Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Møtereferat fra 01. november 2007

Tilstede var: Karina, Maria, Julie, Nina, Lars H, Kristian og Anette

Sak 1. Lokallaget

Vi har i høst kommet inn i et mønster med å vise film og ha møte annenhver uke som har fungert ganske bra. Men vi diskuterte på møtet at vi må endre fokus litt fram mot jul, fordi vi som SAIH lokallag har flere oppgaver å jobbe med. Skal vi fortsette med å vise film må vi lage en arbeidsgruppe for dette, eller vi må fordele ansvaret for ulike filmuker på enkeltpersoner. Vi snakket om at vi bør få til bedre arbeidsfordeling og sørge for at alle er mer involvert i lokkallaget, og kom fram til noen steg for nærmeste framtid:

1) Neste tirsdag, 6. november kl. 18.00 møtes vi til studiesirkel om SAIH (med pizza)!

Det er viktig at flere vet hva SAIH egentlig jobber med, slik at vi kan stå på stand eller på andre måter gjøre SAIH synlig på campus og fortelle om organisasjonen. Fordi fokuset i høst har vært mye på å få til film og debatt har opplæring dessverre kommet litt i skyggen, men nå skal vi altså ha en egen studiesirkel. Vi som var på møtet har fordelt mellom oss og finne informasjon om partnerne SAIH har i Zambia, Zimbabwe, Sør Afrika, Bolivia og Nicaragua, samt om visjonen til SAIH og dokumentene som legger grunnlaget for det organisasjonen gjør. På tirsdag vil vi presentere det vi har funnet for hverandre og spise pizza! Så kan vi kose oss samtidig som vi blir bedre kjent med hverandre og SAIH J I etterkant håper jeg vi kan samle notatene våre skriftlig slik at de kan brukes på neste informasjonsmøte og på nettsiden. Da blir det lettere å gi innføring til nye medlemmer!

2) Egne statutter og årsmøte

Vi vil på det neste møtet (tirsdag 13.10) jobbe oss fram til egne statutter som kan legge føringer for hvordan lokallaget skal jobbe. Disse skal vi vedta på et årsmøte etter jul der vi også velger nye personer til verv. På denne måten får vi forhåpentlig bedre struktur neste semester og bedre ansvarsfordelig. Vi har infodokumentene som ble skrevet i vår og forslag fra Lars som utgangspunkt til statutter (se vedlegg). Og Maria som har erfaring med å sette opp strategiplaner skal se litt på det til vi møtes. Ved at alle som nå er i lokallaget blir med i å lage statutter, og nye som blir med på nyåret får vedta dem og velge verv ut fra disse på årsmøtet, håper vi å bli enige slik at alle vet hva vi skal forholde oss til.

3) Verving

Som lokallag har vi oppgaven med å spre info om SAIH-tierne og å verve nye medlemmer. Derfor har vi bestemt å ta en runde inn i ulike klasser på HiO og informere om SAIH-tierne og lokallaget. Da kan vi be folk sette seg opp på mail-liste for å motta informasjon om vårt neste infomøte (som antakelig blir rett over jul) og andre aktiviteter. Vi vil få med oss flere fra ulike avdelinger og ble enige om at beste måte er å vise oss frem og fortelle om hvem vi er og hvilken mulighet de har til å engasjere seg med oss. Vi kan fordele og planlegge dette nærmere neste tirsdag.

4) Aktiviteter

14. november trykker Oslostudenten en artikkel som jeg har skrevet om studentkampen i Zimbabwe. Jeg vil be dem legge ved en faktaboks om at studentkamp er valgt som politisk tema for 2008, og at folk kan kontakte oss for å stå på mailliste. 29. november gjennomfører vi som avtalt stand med gløgg og pepperkaker. Vi har bestilt sammenleggbarvegg og når den kommer kan vi henge opp fotoutstillingen som vi nå har fått låne av Blindern. Den er resultat av en fotokonkurranse som var en del av årets kampanje ”Afrika Nå”. Kristian skal kontakte OAS for å høre om vi kan samarbeide om en temauke med afrikansk mat i kantina, hvor vi kan henge opp plakater og få ut info.

5) Samarbeid.

Vi snakket om at det er mange på HiO vi kan og bør samarbeide med;

HiO nettsiden; sjekke muligheter for å få link til siden vår og for å spre info om aktivitet. (Kristian tar kontakt) Samfunnet; eks. for å vise film der. (Kristian tar kontakt) Studentrådene; slik at representantene her kan spre info videre på sine avdelinger. Studentparlamentet; vi har allerede god kontakt men kan kanskje bruke dem mer og arrangere ting i samarbeid. Det hadde vært fint om vi får avtale om å låne møterom og skapplass. Og vi bør samarbeide med dem om å spre info om SAIH-tierne siden det er de som styrer ordningen. SEFIA; de har fine rom vi kan låne, og de har mange ressurspersoner som er gode på tema vi jobber med innen nord/sør info.

6) Lokallagshukommelse og info

Det er fint om flest mulig også leser lokallagskokeboken som vi nå har fått. Den er foreløpig på høring, men skal snart trykkes så da får vi forhåpentlig flere utgaver. Et av tipsene som står her er at lokallagshukommelse (lagre alt på et sted) er utrolig viktig, slik at vi kan se tilbake på erfaringer som er gjort og gjøre det lettere for de som kommer etter oss! Jeg har i dag oppdatert hjemmesiden vår så alle møtereferater og oppdateringsmail (siden vi annenhver uke ikke har hatt møte..) nå ligger under referater. Så all informasjon som er sendt ut er tilgjengelig uten at du trenger å lete gjennom mailboksen. Statutter, informasjonsdokumenter (om hvordan vi kan arrangere ting på HiO) og notater fra studiesirkel om partnere legges ut på nettsiden vår under informasjon, men vi kan også lage et hefte og dele ut så alle har det. På forsiden vår www.saih.no/bislet ligger artikler om aktiviteter og notis med tid og sted for neste møte. Dokumenter for SAIH sentralt ligger på www.saih.no, dessuten er der et lokallagsforum hvor vi kan kommunisere med andre.

Sak 2. Årsmøtet: Noen saker som angår oss

Jonas Holmqvist ble gjenvalgt som leder, Sigrun Espe (satt i styret og var på aktivistreise i år) og Siri Luten (var frivillig i IK i år) ble nestledere. Jeg ble valgt inn i landsrådet som representant fra Bislet. ”Solidaritet med studenter i kamp” ble valgt som politisk tema for 2008. Det kan handle om både Zimbabwe, Burma, Vest Sahara og Colombia, vi får opplæring på vårsamling! Syklusen for politisk tema er endret slik at kampanjeuka 2008 kommer på høsten. Derfor må vi verve nye på våren som kan være med på skolering og planlegging fram til sommeren, og som kan gjennomføre uka (siden mange av oss da skal på utveksling). Det ble vedtatt ny bistandsstrategi som skal spisse SAIHs profil. Det kan være greit å vite hva SAIH fokuserer på i sin bistand for å kunne svare på spørsmål når vi har stand, men det tar vi når vi møtes neste uke. Det ble vedtatt handlingsprogram, der det står hva SAIH skal gjøre i 2008. Her står det uthevet i kursiv hva som gjelder lokallagene, det kan også være greit å se på. (Du finner alle disse dokumentene på saih.no) Det ble vedtatt resolusjoner (SAIHs mening om saker) som skal levers til henholdsvis utenrikskomiteen og NRK. Det er spennende å vite hva SAIH mener og vi de kan kanskje inspirere til en kronikk i Oslostudenten? Vi får endelig utgave med årsmøtereferatet. De het; ”Høyere utdanning i Norges utviklingssamarbeid”, ”Støttte til studenter i Burma, Colombia, Zimbabwe og Vest-Sahara”, ”Støtte til demokratiprosessen i Zimbabwe”, ”Norges oppfølging av FNs Urfolksdeklaresjon” og ”Vårt bilde av Sør – et kritisk blikk på tv-aksjonen”.

Anette

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon