Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

I skuggen av ny grunnlov

(image) Aniceto Ayala representerar urfolksorganisasjonen CIDOB

Ayala representerar urfolksorganisasjonen CIDOB og er frå urfolksgruppa Orcaweta i låglandsfylket Tarija. Han er utdanna tospråkleg lærar, og ein av få med høgare utdanning frå urfolksgruppa. Det at Ayala og fleire andre fekk høve til å ta tospråkleg lærarutdanning, har betra utdanningssituasjonen for urfolksgruppa. No får skuleborna undervisning på eige språk, og av lærarar med same bakgrunn og kultur. Ayala fortel at skuleåret er lagt opp slik at det er praktisk tilpassa fiskesesongen, som er den primære næringsvegen i området.  Utdanningssituasjonen for urfolksgruppa er framleis utfordrande, og ting tek tid. Lokal barneskule med tospråklege lærarar som sjølve er frå urfolksgruppa, legg eit godt grunnlag. Elevane må inn til eit større sentrum for å gå på ungdomsskulen, og der møter dei m.a. diskriminering. Reisa er lang og kostbar, og det vart derfor etablert internat gjennom svensk prosjektstøtte. Ayala fortel at det ofte er tøft for dei unge å bu utanfor heimen, og særskild for jentene. I starten kom alle jentene tilbake, utan å fullføra ungdomsskulen. Situasjonen er betre no, og mange av jentene fullfører no ungdomsskulen. Ayala er ein av dei få med høgare utdanning. Han gjekk på statleg tospråkleg lærarskule i byen Camiri. Han og dei andre studentane frå urfolksgruppa budde på internat, og kostnadane vart dekka gjennom svensk støtte. Ayala fortel at det enno ikkje er nokon frå urfolksgruppa med utdanning frå universitet:

-Me treng folk frå vår eiga gruppe med universitetsutdanning, som kjenner vår kultur og våre behov innanfrå. Me treng advokat, som kan kjempa for våre rettar. Me treng lege, som kan sjå til borna våre.

Kampen for ny grunnlov- Innanfor urfolksorganisasjonane snakkar me lite om viktige spørsmål som utdanning, helse osv. nett no. Dei hamnar i skuggen av den overordna kampen for å få vedteke ei ny grunnlov i Bolivia, der både store og små urfolksgrupper og våre krav vert teke på alvor, seier Ayala.CIDOB og andre urfolksorganisasjonar er president Morales sine støttespelarar i grunnlovsspørsmålet. Ayala understrekar likevel at CIDOB og dei andre urfolksorganisasjonane berre gir si støtte til Morales om han svarer på deira krav. I grunnlovsforslaget har dei ikkje fått gjennomslag for alt, men er nøgde med resultatet. Ayala peikar og på at det er konfliktar mellom store og mindre urfolksgruppper i Bolivia, og at dei som støttar president Morales ikkje er ei homogen og ukritisk gruppe. Dei står likevel samla bak kravet om at grunnlovsforslaget må ut til folkerøysting innan få månadar. Aniceto Ayala er ansvarleg for naturressursar og økonomisk utvikling i CIDOB. Han var deltakar på konferansen ”Rights, Forests and Climate Change”, arrangert av Regnskogsfondet og Rights and Resources Initiative.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon