Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Krevende situasjon for sivilsamfunnet i Myanmar

Krevende situasjon for sivilsamfunnet i MyanmarKrevende situasjon for sivilsamfunnet i Myanmar

Etter militærkuppet i februar har sivilsamfunnet i Myanmar stått i en ekstremt krevende situasjon. Protestene har vært store, og militærets reaksjoner voldsomme. Mer enn 700 er drept. Mange er arrestert.

- Vi er i tett dialog med våre samarbeidspartnere i landet, og får blant annet rapporter om at folk lever i skjul, at mange tvinges på flukt og at situasjonen for både LHBT-aktivister og studentaktivister er særdeles vanskelig, forteller Sunniva Folgen Høiskar, leder for SAIH.

LHBT-aktivister lever i skjul

SAIHs holdningsarbeid om LHBT i høyere utdanning.

- Vi er særlig bekymret for LHBT-aktivister. Mange lever nå i skjul, og frykter at det vil bli langvarige begrensninger for deres aktivitet, forteller Høiskar.

LHBT-miljøet har vært svært aktive og synlige i protestene, og er allerede en utsatt gruppe.

- Vi jobber med å legge til rette og være så fleksible som mulig i den situasjonen våre samarbeidspartnere står i nå. For eksempel ved å støtte IT-sikkerhet og annen beskyttelse, rettshjelp til de som er fengslet, tak over hodet og nødhjelp til de som må skjule seg, forteller Høiskar.

Hun peker på at det i situasjoner som dette er et privilegium å kunne utvise denne typen fleksibilitet, og sender en takk til norske studenter som støtter SAIHs arbeid og til Norad.

Utdanningstilbud til internt fordrevne

SAIH støtter arbeid med høyere utdanning i etniske områder.

- Situasjonen er svært krevende. Alle har hatt stengte kontorer grunnet frykt for å bli raidet. De fortsetter likevel arbeidet sitt. Noe av undervisningen fortsetter nå digitalt, men dårlig nett-tilgang er en utfordring for mange, forteller Hannah Cooper, programrådgiver i SAIH med ansvar for Myanmar.

SAIHs mottar meldinger om en dramatisk økning i kampene mellom Kachinhæren og militæret i mange områder i regionen.

- Kachinhæren mottar stadig flere nye rekrutter, også fra majoritetsgruppen Burmanere, som vil kjempe mot regimet. Det er en stadig økning av internt fordrevne. I tillegg til de hundretusen som allerede var fordrevet blir flere tusen fordrevet på grunn av de daglige kampene nå, forteller Cooper.

Flere av SAIHs partnere bistår lokalsamfunn med å opprette utdanningstilbud for internt fordrevne barn og unge, og er involvert i annen krisehjelp.

Ber om Myanmar-bevilgning til Students at Risk  

- Vi er bekymret for hvilke restriksjoner og føringer det nye militærregimet vil legge på høyere utdanning, og følgene det vil få for studentene. Studentaktivistene går i spissen for demonstrasjoner og demokratiarbeid i landet. I tillegg til at de risikerer å bli drept eller arrestert, risikerer de store utfordringer med å fullføre studiene, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

SAIH sendte sammen med Raftostiftelsen nylig brev til den norske utenriksministeren for å be om en spesialbevilgning til Students at Risk-ordningen, slik at studentaktivister som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan fortsette studiene, kan fullføre sin utdanning i Norge.

Ber om økt støtte til demokratibevegelsen

I Norges partnerlandstrategi for Myanmar er det et mål at «lokale organisasjoner og uavhengige medier skal støttes for å styrke deres synlighet og evne til å fremme menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.»

- Det er viktig at denne støtten nå økes ytterligere, både ved at Norge kommer med en klar uttalelse om støtte til demokratibevegelsen og fleksibel økonomisk støtte slik at de kan fortsette arbeidet sitt på en effektiv måte, sier Høiskar.

Grunnet sikkerhetssituasjonen i Myanmar unngår SAIH her å navngi våre samarbeidspartnere.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon