Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Kongo Ås

Dokumentarskaper Christian Slaaen vil presentere filmen Tilbake til Uvira, og fortelle om sine opplevelser. Filmen følger FN-flyktningen Janvier tilbake til Kongo. Han studerer på Universitet i Agder, hvor han sammen med venner har startet et prosjekt for å bygge et kunnskaps- og kultursenter i hjembyen sin. Senteret fylles med bøker, filmer og blader, og skal være en drivkraft for å bygge opp en lesekultur i området. Janvier og flere lokale samarbeidspartnere tror at dette er veien å gå for varig fred i Kongo.

Etter filmvisningen vil Gabriel Kilima fortelle om studenter og unges situasjon i Kongo, et land der mer enn 5 millioner liv har gått tapt siden 1998 og hvor tilgang til bibliotek, forelesningssaler og skolepenger er svært begrensa. Studenter har en viktig rolle å spille som endringsaktører, og SAIH håper med dette seminaret å bidra til økt kunnskap om også deres situasjon i denne dagsaktuelle konflikten.

Filmen er på norsk, men innlederne snakker gjerne på engelsk hvis det er behov for det. Vi åpner for spørsmål fra salen etter deres innlegg. Velkommen til seminar!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday February 3rd SAIH (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund) will show a film and organize a seminar about Congo in the Biotechnology building Auditorium at 5 pm.

Documentary maker Christian Slaaen will present his movie ”Back to Uvira”, and talk about his experiences. The movie is about the UN-refugee Janvier, and his trip back to Congo. He studies at the University of Agder, where he together with friends has started a project to build a knowledge- and cultural centre in his home village. The centre is filled with book, films and magazines, and is supposed to be a motive force to develop a reading culture in the area. Janvier and other local collaborators think this is the way to go in order to achieve lasting peace in Congo.

After the movie Gabriel Kilima will talk about the situation of students and youth in Congo, a country where more than 5 million lives have been lost since 1998, and where access to libraries, lecture halls and school fees is limited. Students have an important role to play as agents of change, and with this seminar SAIH hopes to contribute to increased knowledge about their situation in this current conflict.

The movie is in Norwegian, but the talks can be in English if necessary. We open up for questions after the speeches. Welcome!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon