Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norges oppfølging av FNs Urfolksdeklarasjon

(image) SAIHs Årsmøte 2007 har vedtatt en resolusjon om Norges oppfølging av FNs Urfolksdeklarasjon som ble vedtatt 13. september 2007 ved FNs generalforsamling. Deklarasjonen fremhever blant annet urfolks rett til selvbestemmelse over egne territorier og urfolks rett til tospråklig utdanning.

Under regjerningens Olje for utviklingsprogram i bistanden er norske næringsinteresser med i bildet, og flere av urfolks territorier vil bli berørt. Norge søker å være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter, men regjeringens fem pilarer for bistandssamarbeidet fremhever ikke urfolks rettigheter og heller ikke retten til utdanning. Utdanning er imidlertid nødvendig for utvikling, og tospråklig utdanning er nødvendig for at utdanningen skal være relevant for urfolk.

USA, New Zealand, Australia og Canada stemte i mot urfolksdeklarasjonen i FNs generalforsamling. Urfolk er en del av alle de fire statenes innbyggere, og SAIH ser med bekymring på signaleffekten som gis når stater med urfolk stemmer imot en deklarasjon som støtter opp om urfolks rettigheter

For mer informasjon, kontakt nestleder Karianne Bergset Austnes på telefon (+47) 21 06 34 76 eller e-post karianne.austnes@saih.no.

Hele resolusjonen ligger vedlagt.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon