Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Khulisa

(image)

Khulisa vart starta i 1997, og målet deira er å byggja eit levande sør-afrikansk samfunn som er fritt for kriminalitet. Organisasjonen arbeider med utdanning, opplæring og personleg utvikling på både individ- og samfunnsnivå. Tilnærminga spring ut av eit internasjonalt program om forteljarkunst og livsmeistring. I fyrste omgang arbeidde organisasjonen med ungdom i fengsel, men etter kvart har organisasjonen utvida, og arbeider i dag også i lokalsamfunn. Nyleg fekk organisasjonen sølvmedalje av Impumelelo Award

SAIH støttar eitt av underkontora til Khulisa. Det ligg i Pinetown i KwaZulu-Natal, og driv ”Make It Better”- prosjektet. Dette er det fyrste prosjektet i partnarskapen mellom Khulisa og SAIH. Prosjektet er ein del av ”Ungdom mot vald”-programmet til SAIH som er finansiert av Operasjon Dagsverk (OD-2004).

OD-2004: Ungdom mot vald:”Make It Better”-prosjektet er eit toårig kurs. Fyrste året blir det fokusert på opplæring, andre året på å få erfaring. Kvart år tek prosjektet inn om lag 30 ungdommar, og kurset er lagt opp som utarbeiding av eit prosjekt. Deltakarane, i grupper eller kvar for seg, vel eit aspekt ved sitt lokalsamfunn dei ynskjer å forbetra. Kurset tek så ungdomane gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektet, steg for steg. På vegen er dei innom ei rekkje tema: budsjettering, forhandlingar, gruppearbeid, leiaropplæring, nettverking, tale i offentlege forsamlingar med meir. Andre året set ungdommane i verk prosjekta dei har utarbeidd. Det hender ofte at fleire ungdommar faktisk får seg jobb eller skapar seg ein jobb undervegs. Sjølv om mange har jobb før toårsperioden er over, held fleire likevel fram med prosjektet dei var med på å utarbeide. Denne blandinga av teori og praksis har vist seg svært effektiv i å få ungdom i arbeid.

http://www.khulisaservices.co.za/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon