Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Krigslignende tilstander for studenter i Sør-Afrika

Det går heftig for seg i Sør-Afrika for tiden: Studenter nektes adgang til sitt lærested, studentledere er arrestert, og portene som vanligvis ønsker unge studenter velkommen bevoktes av bevæpnede sikkerhetsvakter for å hindre flere voldelige sammenstøt mellom studenter og politi. Hva er det egentlig som skjer?

På University of Pretoria er det til daglig nærmere 40 000 studenter innom campus. Nå er lesesalene og bibliotekene tomme. Jeg slipper så vidt forbi de væpnede vaktene for å møte studentgruppene PUPPS og Up and Out som jobber med rettigheter for unge kvinner og LHBTI-personer.

«Vi er noen av få studenter som får være på campus, mot at vi lover å ikke gjøre noe studierettet», sier Masego Morobane. Hun og kollegene var i fjor med på studentdemonstrasjonene, men føler ikke lenger at bevegelsen representerer dem. Volden som utøves fører ikke noe sted, mener de. «Bevegelsen har fått nye, mer militante ledere, vi føler oss ikke velkommen.»

Politiet skyter med gummikuler på studenter som befinner seg i nærheten av demonstrasjonene, og studentene svarer med steinkasting og hærverk. Da studenter fra University of Witwatersrand (Wits) i Johannesburg satte fyr på en forbipasserende buss, mistet Fees Must Fall-bevegelsen støtte fra mange studenter som ønsker en fredelig kamp mot de høye studieavgiftene. Forrige uke ble tre studentledere arrestert.

Fees Must Fall startet i oktober i fjor, som en reaksjon mot myndighetenes erklæring om økte studieavgifter. 5000 studenter marsjerte til parlamentet og krevde endring i planene. Etter nesten to uker med voldelige sammenstøt mellom studenter og politi annonserte president Zuma at avgiftene likevel ikke ville øke i 2016. I september eksploderte bevegelsen på ny, da ministeren for høyere utdanning, Blade Nzimande, annonserte at universitetene kan øke avgiftene med åtte prosent i 2017.

President Zuma har satt ned et utvalg bestående av åtte ministre som skal se på hvordan situasjonen kan løses. Den sørafrikanske studentunionen (Saus) mener det er kritikkverdig at finansministeren ikke sitter i utvalget, og at nedsettelsen av utvalget er en ansvarsfraskrivelse og et tegn på at myndighetene ikke ønsker direkte kontakt med studentene.

Fees Must Fall har tatt i bruk slagordet «Free decolonised education». Å studere i Sør-Afrika koster opp til 40 000 kroner i året. I følge The Guardian er det fire ganger så sannsynlig at en hvit person tar høyere utdanning enn en som er svart. Innholdet i høyere utdanning er lite endret etter apartheid, og studentaktivistene mener systemet bærer preg av et eurosentrisk verdensbilde, der afrikanske språk og kulturer nedprioriteres til fordel for koloniherrenes tolkninger av kontinentet.

ANC lovet gratis utdanning allerede i 1994, da de vant det første valget etter apartheids fall. Jonathan Jansen, tidligere viserektor ved University of the Free State, skriver i Financial Mail forrige uke at Sør-Afrika ikke er i en økonomisk situasjon der de kan tilby gratis utdanning til alle, og at det allerede finnes ordninger som sikrer de fattigste tilgang til universitetsutdannelse. Ved å gi etter for fjorårets protester, har president Zuma gjort seg selv en bjørnetjeneste, ved å gi inntrykk av at det likevel er penger til gratis utdanning, mener Jansen. Slik har bevegelsen i år kunnet endre kravene sine fra å stoppe økning i avgifter til å kreve gratis utdanning.

En undersøkelse gjort på Wits viste at 77 % av studentene ved universitetet ønsket å fortsette undervisningen, og at de ikke ønsker de voldelige protestene. Den militante minoriteten av studenter som kjemper i gatekampene mot politiet er ikke representative for den nær én million-store studentpopulasjonen i Sør-Afrika, men de voldelige protestene går utover langt flere enn dem som er direkte involvert i sammenstøtene. Universitetene advarer mot voldelige protester og truer med å holde stengt frem til årsskiftet. Dette går hardt utover fattige studenter, som pådrar seg store lån med høye renter.

Lederne av Fees Must Fall virker ikke interessert i å inngå kompromisser, og har uttalt at de ikke vil gå tilbake til skolebenken før systemet endres og høyere utdanning er gratis for alle. Ministerutvalget har ikke et tydelig mandat eller tidsramme for arbeidet, og ser ut til å ha valgt som strategi å fortsette med sitt og vente på at opptøyene skal roe seg.

Fees Must Fall handler ikke lenger bare om økte studieavgifter, men er en protest mot de store forskjellene i Sør-Afrika. ANC mister tillit i befolkningen, og det som én gang var selve grunnsteinen i kampen for et likestilt samfunn, er i dag en maktelite preget av korrupsjon og dyre regninger. En manglende vilje til å gjøre utdanning tilgjengelig for alle viser et indirekte ønske om å bevare de store forskjellene, mener studentene bak Fees Must Fall.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon