeringens side. Likevel mener hanikke at regjeringen har svikta.Det vil være en overdrivelse å si at regjeringen har svikta,men vi skulle likevel gjerne sett en større satsning på høyereutdanning og forskning. Utdanningsløpet må ses på som enhelhet. Dette betyr at det rett og slett må gis økte bevilgningertil høyere utdanning, og dette må synliggjøres i statsbudsjettet,avslutter han.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon