Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Movimiento Cultural Qullana

Målsetning: Bidra til utvikling av landsbygda ved å tilby utdanning som skal fremme demokratisk og fornuftig styresett, øke produksjonen og stimulere til andre inntektsinnbringende tiltak.

Støtte: SAIH og NORAD

Movimiento Cultural Qullana (Qullana) opplevde ved forrige valg at flere dusin av tidligere studenter ble nominert til kommunevalget i Bolivia. Mange ble også valgt. Særlig kvinner som hadde studert gjennom Qullana var etterspurte av de politiske partiene, etter at den nye valgloven stilte krav om at minst 30 prosent av kandidatene skulle være kvinner.

De positive erfaringene med Qullana gjorde at SAIH utvidet samarbeidet fra å være en universitetsutdanning i "kommunal styring og lokal makt" til også å gjelde utdanning for å starte familiebedrifter innen kvegdrift, lamahold, jordbruk og økoturisme.

Det første utdanningstilbudet som fikk navnet "Kommunal styring og lokal makt" er en slags indiansk kommunalhøgskole tuftet på loven om folkelig deltakelse, som ble vedtatt i 1994. Lovens intensjon er å gi kommunene større innflytelse i forvaltning av egne ressurser samt større beslutningsmyndighet i forhold til politiske og administrative prioriteringer. Et av problemene er imidlertid at det finnes lite kompetanse på lokalnivå når det gjelder offentlig forvaltning, noe som igjen har ført til begrenset innflytelse fra kommunene. Derfor har Qullana organisert et eget studium på universitetsnivå i samarbeid med universitetet, NUR som står for den akademiske godkjenningen.

Målsetninger for prosjektet er å støtte en utvikling på landsbygda i høylandet som fremmer engasjement, deltakelse, innsikt og forståelse for aktiviteter og beslutninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Antallet studenter har variert i løpet av de årene prosjektet har vært i gang, men Qullana regnet med at i underkant av 400 tok avsluttende eksamen i løpet av 1999.

Qullana er nå inne i en evalueringsprosess. Siden siste evaluering i 1999, har de utvidet sine utdanningsprosjekter i tema og omfang, og ikke all studentenes reaksjoner har vært like positive. Når evalueringsrapporten fra 2002 er klar, vil den hjelpe oss i samarbeidet og dialogen med Qullana.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon