Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Krigslignende tilstander for studenter i Sør-Afrika

Det går heftig for seg i Sør-Afrika for tiden: Studenter nektes adgang til sitt lærested, studentledere er arrestert, og portene som vanligvis ønsker unge studenter velkommen bevoktes av bevæpnede sikkerhetsvakter for å hindre flere voldelige sammenstøt mellom studenter og politi. Hva er det egentlig som skjer?

På University of Pretoria er det til daglig nærmere 40 000 studenter innom campus. Nå er lesesalene og bibliotekene tomme. Jeg slipper så vidt forbi de væpnede vaktene for å møte studentgruppene PUPPS og Up and Out som jobber med rettigheter for unge kvinner og LHBTI-personer.

«Vi er noen av få studenter som får være på campus, mot at vi lover å ikke gjøre noe studierettet», sier Masego Morobane. Hun og kollegene var i fjor med på studentdemonstrasjonene, men føler ikke lenger at bevegelsen representerer dem. Volden som utøves fører ikke noe sted, mener de. «Bevegelsen har fått nye, mer militante ledere, vi føler oss ikke velkommen.»

Politiet skyter med gummikuler på studenter som befinner seg i nærheten av demonstrasjonene, og studentene svarer med steinkasting og hærverk. Da studenter fra University of Witwatersrand (Wits) i Johannesburg satte fyr på en forbipasserende buss, mistet Fees Must Fall-bevegelsen støtte fra mange studenter som ønsker en fredelig kamp mot de høye studieavgiftene. Forrige uke ble tre studentledere arrestert.

Fees Must Fall startet i oktober i fjor, som en reaksjon mot myndighetenes erklæring om økte studieavgifter. 5000 studenter marsjerte til parlamentet og krevde endring i planene. Etter nesten to uker med voldelige sammenstøt mellom studenter og politi annonserte president Zuma at avgiftene likevel ikke ville øke i 2016. I september eksploderte bevegelsen på ny, da ministeren for høyere utdanning, Blade Nzimande, annonserte at universitetene kan øke avgiftene med åtte prosent i 2017.

President Zuma har satt ned et utvalg bestående av åtte ministre som skal se på hvordan situasjonen kan løses. Den sørafrikanske studentunionen (Saus) mener det er kritikkverdig at finansministeren ikke sitter i utvalget, og at nedsettelsen av utvalget er en ansvarsfraskrivelse og et tegn på at myndighetene ikke ønsker direkte kontakt med studentene.

Fees Must Fall har tatt i bruk slagordet «Free decolonised education». Å studere i Sør-Afrika koster opp til 40 000 kroner i året. I følge The Guardian er det fire ganger så sannsynlig at en hvit person tar høyere utdanning enn en som er svart. Innholdet i høyere utdanning er lite endret etter apartheid, og studentaktivistene mener systemet bærer preg av et eurosentrisk verdensbilde, der afrikanske språk og kulturer nedprioriteres til fordel for koloniherrenes tolkninger av kontinentet.

ANC lovet gratis utdanning allerede i 1994, da de vant det første valget etter apartheids fall. Jonathan Jansen, tidligere viserektor ved University of the Free State, skriver i Financial Mail forrige uke at Sør-Afrika ikke er i en økonomisk situasjon der de kan tilby gratis utdanning til alle, og at det allerede finnes ordninger som sikrer de fattigste tilgang til universitetsutdannelse. Ved å gi etter for fjorårets protester, har president Zuma gjort seg selv en bjørnetjeneste, ved å gi inntrykk av at det likevel er penger til gratis utdanning, mener Jansen. Slik har bevegelsen i år kunnet endre kravene sine fra å stoppe økning i avgifter til å kreve gratis utdanning.

En undersøkelse gjort på Wits viste at 77 % av studentene ved universitetet ønsket å fortsette undervisningen, og at de ikke ønsker de voldelige protestene. Den militante minoriteten av studenter som kjemper i gatekampene mot politiet er ikke representative for den nær én million-store studentpopulasjonen i Sør-Afrika, men de voldelige protestene går utover langt flere enn dem som er direkte involvert i sammenstøtene. Universitetene advarer mot voldelige protester og truer med å holde stengt frem til årsskiftet. Dette går hardt utover fattige studenter, som pådrar seg store lån med høye renter.

Lederne av Fees Must Fall virker ikke interessert i å inngå kompromisser, og har uttalt at de ikke vil gå tilbake til skolebenken før systemet endres og høyere utdanning er gratis for alle. Ministerutvalget har ikke et tydelig mandat eller tidsramme for arbeidet, og ser ut til å ha valgt som strategi å fortsette med sitt og vente på at opptøyene skal roe seg.

Fees Must Fall handler ikke lenger bare om økte studieavgifter, men er en protest mot de store forskjellene i Sør-Afrika. ANC mister tillit i befolkningen, og det som én gang var selve grunnsteinen i kampen for et likestilt samfunn, er i dag en maktelite preget av korrupsjon og dyre regninger. En manglende vilje til å gjøre utdanning tilgjengelig for alle viser et indirekte ønske om å bevare de store forskjellene, mener studentene bak Fees Must Fall.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon