Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

LHBT og utdanning

(image) Foto-(CC) foundphotoslj

Det er få konkrete studier av LHBT studenters situasjon men gjennom SAIH sitt kontaktnettverk har vi lært om hva som er noen av utfordringene. Filmen ”Kuchus of Uganda” viser hvilke holdninger og motstand som er tilstedet på det største universitetet i Kampala. Dette er også gjeldende for mange andre universitet i Afrika. I Zambia har det ikke vært slike konkrete konfrontasjoner men en del av de samme holdningene er tilstedet. Verken i Zambia eller Zimbabwe er der aktive LHBT studentorganisasjoner eller andre organisasjoner som har jobbet opp mot studenter. I Sør Afrika finnes et nettverk av LHBT studentorganisasjoner som SAIH har kontakt med. Som nevnt tidligere er situasjonen i Sør Afrika ulik fra andre land noe som også gjenspeiler seg blant studenter. Tilbakemeldinger fra LHBT studentorganisasjonene viser at mange studenter står åpent fram som LHBT på lærestedet, mens det er mange som ikke tør å stå åpent fram for familien sin eller på hjemstedet.

Det har blitt gjennomført flere undersøkelser på holdninger til homofili både blant skoleelever i Sørafrika[1] og generelt i samfunnet. En trend er at toleransen øker med antall års utdanning. Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av det samfunnsvitenskapelige forskningsrådet (HSRC)[2] at gjennomsnittlig 76% av voksne med høyere utdanning (mellom 2003 – 2007) mener at homoseksualitet alltid er galt. Undersøkelser viser at det i økende grad foregår mobbing og vold på skolene og at dette særlig rammer skeiv ungdom. En undersøkelse fra 2003 viser at over halvparten av skeiv ungdom på skoler i Gauteng provinsen (Sør-Afrika) har opplevd mobbing og at mellom 10-15 % har opplevd seksuelle overgrep eller voldtekt[3]. Skeive ungdommer rapporterer verden over at skolen er en av de stedene der de føler seg mest utrygge, og mobbing, trusler og vold fører til at skeive ungdommer faller ut av skolen. I sørlige Afrika er skoleuniformer vanlig i både offentlige og private skoler. For transungdommer blir dette en ekstra belastning, fordi de ikke får velge uniform ut fra egen kjønnsidentitet men blir tvunget til å gå med den uniformen som skolen velger ut fra deres ”biologiske” kjønn. Dette fører til at mange transungdommer føler seg presset ut av skolen, og ikke får fullført sin utdanning.

Mange unge LHBT opplever å bli kastet ut hjemmefra når de forteller om sin kjønnsidentitet eller seksuelle orientering til familien. Dette fører ofte til at de verken har penger eller stabilitet i livet til å klare å fortsette studiene. I tillegg opplever mange mobbing fra både medelever/studenter og lærere. Mange fullfører derfor ikke grunnskolen eller høyere utdanning. Dette fører igjen til at det er vanskelig å få en jobb og inntekt. Den generelt vanskelige situasjonen for LHBT, med bl.a. stigmatisering og diskriminering fra familie, media, religiøse ledere og politikere, påvirker deres mulighet for et godt sosialt nettverk, muligheten for å fullføre utdanning og for å skaffe seg et levebrød.

[1] Den sørafrikanske organisasjonen OUT - LGBT well-being har gjennomført flere. Se hjemmesiden deres www.out.org.za eller ta kontakt med SAIH.

[2] www.hsrc.ac.za

[3] Levels of Empowerment among Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender people in Gauteng, South-Africa. OUT – LGBTI Well-being 2003.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon