Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Krever menneskerettigheter

SAIH fraråder Stortinget fra å ratifisere en frihandelsavtale med Colombia på det nåværende tidspunkt. Høringen om ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, ble avholdt på Stortinget onsdag 14. mai.

I høringsinnlegget legger vi vekt på den alvorlige menneskerettighetssituasjonen for studenter, akademikere og urfolk i Colombia, og at forpliktende krav til forbedring må tydeliggjøres før Norge ratifiserer en slik avtale.

Les SAIHs høringsinnlegg her:

Høringssvar til Prop. 63 S «Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia

SAIH- Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond takker med dette for muligheten til å komme med innspill på proposisjonen til Stortinget.

SAIH har vært i kontakt med og samarbeidet med sivilsamfunnet i Colombia de siste 5 årene, og våre synspunkter her fremmes i lys av deres tilbakemeldinger. Beskjeden om denne høringen kom et for sent tidspunkt til å få konkrete skriftige anbefalinger fra våre partnerorganisasjoner i Colombia. Alle våre partnere i Colombia, både studenter, elever, urfolk og afrocolombianere har vist motstand mot frihandelsavtaler de siste årene. Derfor henviser vi til et brev som studentleder i organisasjonen ACEU; Guillermo Baquero, sendte til daværende statsråd Trond Giske i 2010 hvor han skriver:

«Som statsborger og leder av den colombianske studentunionen ACEU vil jeg understreke vår bekymring til denne prosessen. Dette er ikke utelukkende en handelsavtale. Inngår Norge en frihandelsavtale med mitt hjemland vil det være med på å legitimere det undertrykkende regimet i Colombia.»

SAIH er som flere andre norske organisasjoner som arbeider med Colombia bekymret over omfanget av brudd på menneskerettigheter i Colombia. Menneskerettighetssituasjonen har heller ikke forbedret seg siden brevet fra Guillermo ble sendt i 2010.

Først har jeg lyst til å nevne at verken SAIH, eller flere av våre samarbeidsorganisasjoner i Colombia er imot handelsavtaler. Men vi oppfordrer norske myndigheter til å ha en samstemt nærings- utviklings- og utenrikspolitikk ovenfor Colombia, der respekt for menneskerettigheter gjennomgående er integrert. I lys av dette mener vi derfor at Norge bør tenke nøye gjennom hva slags konsekvenser en ratifikasjon av frihandelsavtalen på det nåværende tidspunkt vil ha for menneskerettighetssituasjonen i Colombia. Vi ønsker å uttrykke bekymring for at en ratifisering av frihandelsavtalen nå, vil sende uheldige signaler om Norges rolle som forkjemper for menneskerettigheter i Colombia, og til fredsforhandlingene mellom myndighetene og FARC. Det er med bekymring at vi mener en ratifikasjon av avtalen nå, kan forrykke Norges rolle som nøytral part i fredsforhandlingene fordi frihandelsavtaler er omstridt mellom de forhandlende partene.

Derfor legger jeg fram fakta og tall fra våre samarbeidsorganisasjoner som illustrerer menneskerettighetssituasjonen i Colombia på det nåværende tidspunkt:

1) Om studenter og lærere: Menneskerettighetssituasjonen til lærere, akademikere og studenter i Colombia er prekær og vedvarende. 140 lærere ble drept og mer enn 1000 lærere fikk drapstrusler i årene 2009-2012. Også studentene i Colombia lever i en vanskelig situasjon. Studentorganisasjonen ACEU har identifisert 483 tilfeller av overgrep mot studenter i perioden 2009 til 2012, deriblant 18 drap og 89 vilkårlige arrestasjoner.

2) Om urfolk: Norge har i lengre tid engasjert seg i arbeidet for å forhandle frem en fredelig løsning på den væpnede konflikten i Colombia, og har aktivt støttet menneskerettighetsforkjempere i landet. I Colombia finnes det nesten 4 millioner internflyktninger. Urfolk og andre minoritetsgrupper er spesielt utsatt for vold og tvangsfordrivelse fra sine landområder. Jorda og regnskogen åpnes for industrielt landbruk og store økonomiske utviklingsprosjekter. Både Norge og Colombia er bundet av ILO konvensjon 169 om urfolks rettigheter, som blant annet skal sikre at urfolk selv får medbestemme over deres egne områder. Imidlertid bryter Colombia systematisk forpliktelsen til å konsultere urfolk om forhold som angår dem, tross gjentatte advarsler fra ILO. Dette er en viktig grunn til at flere urfolksgrupper har motsatt seg frihandelsavtalen med EFTA, de mener at denne vil undergrave deres allerede kompliserte rettighetssituasjon.

3) Om hvorfor MoUen ikke er tilstrekkelig: MoUen mellom Colombia og Norge som nå foreligger innebærer ingen konsekvenser verken for Colombia eller utenlandske selskap for brudd på de gode intensjoner som er nevnt. At colombianske myndigheter var negative til Norges initiativ om bindende menneseskerettighetsforpliktelser er talende.

Sivilsamfunnsorganiasjoner i Colombia har lenge advart mot at flere frihandelsavtaler vil bidra til økt fattigdom, mer motstand, ytterligere press på retten til grunnleggende offentlige tjenester, flere internt fordrevne og enda større sosiale forskjeller i det colombianske samfunnet.

Derfor ber vi om at:

Norge ikke inngår en frihandelsavtale med Colombia på det nåværende tidspunkt uten at forpliktende krav til menneskerettigheter er satt, både fordi det kan være med på å legitimere et undertrykkende regime, og fordi det kan forrykke Norges rolle som nøytral part i fredsforhandlingene.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon