Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Kunst er politisk påvirkning


(image)

Under apartheidregimet i Sør Afrika var produksjon av plakater, banner, t-skjorter og grafitti en viktig del av motstandskampen. En stor undergrunnsbevegelse med aktive kvinner og menn produserte radikale slagord og iøynefallende illustrasjoner i kampen for et ikke rasistisk, ikke diskriminerende og fritt Sør Afrika. Med enkle midler blei en utstrakt produksjon opprettholdt og distribuert over landegrenser. Utøverne betalte dyrt for sin kamp med arrestasjoner og fengselstraff. Det at materiellet blei forbudt og utøverne fengslet sier mye om styrken og trusselen de utgjorde mot de regjerende myndigheter.

Judy Seidman (South African History Archive) og Charlotte Schaer (Curriculum Development Project) var noen av de som var aktive i dette arbeidet. De understreker viktigheten av at de som opplevde undertrykkelsen på kroppen selv kunne utforme plakatene. Det er disse om vet hva som er det viktigste budskapet og hvem som er målgruppen. Produksjon av postere under apartheid var et spesielt viktig medium fordi dette budskapet ikke kom fram i vanlig presse eller på andre måter. Og gjennom selve produksjonen fikk de undertrykte også styrket sitt samhold og kampånd.

Dagens Sør-Afrika har 14 år med demokrati bak seg og våren 2009 skal sørafrikanerne gå til stemmeurnene igjen. Mye har forandret seg siden apartheid men fremdeles kjemper kvinneorganisasjoner for frigjøring fra diskriminering, vold og undertrykkelse. Dagens kvinneorganisasjoner bygger på arven fra motstandskampen i deres arbeid for kvinners rettigheter. SAIH’s partner Curriculum Development Project (CDP) har satt i gang et tre ukers kurs for nettopp å gi opplæring i teknikker rundt det å lage kampanjeplakater til dagens kvinneaktivister. CDP har spesialisert seg på opplæring i kunst og kultur for lærere, førskolelærere og nå også kvinneaktivister. Charlotte Schaer og Judy Seidman holder kurset og bygger mye på sine egne erfaringer som aktivister gjennom mer enn 30 år.

(image) Dikiledi Akadeekay (25) En av deltagerne er Dikiledi Akadeekay (25) som jobber i kvinneorganisasjonen Federation for Empowerment of Women (FEW). Som aktivist, feminist og lesbisk ser hun på kurset som veldig nyttig både for seg selv og for å styrke kampen for kvinner i Sør-Afrika. ”Jeg vokste opp med mange brødre og jeg opplevde et sterkt patriarki i familien min. Min aktivisme begynte her, men det var først da jeg møtte en gruppe kvinneaktivister at jeg forstod at jeg selv også var en kvinneaktivist. Da forstod jeg meg selv som kvinne, aktivist og lesbisk. Det fikk meg til å innse at jeg ikke kun kjemper for meg selv. Der er mange som opplever det samme så vi må stå sammen og kjempe. Å være en aktivist hjelper både deg selv og alle de du kjemper for.” Dikiledi ser fram til å bruke det hun lærer på kurset i sin kamp for egne og andre kvinners rettigheter.

Som lesbisk kvinne i Sør-Afrika kjenner Dikiledi kampen mot diskriminering på kroppen. Hatvold mot spesielt svarte lesbiske gjør livet for mange vanskelig og livstruende. Selv om den sørafrikanske lovgivningen når det gjelder seksualisert vold er revidert råder det fremdeles svært negative og skadelige holdninger både i forhold til kvinners rettigheter og homofili innen det politiske systemet og opinionen forøvrig.

(image) Perpetual Chinhimba (24) En annen av deltagerne er Perpetual Chinhimba (24). Hun jobber som sosialarbeider for SAIHs partner People Opposing Women Abuse (POWA). ”Å bli hørt og forstått i et patriarkalsk samfunn er svært vanskelig for kvinner. Selv innen familien. Det er viktigere å opprettholde familiefreden enn å lytte til kvinners opplevelser av vold. Dette har jeg selv hørt fra kvinner som har blitt utsatt for vold fra mannen sin og som kommer til krisesenteret der jeg jobber. Jeg skal bruke det jeg lærer både i arbeidet med kvinner på senteret men også for å lage kampanjer for å bedre kvinners rettigheter.”

Plakatkurset til CDP skal gi kvinneorganisasjoner makt og kontroll over sine egne kampanjer. Erfaringene fra anti-apartheidkampen viser at produksjonen av media for politisk påvirkning bidro til en økt forståelse av og evne til å uttrykke egne erfaringer og perspektiver blant utøverne. Judy Seidman understreker viktigheten av at kampanjer for kvinners rettigheter i dagens Sør Afrika må både styrke kvinner selv og gjøre de som undertrykkes i stand til å stå opp og kjempe for sine egne rettigheter ved å gi dem teknisk kunnskap. Opplæringskurs der man kombinerer kvinners forståelse og erfaring av egen situasjon i samarbeid med erfarne kunstnere og mediautøvere gjør dette mulig.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon