Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Konferanse: Interkulturelt kjønnsperspektiv i høyere utdanning

(image) To studenter ved Urfolksuniveritetet i Escoma, Bolivia 2008 Konferansen vil ta opp hvordan kjønnsperspektiv kan integreres i høyere utdanning i en flerkulturell kontekst, og se på erfaringer fra Bolivia og Nicaragua.

Konferansetema Ut fra Bolivia og Nicaraguas flerkulturelle kontekster, presenteres utfordringer og erfaringer med å skape en inkluderende høyere utdanning. Det er de senere år satt fokus på kvinners tilgang til utdanning, og i regionen har stadig flere urfolkskvinner fått tilgang til høyere utdanning. Hva sier tallene om forholdet mellom kjønnene i høyere utdanning i Latin-Amerika? Hvilke kjønnsperspektiv formidles av universitetene? Hvilke oppfatninger om kjønn bringer kvinnelige og mannlige urfolksstudenter og afroetterkommere med seg inn på universitetene? Hvilken rolle spiller høyere utdanning for forandring av kjønnsrelasjoner, sett ut fra en interkulturell kontekst og visjon? Hvilke verktøy kan brukes for å integrere kjønnsperspektivet i all høyere utdanning?

Utdrag fra programmet Konferansens første dag vil bestå av presentasjoner fra utdannings- og forskningsinstitusjoner i Latin-Amerika, urfolksorganisasjoner og bolivianske myndigheter, som introduserer og gir ulike perspektiv på konferansetemaet. Bl.a. vil forsker Luis Enrique Lopez (Fondo Indigena), som har gitt ut flere bøker om urfolk og høyere utdanning i Latin-Amerika, presentere temaet i et regionalt og flerkulturelt perspektiv.
Konferansens andre dag vil fortsette med presentasjoner, debatter og workshops med følgende tema: ”Utdanning, autonomi, interkulturalitet og kjønn”, ”Teknisk utdanning, med kjønns- og interkulturelt perspektiv” og ”Politisk deltagelse for urfolkskvinner”.

På konferansens tredje dag vil ulike praktiske verktøy presenteres, og planer for hvordan interkulturelle kjønnsperspektiv kan inkluderes ved høyere utdanningsinstitusjoner utarbeides gjennom deltakende workshops.

Deltagere Konferansen er åpen for alle. Deltakerne på konferansen vil være representanter fra urfolksorganisasjoner, offentlige og private universiteter, studenter, bolivianske myndigheter og internasjonale utdanningsmiljøer. Konferansen vil foregå på spansk.

Arrangører SAIH er studenter og akademikere i Norge sin solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIHs motto er ”Utdanning for frigjøring”. SAIH har kvinners deltakelse og likestilling som tverrgående tema i all sin bistandsinnsats.

FUNPROEIB Andes jobber for å styrke tospråklig interkulturell utdanning (EIB) og urfolks deltakelse i utdanningssektoren i Bolivia.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon