Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Kongo Ås

Dokumentarskaper Christian Slaaen vil presentere filmen Tilbake til Uvira, og fortelle om sine opplevelser. Filmen følger FN-flyktningen Janvier tilbake til Kongo. Han studerer på Universitet i Agder, hvor han sammen med venner har startet et prosjekt for å bygge et kunnskaps- og kultursenter i hjembyen sin. Senteret fylles med bøker, filmer og blader, og skal være en drivkraft for å bygge opp en lesekultur i området. Janvier og flere lokale samarbeidspartnere tror at dette er veien å gå for varig fred i Kongo.

Etter filmvisningen vil Gabriel Kilima fortelle om studenter og unges situasjon i Kongo, et land der mer enn 5 millioner liv har gått tapt siden 1998 og hvor tilgang til bibliotek, forelesningssaler og skolepenger er svært begrensa. Studenter har en viktig rolle å spille som endringsaktører, og SAIH håper med dette seminaret å bidra til økt kunnskap om også deres situasjon i denne dagsaktuelle konflikten.

Filmen er på norsk, men innlederne snakker gjerne på engelsk hvis det er behov for det. Vi åpner for spørsmål fra salen etter deres innlegg. Velkommen til seminar!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday February 3rd SAIH (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund) will show a film and organize a seminar about Congo in the Biotechnology building Auditorium at 5 pm.

Documentary maker Christian Slaaen will present his movie ”Back to Uvira”, and talk about his experiences. The movie is about the UN-refugee Janvier, and his trip back to Congo. He studies at the University of Agder, where he together with friends has started a project to build a knowledge- and cultural centre in his home village. The centre is filled with book, films and magazines, and is supposed to be a motive force to develop a reading culture in the area. Janvier and other local collaborators think this is the way to go in order to achieve lasting peace in Congo.

After the movie Gabriel Kilima will talk about the situation of students and youth in Congo, a country where more than 5 million lives have been lost since 1998, and where access to libraries, lecture halls and school fees is limited. Students have an important role to play as agents of change, and with this seminar SAIH hopes to contribute to increased knowledge about their situation in this current conflict.

The movie is in Norwegian, but the talks can be in English if necessary. We open up for questions after the speeches. Welcome!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon