Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Lånekassen for utvikling!

I mange land har høyere utdanning gått fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene selv må betale for. Dette stenger ute de som ikke kan betale, og øker ulikhetene mellom fattig og rik globalt.

I økende grad blir studenter sett på som kunder som betaler for tjenester. Høyere utdanning beskrives som et elitegode, men vi vet selv godt fra Norge at god høyere utdanning må til for at barneskolene skal ha gode lærere, for at byråkratiet skal bestå av dyktige mennesker og for at vi skal kunne ha kunnskapsbasert politikk og offentlig debatt.

– Dersom vi skal nå bærekraftmålene trenger vi å satse på høyere utdanning globalt, sier Sunniva Folgen Høiskar, nestleder i SAIH.

– Norge bør gå i front for en helhetlig satsing på utdanningsløpet, og anerkjenne at høyere utdanning er et utviklingspolitisk verktøy som kan bidra til å bekjempe global ulikhet.

Løsningen er «Lånekassen for utvikling» – et unikt nytt program som SAIH foreslår at Norad etablerer under Kunnskapsbanken.

Her i Norge er Lånekassen viktig for å sikre rettferdig og lik tilgang til høyere utdanning. Lånekassen har bidratt til at høyere utdanning har gått fra å være et privilegert gode for de få til å være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Gjennom Lånekassen for utvikling kan Lånekassen tilby råd, ekspertise og opplæring til andre land som ønsker å skape bedre lån- og stipendordninger. Vi håper utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Lånekassen vil se nærmere på en slik mulighet. 

Det er på tide at utviklingsministeren byr opp Lånekassen til dans. De er «The Perfect Couple». Vi har tro på dere!

Les mer på www.lånekassaforutvikling.no!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon