Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL AU 2020/21

Før Årsmøtet 2020 har Valgkomiteen innstilt på følgende ledertrio for SAIH, for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Leder: Sunniva Folgen Høiskar

Valgkomiteen vurderer Sunniva Folgen Høiskar som en svært egnet person til å lede SAIH nok et år. Sunniva har vært nestleder i SAIH i ett år og leder i ett år. Hun har bred politisk erfaring og organisasjonserfaring, samt lang fartstid innad i organisasjonen. Sunniva viser et sterkt engasjement for å videreføre, videreutvikle og fullføre eksisterende prosesser i SAIH og for å utforske nye veier for organisasjonen. Vi vurderer hennes engasjementet for det langsiktige og strategiske arbeidet i SAIH som positivt. Hun har opparbeidet seg gode rutiner i vervet og har også et godt samarbeid med sekretariatet. Hun har gjort en god jobb som en synlig leder for SAIH, og vi mener at hun i enda et år vil kunne lede SAIH med en trygg, engasjert og erfaren hånd.

Nestleder: Marte Mørk

Marte Mørk har vært aktiv i SAIH de siste fem årene, sist som nestleder. Hun har gjennom året vist særlig entusiasme for organisasjonsbygging og organisasjonskultur, og vi er sikre på at hun også i året som kommer vil være en bauta i Arbeidsutvalget for lokallagsaktivister over hele landet. Marte uttrykker at hun er svært klar for å videreføre og prioritere arbeidet med Students at Risk. Hun understreker viktigheten av å arbeide for å synliggjøre SAIH overfor medlemsorganisasjoner, og viser også et tydelig engasjement for SAIHs strategiarbeid det kommende året. Martes kjennskap til flere av SAIHs partnerorganisasjoner i forbindelse med utveksling med Latin-Amerikagruppene ser vi på som en positiv faktor. Valgkomiteen er trygge på at Marte vil gjøre en strålende jobb som nestleder i SAIH i ett år til.

Nestleder: Roya Shahibzadeh

Valgkomiteen vurderer Roya Shahibzadeh som en meget god kandidat til nestledervervet i SAIH. Hun fullfører sin bachelorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fordypning i statsvitenskap denne våren. Roya har vært svært aktiv på lokallagsnivå, og har også fått innsikt i SAIHs arbeid sentralt gjennom vervet i Informasjonskomiteen og som redaksjonell leder og journalist i Verdens beste nyheter. Hun har bred organisasjonserfaring, også utenfor SAIH. Hennes erfaring fra UiOs Scholars at Risk-komite er særlig relevant å trekke frem. Vi anser Royas kommunikasjonserfaring som et svært positiv bidrag hun kan ta med inn i Arbeidsutvalgets arbeid. Roya uttrykker at hun er svært motivert for å ta fatt på arbeidet med blant annet avkolonisering og oppfølging av lokallag og medlemsorganisasjoner. Roya vil ta med seg mye verdifull erfaring inn i vervet, og vi er ikke i tvil om at hun vil gjøre en svært god jobb som nestleder i SAIH.

Det er svært mange gode kandidater som stiller til leder- og nestledervervene i SAIH i år. Valgkomiteen har vurdert det innstilte Arbeidsutvalget som en helhet, og mener de tre kandidatene vil kunne utfylle hverandre godt i det politiske og organisatoriske lederskapet av SAIH det kommende året. De tre kandidatene stiller med et mangfold av erfaringer. Valgkomiteen innstiller på en ledertrio som har norsk som arbeidsspråk, fordi dette vurderes som avgjørende for et velfungerende Styre og AU. Vi innstiller på tre kandidater vi føler oss sikre på at vil ha tid til å gjøre jobben som forventes av en ledertrio i SAIH, og som vi vurderer som sterkt rustet til å møte det nye, og muligens mer krevende og annerledes året.

Les mer om Årsmøte 2020, her.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen startet sitt arbeid høsten 2019 og har deltatt på høstsamling og vintersamling, samt på landsrådsmøte 01 i Oslo og via Skype på landsrådsmøte 02 i Kristiansand. Valgkomiteen har fått innspill til sitt arbeid fra Arbeidsutvalget, Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, lokallag, medlemsorganisasjoner og SAIHs sekretariat ved daglig leder. Valgkomiteen har hatt samtaler med potensielle kandidater fra lokallag, tidligere lokallagsaktivister, studentpolitikere og akademikere. Valgkomiteens innstilling er resultatet av en grundig vurdering av kandidatenes egenskaper, sammensetningen av kandidater til de ulike vervene og hvordan disse vil kunne samarbeide, samt organisasjonens behov. Valgkomiteen har fulgt arbeidsinstruksen som ble vedtatt av styret på SM06-18/19.

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen ble valgt av Årsmøtet i 2019. Komiteen består av Sigrun Haugdal Hitland, Kristine Sommerset Bjartnes og Ingrid Vonen. Komiteens medlemmer har lang fartstid i organisasjonen og har hatt en rekke ulike verv, både på lokallagsnivå, i Landsrådet, Styret, Informasjonskomiteen og i Arbeidsutvalget.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon