Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Laahkoe biejnie!

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Laahkoe biejnie!
Guovvamánu 6. b. lea sámi álbmotbeaivi. SAIH sávvá buot sámiide lihkku beivviin.

Sámiid vuosttaš riikkačoahkkin dollujuvvui guovvamánu 6. b. 1917:s Troanddimis. Dohko ledje čoahkkanan sámit iešguđetlagan guovlluin divaštallat oktasaš hástalusaid, ja gávnnahit mo sáhtte buoremus vuogis bárgat vuoigatvuođaáššiiguin.

Álgoálbmogat ellet gallát riikain geafivuođas, ja sii leat dávjá marginaliserejuvvon servodagas. SAIH ja SAIHa guoibmeorganisašuvnnat vigget ovddidit eamiálbmogiid vuogaitvuođaid, nu ahte sii ieža sáhttet hámidit servodaga iežaset premissain. Lea maid dárbbašlaš sidjiide beassat universitehtain oahppat iežaset gillii, seammas go sin árbevirolaš máhttu maid gudnejuvvo akademias.

Loga eanet SAIH álgoálbmotprogramma Bolivias birra (dušše dárugillii)
Loga eanet SAIH álgoálbmotprogramma Nicaraguas birra (dušše dárugillii)

Go almmoláš institušuvnnat guovvamánu 6. b. leavgga vintet, de duođaid lea symbolalaš vuoitu. Dat ávvuda ahte sámi álbmot lea viimmat dohkkejuvvon Norgga eamiálbmogan, ja dastu lea vuoigatvuođaid ožžun. Dat ávvuda maid ahte lea vejolaš oažžut oahppu sámegillii, ee. Sámi Allaskuvllas. Oahppu doppe lea heivehuvvon sámi servodahkkái.

SAIH almmuha sámi álbmotbeaivve oktavuođas sámi neahttasiiddu. SAIH hálida leahkit oidnosis sámi studeanttaide ja akademihkkáriide sámegillii. Lea dehálaš ahte sámit maid dovdet SAIH barggu, danne go SAIH viggá representeret buot studeanttaid ja akademihkáriid Norggas min solidarihtehtabarggus.

Lihkku beivviin!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon