Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Nicaragua ratifiserer viktig konvensjon om urfolk og stammefolk

6. mai ratifiserte Nicaragua som 22. land i verden ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk, den viktigste internasjonale loven som sikrer rettighetene til urfolk. James Anaya, spesialrapportør for urfolksrettigheter ved FN har gratulert Nicaraguas myndigheter med ratifiseringen.

ILO-konvensjon 169, fra 1989, setter juridisk bindende standarder for rettighetene til urfolk og stammefolk, anerkjenner deres rett til land og til selvbestemmelse. Ratifiseringen innebærer at Nicaragua må respektere disse rettighetene og har ett år til å tilpasse nasjonal lovgivning sånn at den stemmer overens med konvensjonen. Tilpassningen skal skje i samråd med landets urfolksbefolkning.

”Ratifiseringen av ILO-konvensjon 169 er en milepæl i vår historie, og kommer etter nesten to tiår med kamp for denne saken”- sier pressemeldingen fra nettverket for nahua- y chorotega-ufolk fra Stillehavskysten og fra den nordlige sentrale delen av Nicaragua.

SAIHs partnere i Nicaragua holder alle til i de to autonome regionene på den karibiske kysten. Der er urfolksrettigheter ivaretatt i autonomiloven fra 1987, som på mange områder gir et bedre rammeverk enn ILO-konvensjonen 169. Likevel setter de pris på ratifiseringen. ”Autonomiloven gir oss flere rettigheter enn ILO, problemet har snarere vært regjeringens manglende vilje til å respektere dem. Men for urfolksgruppene utenfor de to autonome regionene har ratifiseringen en stor betydning og åpner for anerkjennelse av deres spesiale rettighetter. Til nå har de ikke hatt noen rettslige redskaper til mobilisering eller politisk påvirkning” sier José Saballos, internasjonal koordinator ved SAIHs partneruniversitet URACCAN.

Samtidig kritiserer våre nicaraguanske partnere ILO-konvensjonen for å ikke nevne afroetterkommere spesifikt. ILOs definisjon på urfolk er bred og det er lett å argumentere for at den inkluderer afroetterkommere i Latin-Amerika men den nevner dem ikke, noe som for CEDEHCA er en form for diskriminering gjennom ”usynliggjøring”.

Mer enn halvparten av alle land som har ratifisert konvensjonen ligger i Latin-Amerika. Samene i Norge har siden 1990 vært beskyttet av ILO-konvensjon 169, da Norge ratifiserte denne som første land i verden. Sverige, Finland og Rusland med sin samiske urbefolkning ratifiserte fortsatt ikke konvensjonen.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon