Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Lærere kjemper for demokrati i Zimbabwe

(image) PTUZ leder Raymond Majongwe. Etter voldsopptøyene under valgene i Zimbabwe i 2008 har over 17.000 lærere flyktet, hovedsaklig til Sør Afrika.

Robert Mugabe har styrt landet helt siden frigjøringen i 1980. Egentlig var det opposisjonslederen Tsvangirai som vant presidentvalget i 2008, men Mugabe aksepterte ikke resultatet og derfor ble det utlyste til et nytt valg. Voldsbølgen som oppsto i forkant av dette valget fikk Tsvangirai til å trekk seg som presidentkandidat. Etter meglingshjelp fra Sør-Afrika inngikk opposisjonen og Mugabes parti ZANU-PF i en samlingsregjering i februar 2009. I følge forliksavtalen mellom Tsvangirai og Mugabe må det foreligge en ny grunnlov før Zimbabwe kan ha et nytt valg.

Lærerorgansiasjonen PTUZ er den eneste fra fagbevegelsen som vil delta i den landsomfattende grunnlovsskrivingen som allerede er sterkt forsinket. Ulike komiteer bestående av politikere og representanter fra det sivile samfunn skal nå samle inn synspunkter fra befolkningen. Det eksisterer allerede tre ulike utkast til ny grunnlov med forskjeller i forhold til valgsystem og maktfordelingen mellom presidenten og parlamentet. Et av utkastene kommer fra en lignende prosess fra 1999/2000 der dokumentet aldri ble vedtatt av regjeringen. Naturlig nok er det derfor en sterk skepsis til politikernes deltakelse i prosessen. Raymond Majongwe i lærerforbundet PTUZ mener allikevel at de har mer tjente med å delta i prosessen enn å stå utenfor. Hvis forslaget til grunnlov ikke har integrert synspunktene fremmet av PTUZ kan lærerne stemme i mot under folkeavstemningen.

I Zimbabwe er skoleadministrasjonene svært ofte ledet av regjeringsvennlige personer som har brukt sin stilling og makt til å undertrykke, overvåke og kontrollere lærerne.

Under valgvoldelighetene i 2008 rekrutterte regjerningspartiet ZANU-PF unge menn til å terrorisere og bruke vold mot opposisjonen. I dag er mange unge fra militsen ansatt av skoleadministrasjonen ved skolene. Mange lærere opplever daglig frykt for hva disse unge mennene kan være i stand til å gjøre.

(image) Samlingsregjeringen lovet amnesti til alle lærere som flyktet slik at de skulle kunne gjenoppta sine stillinger med en gang de returnerte. Så langt har bare 439 av de returnerte lærere fått utbetalt lønn. Alle de returnerte lærerne har blitt bedt om å møte for disiplinære høringer og har i tilegg trengt klarering fra politiet. De av lærere som har gått igjennom denne prosessen har opplevd dette som opprivende og svært ubehaglige gjenopplevelse av overgrepene og volden fra valgåret. De som enda ikke har møtt komiteene er usikker og redd for hva de unge ex-militia i skolen rapporter til komiteene.

Lønn til både de returnerte og ordinære lærere har vært en av lærerorganisasjonen PTUZ kampsaker i 2009. Men noen lønn har det egentlig ikke vært snakk om. Etter at økonomien kollapset på grunn av hyperinflasjonen i 2008 er statskassen tom og den nye finansministeren har innført amerikanske dollar som offisiell valuta. Alle statsansatte, inkludert lærere, har derfor bare fått utbetalt 580 norske kroner i måneden. Bedre lønn har også vært en viktig sak for PTUZ, men organisasjonen har ikke ønsket å gå ut i streik. Store deler av skoleåret 2008 var skolene nettopp stengte på grunn av streik og uroligheter.

"Vi vet at statskassen er så godt som tom – vi vil ikke oppnå noe ved å streik. Dessuten har de aller fleste elevene allerede mistet et helt skoleår så nå bør lærerne møte til undervisning for elevenes skyld" menerer PTUZ leder Raymond Majongwe.

Når grunnlovskomiteene kommer til de ulike distriktene vil PTUZ-medlemmer fremme internasjonale arbeidsrettighetene som viktige komponenter i en ny grunnlov. Retten til å være medlem og delta i en fagorganisasjon, steike og delta i kollektive forhandlinger. Samt at lærerforbundet PTUZ også vil at retten til gratis utdanning skal grunnlovefestes der kvalitet og tilpasset undervisning skal stå i fokus. Videre ønsker de å fremme obligatorisk grunnutdanning og tilbud om videregående og høgskoleutdannelse. Akademisk frihet og offisiell anerkjennelse av læreres profesjonelle status må sikres i grunnloven. Medlemmene i PTUZ ønsker at det skal være en nasjonal forsoningsprosess der volden som lærerne har blitt utsatt for og konsekvensene for de skyldige skal behandles.

Det er de siste to månedene rapportert om løst organiserte møter der lærerne har blitt truet til å ta ZANU-PF vennlige standpunkt når grunnlovskomiteene kommer. Raymond Majongwe, som selv har blitt torturert og fengslet, mener allikevel at det er helt avgjørende at de som eneste fagorganisasjon deltar i prosessen. En ny grunnlov er en forutsetning for å lyse ut til nyvalg. En meningsmåling gjort rett før jul viser at ZANU-PF bare har 10 % valgoppslutning. Et nytt valg i Zimbabwe vil svekke Mugabes parti og makt, og et mer demokratisk Zimbabwe vil være mulig og forsoningsprosessen kan for alvor begynne.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon