Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norge - en bremsekloss i FNs menneskerettighetsarbeid

(image) Under 60 års-markeringen av verdenserklæringen om menneskerettigheter i desember 2008 ble FNs medlemsstater enige om en tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Protokollen, som åpner for en internasjonal klagemekanisme i FN, er et stort framskritt.En avtale er allikevel verdiløs uten støtte. Stater, deriblant Norge, må aktivt slutte seg til protokollen gjennom signering og ratifisering. Hittil har 32 land undertegnet tilleggsprotokollen, men først når 10 land har ratifisert tilleggsprotokollen vil det bli etablert en klageordning i FN. Norske myndigheter har hatt mulighet til å undertegne tilleggsprotokollen siden 24. september i fjor, altså nøyaktig i ett år. Men ingenting har skjedd.Varslet konsekvensutredning uteblirI rapporten ”Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk” fra juni 2009 skriver regjeringen at de ikke ønsker innblanding fra FN i Norges fordelingspolitikk. Dette utsagnet har senere blitt moderert, og Norge har lovet overfor FN at de vil gjennomføre en utredning av hvilke konsekvenser det vil ha for Norge å signere og ratifisere den nye protokollen. Det har hele tiden vært klart at lederen for denne utredningen må være faglig kvalifisert og en troverdig aktør for alle de ulike interessentene i denne saken. Utredningen skulle vært igangsatt innen utgangen av 2009, deretter før sommeren 2010, men ingenting har skjedd. Organisasjonene krever nå at myndighetene svarer på hvem som stikker kjepper i hjulene på denne prosessen.FN svekkesVi vil gi norske myndigheter honnør for at de har vært en pådriver for å styrke menneskerettighets-forankringen under FN-toppmøtet om millenniumsmålene i New York nylig. Men det er av like stor viktighet å gi mennesker som lever i land som verken har evne eller vilje til å ivareta deres rettigheter en mulighet til å bli hørt og å få oppreisning når deres rettigheter brytes. Ved å prioritere nasjonal selvråderett foran FNs menneskerettighetssystem, bidrar Norge til å svekke FN.Menneskerettighetsbrudd i NorgeNår det gjelder marginaliserte enkeltpersoner og grupper i Norge som føler at de blir utsatt for fattigdomsrelaterte menneskerettighetsbrudd, er det betenkelig hvis norske myndigheter er redde for å gi dem en mulighet til å henvende seg til FN om hjelp. Det hjelper lite med store ord om menneske-rettighetenes betydning i verden hvis man ikke tar disse rettighetene på alvor også her hjemme.OppropDen 24. september i fjor fikk verdens marginaliserte et nytt redskap i kampen for et verdig liv. Det kler ikke dagens regjering å unnlate å støtte opp om dette.24. september vil Amnesty International Norge og FIAN Norge - med støtte fra mer enn 30 andre organisasjoner - overrekke Utenriks-departementet, ved statssekretær Espen Barth Eide, et opprop med krav om at Norge snarest mulig slutter seg til tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Bak oppropet:

Aktive Minoriteter i NorgeAmnesty International NorgeAtlasalliansenBatterietBonde- og småbrukarlagetChangemakerDen norske Burma-komitéHealth and Human Right InfoFIAN NorgeFIVASFlyktningehjelpenForum for Utvikling og MiljøGrønn UngdomICJ NorgeInternasjonal kvinneliga for fred og frihetKirkens NødhjelpLatin-AmerikagruppeneMamaEarth FoundationMenneskerettighetsutvalget i norsk psykologforeningMiljøpartiet De GrønneNorges FredsrådNorsk FolkehjelpPlan NorgePRESS - Redd Barna UngdomRedd BarnaSAIHSpireStiftelsen KorsveiStiftelsen Rettferd for taperneStrømmestiftelsenUtviklingsfondetVannbevegelsenVelferdsalliansen

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon