Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

"Kunnskap skaper mer toleranse"

Les også: Ørjans odè til studentpolitikeren på NSO-bloggen!

(image) - Hva forbinder du med utdanning for frigjøring?- Jeg mener begrepet har to sider. Det ene siden er at utdanning som system kan bidra til å skape større likhet og større likeverd innad og mellom land. Dette mener jeg er en viktig side av utdanningssystemene i dag. Den andre siden ved det er den mer personlige siden hvor man tilegner seg kunnskap, og bare det i seg selv er en form for frigjøring. I tillegg kan denne kunnskapen og utdanningssystemene brukes til dette beste for våre medmennesker.

- Hvorfor er utdanning bra?- Utdanning er ofte bra fordi det gir mennesker muligheter de ellers ikke ville hatt. Jeg tror ikke all kunnskap nødvendigvis er et ubetinget gode, men det som er fascinerende med utdanning er at det øker kontakten og forståelsen mellom mennesker. Dette bidrar til å skape bedre samfunn. Jeg er overbevist om at alle former for kunnskap skaper mer toleranse.

- Hvordan kan situasjonen for utdanning i verden dag bli bedre?- Jeg tror ikke det finnes et klart svar på dette spørsmålet. Det finnes imidlertid noen verdier som er helt nødvendige for at utdanning skal kunne gjøre verden bedre, blant annet akademisk frihet og ytringsfrihet. Videre ser man at utdanning henger sammen med rettferdig ressursfordeling og at land må ha økonomisk handlingsrom til å satse på utdanning. Jeg synes noe av det mest spennende i verden i dag er fremveksten av sterke kunnskapsøkonomier i Brasil, Kina, India og Tyrkia. Dette vil om noen år ha mye å si for verdensbildet vårt. Det viktigste vil være at en tilrettelegger for at mennesker skal utvikle seg selv intellektuelt. Om dette skjer innenfor eller utenfor utdanningssystem slik vi kjenner det er for så vidt noe sekundært, men jeg tror en rettferdig ressursfordeling i verden også handler om å skape en global rettferdig ressursfordeling på kunnskap.

- Hvordan kan DU bidra til utdanning for frigjøring?- Jeg tror mulighetene er langt større enn både jeg og de fleste andre vet. Man kan organisere seg i organisasjoner som SAIH eller Norsk studentorganisasjon. Man kan som student eller ansatt dra på utveksling til andre land. En kan lese om problemstillinger i andre land. I dag kan vi til og med komme i kontakt med folk som arbeider med dette på helt andre steder i verden via sosiale nettverk. Og det er en mulighet man ikke hadde for få år siden. Selv er jeg veldig interessert i utdanningssituasjonen i nordområdene. Dette er ikke nødvendigvis det man først tenker på når man tenker frigjøring, men alle regioner har sine spesielle utfordringer. I nordområdene handler disse om lavt utdanningsnivå, urbefolkning, naturforvaltning og kulturer som er kunstig adskilt på bakgrunn av landegrenser. Jeg tror uansett det viktigste hver og en av oss kan gjøre er å sette oss godt inn i problemstillingene, og tørre å overvinne noen fordommer ved å ta kontakt med de som tenker annerledes enn oss. Hver og en av oss kan ikke bli en frigjøringshelt, men jeg er helt overbevist om at de aller fleste mennesker i verden arbeider for en bedre verden. Og da er det bidraget vi alle gjør sammen som blir viktig.

Les mer om NSO.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon