Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norge tar globalt ansvar for forfulgte studenter

I dag offentliggjorde utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås at regjeringen vil opprette en ny ordning der politisk forfulgte studenter skal få fullføre utdanningen sin i Norge. Ordningen, kalt Student at Risk, er initiert av Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Pressemelding fra Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO) 3. september 2013

Det er fantastisk at regjeringen har lyttet til vårt forslag. Over hele verden blir tusenvis av studenter kastet ut fra lærestedene på grunn av sitt politiske engasjement. Nå tar Norge ansvar og setter globale studentrettigheter på dagsorden, uttaler Ola Magnussen Rydje, leder av NSO og Anja Bakken Riise, leder av SAIH.

Bare i Zimbabwe var det over 1000 arrestasjoner av studenter mellom 2006-2010 og 187 studenter har blitt utvist fra lærerstedene.

Utvisning er en effektiv måte å kneble kritiske stemmer på, mange av disse blir tvunget til et liv i arbeidsløshet og fattigdom. Det er utrolig viktig at studenter ikke blir skremt fra å engasjere og organisere seg, sier Riise og Rydje.

(image) Forslaget fra regjeringen er å innføre en prøveordning for 20 studenter som har blitt utvist i hjemlandet, slik at de kan fullføre utdanningen sin i Norge.

Vi håper at dette bare er starten og at ordningen etter hvert blir permanent. Det virker som om det er bred politisk enighet i Norge om hvor viktig denne saken er, regjeringen og mange av opposisjonspartiene har bidratt til å løfte fram Student at Risk og det er vi veldig glade for, sier organisasjonslederne.

Informasjon om «Student at Risk»Om kampanjen

Kontakt:Anja Bakken Riise, leder av SAIH, 454 38 349Ola Magnussen Rydje, leder av NSO, 957 92 556

Foto:Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Ola Magnussen Rydje (Foto: NSO)Leder SAIH Anja Bakken Riise

Informasjon om «Students at Risk»

Etter oppfordring fra norske studenter og akademikere skal Utenriksdepartementet gi særskilt støtte til studenter som kjemper for menneskerettigheter og demokrati. Ordningen er et resultat av SAIH og NSOs kampanje i 2012 (saih.no/Kampanje).

Studenter som arbeider for demokratisk endring blir i autoritære stater oppfattet som en trussel. De som velger å engasjere seg fratas ofte muligheten til å fullføre egen utdanning. Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement og -organisering. Studenter som kunne blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og fattigdom.

I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder. I Colombia ble 14 studenter drept i perioden 2002-2006. I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt.

Prøveordningen «Students at Risk» trinn for trinn:

Etablering av prøveordning i Norge, administrering legges til Senter for internasjonalisering av Utdanning (SiU). Universiteter og høgskoler blir del av nettverket som tar imot studenter.Lokale organisasjoner fanger opp behov og nominerer student som har blitt utvist.Student søker SiU om å tas opp i ordningenSiU administrerer søknaden og videresender den til universiteter og høgskoler.Universiteter og høgskoler gir tilbud om opptak ved sin institusjon til den innstilte studenten, dersom denne oppfyller krav til studieplass.Student plasseres på relevant studiested etter å ha takket ja til tilbud om opptak.Student fullfører utdanning i Norge.Student reiser hjem.Evaluering av prøveordning.

Hvordan vil prøveordningen nå de riktige studentene?

Prøveordningen Students at Risk gjelder studenter som utvises fra sitt lærested på grunn av sitt engasjement for menneskeretter og demokrati – f.eks. studentbevegelsen, i et politisk parti, i urfolks- eller i LHBT–organisasjoner.Prøveordningen baseres på informasjon fra lokale samarbeidspartnere som kjenner til situasjonen for studentene. Her må ordningen benytte seg av norske utenriksstasjoner, sivilsamfunns-, menneskerettighets- og bistandsorganisasjoner sine kontaktnettverk. Politisk aktive studenter jobber gjerne gjennom eller har kontakter i sivilsamfunnsorganisasjoner, og jobber sjelden helt alene. I for eksempel Zimbabwe har Student Solidarity Trust lang erfaring i å bekrefte eller avkrefte hvorvidt studenter har blitt utvist på grunn av sin aktivisme. Gjennom sitt nettverk hører studenten om prøveordningen og snakker med lokale organisasjoner og/eller en norsk utenriksstasjon for å nomineres til prøveordningen.

Studentene som er aktuelle for ordningen kvalifiserer ikke til asyl – det vil si at de som skal inkluderes i ordningen ikke nødvendigvis er utsatt for forfølgelse og tortur, og er ikke nødvendigvis i akutt fare, men de anses av myndighetene som en såpass trussel at de knebles ved å bli fratatt studieretten.

Foreslåtte krav til studentene:

Studenten er utvist på grunn av sitt politiske engasjement. Der det er mulig må studenten vise til utvisningsbrev (dersom studenten har fått en annen formell begrunnelse for utvisningen, må studenten dokumentere at den egentlige begrunnelsen er deres politiske engasjement.)Studenten kan dokumentere sin aktivisme gjennom avisklipp, fotografi, film, nettsaker, vitnesbyrd eller rettslig forfølgelse.Studenten må vise til to nominasjonsbrev fra uavhengige kilder, for eksempel én organisasjon og én ambassade, som forklarer hvordan han/hun ble utvist på grunn av sin politiske aktivisme. Brevet må vise til hvilken aktivisme som studenten bedrev, og bør beskrive hvorvidt det har vært et langvarig engasjement. Studentene må vise tilstrekkelige engelskkunnskaper til å kunne fullføre graden eller ta et fullt studium på engelsk i Norge.Studenten må kvalifisere til bachelor- eller mastergrad ved et norsk universitet eller høgskole. Studenten skriver under på et brev hvor hun/han lover å reise hjem etter endte studier i Norge, med mindre studenten står i direkte fare for helse og liv ved hjemreise.

Estimert kostnadsramme:

Prøveordningen «Students at Risk» er estimert å koste 23,5 millioner kroner, fordelt over 4 år. Slik kan 20 politisk utviste studenter få mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge, og skape et verdig liv for seg selv og sine samfunn.

For mer informasjon:

Leder av SAIH, Anja Bakken Riise, leder@saih.no . 454 38 349

Ola Magnussen Rydje, leder av NSO, 957 92 556

Pressekontakt for Utenriksministeren: Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet
Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon