Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Movimiento Cultural Qullana

Målsetning: Bidra til utvikling av landsbygda ved å tilby utdanning som skal fremme demokratisk og fornuftig styresett, øke produksjonen og stimulere til andre inntektsinnbringende tiltak.

Støtte: SAIH og NORAD

Movimiento Cultural Qullana (Qullana) opplevde ved forrige valg at flere dusin av tidligere studenter ble nominert til kommunevalget i Bolivia. Mange ble også valgt. Særlig kvinner som hadde studert gjennom Qullana var etterspurte av de politiske partiene, etter at den nye valgloven stilte krav om at minst 30 prosent av kandidatene skulle være kvinner.

De positive erfaringene med Qullana gjorde at SAIH utvidet samarbeidet fra å være en universitetsutdanning i "kommunal styring og lokal makt" til også å gjelde utdanning for å starte familiebedrifter innen kvegdrift, lamahold, jordbruk og økoturisme.

Det første utdanningstilbudet som fikk navnet "Kommunal styring og lokal makt" er en slags indiansk kommunalhøgskole tuftet på loven om folkelig deltakelse, som ble vedtatt i 1994. Lovens intensjon er å gi kommunene større innflytelse i forvaltning av egne ressurser samt større beslutningsmyndighet i forhold til politiske og administrative prioriteringer. Et av problemene er imidlertid at det finnes lite kompetanse på lokalnivå når det gjelder offentlig forvaltning, noe som igjen har ført til begrenset innflytelse fra kommunene. Derfor har Qullana organisert et eget studium på universitetsnivå i samarbeid med universitetet, NUR som står for den akademiske godkjenningen.

Målsetninger for prosjektet er å støtte en utvikling på landsbygda i høylandet som fremmer engasjement, deltakelse, innsikt og forståelse for aktiviteter og beslutninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Antallet studenter har variert i løpet av de årene prosjektet har vært i gang, men Qullana regnet med at i underkant av 400 tok avsluttende eksamen i løpet av 1999.

Qullana er nå inne i en evalueringsprosess. Siden siste evaluering i 1999, har de utvidet sine utdanningsprosjekter i tema og omfang, og ikke all studentenes reaksjoner har vært like positive. Når evalueringsrapporten fra 2002 er klar, vil den hjelpe oss i samarbeidet og dialogen med Qullana.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon