Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Kjønnsfokus og utdanning viktig i kampen mot HIV og AIDS

Årsakene til at unge menneske er utsette er mange, og rapporten fokuserer på risikabel seksuell åtferd, stoffmisbruk, mangel på tilgang til informasjon om HIV og prevensjon, i tillegg til ei rekke sosiale og økonomiske tilhøve. Likevel er det unge menneske som gjev grunn til håp at det er mogeleg å endra retninga på denne epidemien. Framtida er avhengig av korleis ein prøver å førebygga smitte blant unge i dag. Rapporten fokuserer på unge menneske som endringsagentar, og nemnar dei følgjande strategiane for å hjelpe unge til å verna om seg sjølve.

Verna om og fremja rettane til born. Dette inkluderer rett til informasjon, utdanning, helse og helsevern, fridom frå voldtekt, seksuell tvang og vald. Jenter har rett til likskap i utdanning, arbeid, arv, ekteskapslover, og til å ta avgjerdsler når det gjeld seksualitet og reproduksjon. Gje unge menneske tilgang til utdanning og informasjon om førebygging av HIV, seksuell og reproduktiv helse og i "life skills". Sørga for at det finst helsetenester for reproduktiv helse, som til dømes billege eller gratis kondomar, frivillig rådgjeving og testing, diagnose og helbreding av seksuelt overførbare sjukdomar. Fokusera på særskild sårbare grupper slik som unge stoffmisbrukarar og homofile. Kjempa mot seksuell utnytting av unge menneske.

Rapporten legg særskild vekt på at det er naudsynt å ta hensyn til den rolla ulikskapar mellom kjønna spelar i HIV/AIDS epidemien. Strategiane nemnt ovanfor er mest effektive når dei medverkar til å styrkja jenter og unge kvinner, og til å kjempa mot dei sosiale og kulturelle ulikskapane som gjer dei meir sårbare enn menn.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon