Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Krevende situasjon for sivilsamfunnet i Myanmar

Krevende situasjon for sivilsamfunnet i MyanmarKrevende situasjon for sivilsamfunnet i Myanmar

Etter militærkuppet i februar har sivilsamfunnet i Myanmar stått i en ekstremt krevende situasjon. Protestene har vært store, og militærets reaksjoner voldsomme. Mer enn 700 er drept. Mange er arrestert.

- Vi er i tett dialog med våre samarbeidspartnere i landet, og får blant annet rapporter om at folk lever i skjul, at mange tvinges på flukt og at situasjonen for både LHBT-aktivister og studentaktivister er særdeles vanskelig, forteller Sunniva Folgen Høiskar, leder for SAIH.

LHBT-aktivister lever i skjul

SAIHs holdningsarbeid om LHBT i høyere utdanning.

- Vi er særlig bekymret for LHBT-aktivister. Mange lever nå i skjul, og frykter at det vil bli langvarige begrensninger for deres aktivitet, forteller Høiskar.

LHBT-miljøet har vært svært aktive og synlige i protestene, og er allerede en utsatt gruppe.

- Vi jobber med å legge til rette og være så fleksible som mulig i den situasjonen våre samarbeidspartnere står i nå. For eksempel ved å støtte IT-sikkerhet og annen beskyttelse, rettshjelp til de som er fengslet, tak over hodet og nødhjelp til de som må skjule seg, forteller Høiskar.

Hun peker på at det i situasjoner som dette er et privilegium å kunne utvise denne typen fleksibilitet, og sender en takk til norske studenter som støtter SAIHs arbeid og til Norad.

Utdanningstilbud til internt fordrevne

SAIH støtter arbeid med høyere utdanning i etniske områder.

- Situasjonen er svært krevende. Alle har hatt stengte kontorer grunnet frykt for å bli raidet. De fortsetter likevel arbeidet sitt. Noe av undervisningen fortsetter nå digitalt, men dårlig nett-tilgang er en utfordring for mange, forteller Hannah Cooper, programrådgiver i SAIH med ansvar for Myanmar.

SAIHs mottar meldinger om en dramatisk økning i kampene mellom Kachinhæren og militæret i mange områder i regionen.

- Kachinhæren mottar stadig flere nye rekrutter, også fra majoritetsgruppen Burmanere, som vil kjempe mot regimet. Det er en stadig økning av internt fordrevne. I tillegg til de hundretusen som allerede var fordrevet blir flere tusen fordrevet på grunn av de daglige kampene nå, forteller Cooper.

Flere av SAIHs partnere bistår lokalsamfunn med å opprette utdanningstilbud for internt fordrevne barn og unge, og er involvert i annen krisehjelp.

Ber om Myanmar-bevilgning til Students at Risk  

- Vi er bekymret for hvilke restriksjoner og føringer det nye militærregimet vil legge på høyere utdanning, og følgene det vil få for studentene. Studentaktivistene går i spissen for demonstrasjoner og demokratiarbeid i landet. I tillegg til at de risikerer å bli drept eller arrestert, risikerer de store utfordringer med å fullføre studiene, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

SAIH sendte sammen med Raftostiftelsen nylig brev til den norske utenriksministeren for å be om en spesialbevilgning til Students at Risk-ordningen, slik at studentaktivister som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan fortsette studiene, kan fullføre sin utdanning i Norge.

Ber om økt støtte til demokratibevegelsen

I Norges partnerlandstrategi for Myanmar er det et mål at «lokale organisasjoner og uavhengige medier skal støttes for å styrke deres synlighet og evne til å fremme menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.»

- Det er viktig at denne støtten nå økes ytterligere, både ved at Norge kommer med en klar uttalelse om støtte til demokratibevegelsen og fleksibel økonomisk støtte slik at de kan fortsette arbeidet sitt på en effektiv måte, sier Høiskar.

Grunnet sikkerhetssituasjonen i Myanmar unngår SAIH her å navngi våre samarbeidspartnere.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon