Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ingen skam å snu!

(image) «Jeg tror ikke vi er tjent med en situasjon hvor EFTA starter opp forhandlinger om frihandelsavtaler med land etter land, for så å risikere at disse viktige spørsmålene først debatteres i ratifikasjonsprosessen». Dette uttalte leder for Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene, arbeiderpartiets Svein Roald Hansen, da årsmeldingen for Stortingets EFTA-arbeid ble debattert i mai.

EFTA har i denne uken avholdt sitt halvårlige ministermøte. Denne gangen på Hamar. En frihandelsavtale ble undertegnet med Samarbeidsrådet i Den persiske gulf - GCC som blant annet består av svært undertrykkende regimer. Den har ikke blitt diskutert offentlig eller i noe parlament på forhånd.

Norge og EFTA signerte i fjor frihandelsavtale med Colombia - et av de farligste landene i verden å være fagorganisert i. Også studenter, småbønder, urfolk og miljøvernere som kjemper for sin sak opplever trusler, drap og forsvinninger. De hevder at frihandelsavtaler vil forverre deres kår. Peru står for tur. For to uker siden ble minst 30 urfolk drept og hundretalls skadet etter sammenstøt med militære styrker i Peru. En samling av urfolksorganisasjoner demonstrerte mot en rekke dekret som åpner for etablering av oljeutvinning og gruveindustri i regnskogen i Amazonas. Etablering av slik utvinningsindustri vil medføre nedhogging av regnskog og forringing av urfolksgruppenes miljø. Dekretene ble utarbeidet for å muliggjøre frihandelsavtalene peruanske myndigheter har framforhandlet. Norge og EFTA er en av forhandlingspartene.

Over hele verden krever fagorganiserte, matprodusenter, og miljø- og urfolksorganisasjoner stans i forhandlinger om frihandelsavtaler mellom industriland og utviklingsland. De krever uavhengig utredning av konsekvenser for miljø og politiske og økonomiske rettigheter for innbyggerne, og offentlige høringer. Ingen av disse avtalene er gjenstand for slike høringer eller utredninger. De leveres ferdig forhandlet og ferdig undertegnet til ratifisering i parlamenter som ikke vet hva de undertegner. Men dette kan være i ferd med å endre seg. Colombia kan være vendepunktet, Peru seiler opp til å forsterke kravene og muligheten til å få til en endring. Norge kan velge å være i forkant.

USA har nemlig forhandlet frem en tilsvarende frihandelsavtale med Colombia, men selv med omfattende rettighetsklausuler, har Kongressen i USA lagt avtalen på is på grunn av den pågående volden, manglende straffeforfølgelse, og at regjeringen i Colombia ikke har sikret arbeidertakeres rettigheter i samsvar med ILO-standarder eller vist tegn på framgang i menneskerettighetssituasjonen.

I det sveitsiske parlament har frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia gått gjennom den første av to behandlinger. Mer enn 1/3 av parlamentsmedlemmene stemte mot avtalen. I Canada har parlamentet på nytt utsatt ratifisering av avtalen med Colombia. I Norge har Handels- og næringsdepartementet utsatt sin delegasjonsreise til Colombia på ubestemt tid. Ifølge den sveitsiske handelsministeren begrunner den norske regjeringen utsettelsen med at de ikke ønsker saken opp i valgkampen.

Det er helt rett som Svein Roald Hansen sa i Stortinget: «EFTA undertegnet i fjor høst en ferdigbehandlet frihandelsavtale med Colombia. I ettertid er det reist en debatt om vi bør inngå frihandelsavtale med dette landet på grunn av myndighetenes holdning til fagbevegelsen og menneskerettigheter mer generelt. Det er en høyst relevant debatt. Men det er en debatt som vi burde ta på generelt grunnlag, som en føring for hvilke land EFTA skal søke å inngå frihandelsavtaler med. Det er uheldig å gjennomføre forhandlingene og så ta debatten i forbindelse med ratifiseringen.»

Vi kan fortsette å sitere regjering og regjeringspartiene. For i den rødgrønne regjeringserklæringen Soria Moria står det at «Det er en utfordring for folkestyret at en rekke spørsmål av nasjonal betydning blir avgjort gjennom internasjonale forhandlinger hvor det er lite innsyn underveis, og hvor de folkevalgte kun blir forelagt muligheter til i etterkant å si ja eller nei til en framforhandlet avtale.» Derfor lover regjeringen oss at den vil:

trekke Stortinget sterkere inn i prosessen under utarbeidelsen av viktige posisjonspapirer i forkant av forhandlinger med andre stater og internasjonale organisasjoner. sikre at viktige prinsipper i tilknytning til slike forhandlinger tas opp til drøfting i folkevalgte organer før forhandlinger fullføres. styrke utredningsprosessen knyttet til internasjonale traktater før disse blir folkerettsligbindende for Norge.

20 norske organisasjoner og nå også LO-kongressen, krever høring på avtalen med Colombia. Den Europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) har vedtatt å avvise frihandelsavtaler med Colombia som ikke har sosiale klausuler og ikke har full støtte av fagbevegelsen i Colombia. Også den Europeiske metallarbeiderføderasjon (EMF) har gjort liknende vedtak. Men den virkelige verden ser ikke ut til å ha påvirket ministre og parlamentarikere på Hamar. Spørsmål om høring og konsekvensutgreining hadde ikke synlig plass på agendaen.

Derfor oppfordres regjeringen og Stortingets EFTA-parlamentarikerkomité å ta en time-out, Norge bør sende Colombia-avtalen på høring og utrede avtalens mulige konsekvenser for miljø og sosiale, politiske og økonomiske rettigheter. Situasjonen i Peru tilsier at det også bør gjøres på samme måte med den avtalen. Høringsbrevet bør oversettes til spansk og berørte organisasjoner bør få uttale seg. Vi har en unik sjanse til å styrke demokratiet, ikke bare i Norge, men også i de utviklingslandene som det for tiden forhandles med.

Vi utfordrer regjeringen til å ta grep om demokratiet: Det er ingen skam å snu!

Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, For Velferdsstaten, Attac, Spire, Changemaker, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Senterungdommen og Sosialistisk Ungdom, Handelskampanjen, SAIH, Latin-Amerikagruppene i Norge og Norsk Folkehjelp.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon