Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nicaraguas brudd med kvinners rett til liv

Før valget i Nicaragua i november 2006 ble alle former for abort forbudt i Nicaragua, også abort etter voldtekt av mindreårige og ved graviditeter hvor kvinners liv er i fare. Sistnevnte har vært tillatt siden 1893, mens selvbestemt abort var tidligere også forbudt i Nicaragua. Human Rights Watch gav 2 oktober 2007 ut den første rapporten om konsekvenser av Nicaraguas nye abortlovgivning.

(image) Abort etter voldtekt av mindreårige og ved graviditeter hvor kvinners liv er i fare er forbudt i Nicaragua. Foto: Lise Ulvedal I rapporten ”Over deres lik”, kommer det frem at helsevesenet i Nicaragua ved flere anledninger har gitt adskillig dårligere behandling til gravide kvinner enn tidligere. Flere leger har referert til den nye lovgivningen som årsak til å ikke gi forsvarlig og lovlig oppfølging til kvinner som har opplevd spontanaborter, eller som har hatt andre underlivskomplikasjoner. Dette har skjedd på tross av at helsedepartementet etter at den nye abortloven var vedtatt, utarbeidet og distribuerte nye retningslinjer for behandling av kvinner med komplikasjoner etter illegale aborter.

Rapporten påpeker også hvordan regjeringen ikke har fulgt opp implementeringen av retningslinjene og at det ikke foreligger sanksjoner for de som ikke følger opp og ivaretar kvinnene.

I tillegg viser rapporten at unge kvinner har høyere terskel for å søke hjelp under svangerskap fordi de frykter å bli beskyldt for å ha forsøkt å ta ulovlig abort.

Nicaragua er nå ifølge rapporten i tillegg til El Salvador og Chile et av tre landene i verden som har totalforbud mot abort.

Nicaragua har skrevet under internasjonale konvensjoner som forplikter staten til å sikre kvinners rett til liv og Human Rights Watch påpeker at den nye abortloven bryter med menneskerettslige prinsipper.

Her kan du finne rapporten:http://hrw.org/reports/2007/nicaragua1007/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon