Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Konferanse: Interkulturelt kjønnsperspektiv i høyere utdanning

(image) To studenter ved Urfolksuniveritetet i Escoma, Bolivia 2008 Konferansen vil ta opp hvordan kjønnsperspektiv kan integreres i høyere utdanning i en flerkulturell kontekst, og se på erfaringer fra Bolivia og Nicaragua.

Konferansetema Ut fra Bolivia og Nicaraguas flerkulturelle kontekster, presenteres utfordringer og erfaringer med å skape en inkluderende høyere utdanning. Det er de senere år satt fokus på kvinners tilgang til utdanning, og i regionen har stadig flere urfolkskvinner fått tilgang til høyere utdanning. Hva sier tallene om forholdet mellom kjønnene i høyere utdanning i Latin-Amerika? Hvilke kjønnsperspektiv formidles av universitetene? Hvilke oppfatninger om kjønn bringer kvinnelige og mannlige urfolksstudenter og afroetterkommere med seg inn på universitetene? Hvilken rolle spiller høyere utdanning for forandring av kjønnsrelasjoner, sett ut fra en interkulturell kontekst og visjon? Hvilke verktøy kan brukes for å integrere kjønnsperspektivet i all høyere utdanning?

Utdrag fra programmet Konferansens første dag vil bestå av presentasjoner fra utdannings- og forskningsinstitusjoner i Latin-Amerika, urfolksorganisasjoner og bolivianske myndigheter, som introduserer og gir ulike perspektiv på konferansetemaet. Bl.a. vil forsker Luis Enrique Lopez (Fondo Indigena), som har gitt ut flere bøker om urfolk og høyere utdanning i Latin-Amerika, presentere temaet i et regionalt og flerkulturelt perspektiv.
Konferansens andre dag vil fortsette med presentasjoner, debatter og workshops med følgende tema: ”Utdanning, autonomi, interkulturalitet og kjønn”, ”Teknisk utdanning, med kjønns- og interkulturelt perspektiv” og ”Politisk deltagelse for urfolkskvinner”.

På konferansens tredje dag vil ulike praktiske verktøy presenteres, og planer for hvordan interkulturelle kjønnsperspektiv kan inkluderes ved høyere utdanningsinstitusjoner utarbeides gjennom deltakende workshops.

Deltagere Konferansen er åpen for alle. Deltakerne på konferansen vil være representanter fra urfolksorganisasjoner, offentlige og private universiteter, studenter, bolivianske myndigheter og internasjonale utdanningsmiljøer. Konferansen vil foregå på spansk.

Arrangører SAIH er studenter og akademikere i Norge sin solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIHs motto er ”Utdanning for frigjøring”. SAIH har kvinners deltakelse og likestilling som tverrgående tema i all sin bistandsinnsats.

FUNPROEIB Andes jobber for å styrke tospråklig interkulturell utdanning (EIB) og urfolks deltakelse i utdanningssektoren i Bolivia.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon