Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Mer forskning fra Sør

Det hevder rapporten “Knowledge, networks and nations. Global scientific collaboration in the 21st century”, publisert av det internasjonale forskningsnettverket Royal Society.Til tross for at de tradisjonelle vitenskapelige supermaktene som USA, Canada og Vest-Europa fortsatt dominerer verdens forskningsaktiviteter, er dette bildet i klar endring. Dagens 7 millioner forskere spres til flere verdensdeler og skaper et mer mangfoldig bilde. Dette kan også gi mer mangfoldige vinklinger og resultater innen forskning.

Les Bistandsaktuelts sak om rapporten."En gledelig nyhet"Særlig er Kina på fremmarsj. Men også land som India, Brasil og land i Midtøsten, Sørøst-Asia og Nord-Afrika, samt enkelte mindre europeiske stater, har utviklet seg raskt de siste årene. Samtidig er også tendenser og mønstre i akademisk arbeid i endring. Internasjonalt samarbeid får større oppmerksomhet.

- Det er en gledelig nyhet at det kommer flere forskere fra sør på banen, som denne rapporten viser. Noe som også er et resultat av økonomisk vekst i en del land i sør. Det skulle bare mangle at land med en stor del av verdens befolkning og ressurser, som India, Brazil og Kina, også tar del i den internasjonale kunnskapsutviklingen på lik linje med vestlige land, sier Anette Remme, leder i SAIH, som tidligere har påpekt vestlig dominans i pensumlitteratur ved norske universiteter.

Rapporten setter også søkelyset på forskningsområder som trenger et sterkere globalt fokus. Temaer som klimaendringer, matsikkerhet, befolkningsendringer og biomangfold prioriteres på nasjonalt nivå, men samarbeid på tvers av nasjoner har ikke økt tilstrekkelig.

Rapporten kommer med fem anbefalinger:• Støtte til internasjonal vitenskap bør opprettholdes og forsterkes• Internasjonalt samarbeid bør oppmuntres, støttes og legges til rette for• Nasjonale og internasjonale strategier for vitenskap skal adressere globale utfordringer• Internasjonal kapasitetsbygging er essensielt for å sikre at effektene av vitenskapelig forskning deles globalt• Bedre indikatorer trengs for å tilstrekkelig evaluere global vitenskap.

Les hele rapporten her.

Kilde: Hedda

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon