Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Møtereferat 18. desember 2007

Følgende ideer for neste semester ble diskutert:

- Vi holder av en uke ved semesterstart til å gjøre SAIH synlig! Forhåpentlig kan vi få alle OAS ansatte til å gå med SAIH t-skjorter, og få ”takk for tierne”- kronikk i Oslostudenten. Kanskje får vi allerede da stille ut bøker og fotoutstilling på biblioteket. Vi må spre info om SAIH, nettsidene, lokallaget, faste filmvisninger og om informasjonsmøtet som blir uka etter. Vi skal henge opp mange ballonger og plakater, og kan bruke fronter og flyere.

- Etter vi var inne hos utviklingsstudentene har vi fått mange navn til vår mailliste, den må vi jobbe med å forlenge neste semester så vi kan invitere studenter direkte til arrangement!

- Film/ dokumentar vil bli vist hver onsdag kl. 16.00-18.00 på Fyrhuset. Kristian har gjort avtale med dem og vil dra dette i gang, men flere bør være disponible til å hjelpe etter hvert. Vi skal kontakte Eduard Stuart (evt. avdelingene) for å få ut film-program på fronter hver måned. I tillegg kan vi gjennom OAS markedsavdeling trykke opp program og spre på Høgskolen, på spisestedene og på Penelope. Det kan også være en ide å be Oslostudenten skrive en sak om filmvisningene.

- Fyrhuset har også sagt seg villige til å samarbeide om to temauker i semesteret. Da kan de sette passende mat på menyen og vi kan bruke lokalene deres til film, foredrag, debatt etc. På møtet snakket vi om å vie den første temauka på våren til å sette fokus på et land, og den andre til årets kampanjetema studentkamp.

- Vi vil prøve å få til ”bokpresentasjon” på biblioteket og Penelope, av bøker med nord/sør- tema eller SAIH utgivelser. Vi kan sette opp utstilling med et nytt tema hver gang, og henge opp SAIH plakater. Tore Linne Eriksen, Fellesrådet for Afrika eller Nomaden, kan sikkert hjelpe med å finne bøker. Dersom en noen tar ansvar for dette kan vi også få til diskusjon eller foredrag om bøker på fyrhuset, og vi kan gjøre det som del av en temauke.

- Plakater med info om land fra deres ambassader kan brukes for å spre opplysning om land SAIH jobber i, eller temaland vi setter fokus på i temauker.

- Vi vil ta kontakt med de internasjonale studentene på Høgskolen, som vi vet er godt organiserte og engasjerte, kanskje de vil samarbeide om noen arrangement eller de kan i alle fall stå på vår mailliste og få info.

Plan for vårsemesteret:

- Uke 1: Første møte for oss som er med videre torsdag 3. januar kl. 16.00, til å planlegge og å velge verv. Alle oppfordres til å ta på seg rolle som økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, nestleder eller leder (se beskrivelsene i handlingsplanen), evt. kan vi også ha en sekretær. Fint om vi blir en liten ledergruppe som har oversikt, så kan vi ta et nytt valg senere i semesteret når vi har med nye.

- Uke 2: spre SAIH info på HiO, vi starter mandagen med å henge opp plakater og ballonger.

- Uke 3: Informasjonsmøte tirsdag 15. januar kl. 16.00, og første filmvisning onsdag 16.januar

- Det blir faste møter tirsdag kl. 16.00, og fast filmvisning onsdager kl. 16.00.

- I løpet av semesteret blir det to temauker, men når må vi bestemme etter jul.

Folk vi må kontakte:

- Studentparlamentet for å høre om vi kan henge plakater og ballonger vilt i uke 2.

- OAS spisesteder og Penelope angående t-skjorter, ballonger, plakater ved semesterstart.

- Læringssenteret angående bokutstilling, fotoutstilling, ballonge og plakater ved semesterstart.

- Eduard Stuart angående fronterbeskjeder til alle studenter; generell info om SAIH og om informasjonsmøte ved semesterstart, og filmprogram hver måned.

- Avdelingene angående info til alle studenter om SAIH, samt om å få en kontaktperson vi kan bruke til å få lagt ut beskjeder på fronter.

- De nye nestlederne i SAIH, angående informasjonsmøte og ”takk for tierne”- kronikk.

- Oslostudenten angående takk- for tierne kronikk, evt, artikkel om filmvisningene våre.

- Den internasjonale student unionen, for å gi de internasjonale studentene info om SAIH og spørre om de eventuelt er interessert i å samarbeide med lokallager på HiO.

- De som foreløpig står på maillista vår for å fortelle om det som skjer etter jul.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon