Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hvorfor studenters rolle er viktig

Ved de fleste store samfunnsomveltinger i moderne tid har studenter spilt en sentral rolle. Når studenter handler som gruppe har de ofte sterk gjennomslagskraft, både i land med relativt stor grad av demokratisk kultur så vel som under mer undertrykkende regimer. Fordi studenter i større grad enn mange andre er orienterte om samfunnsmessige forhold og kjenner til hvilke mekanismer som spiller inn, er de gode til å se alternativer til den fungerende organiseringen av egne samfunn. Til mange styresmakters store fortvilelse.

På grunn av sin livssituasjon er studenten ofte mer uredd i sin utfordring av maktbruk hun ikke aksepterer, enn hva andre grupper med tilsvarende kunnskap vil være. Studentmassen er derfor en gruppe som lettere lar seg mobilisere til kollektive politiske handlinger. Av samme grunn ser man ofte at illegitime styresmakter legger strenge restriksjoner på studenters rett til å samles og på hva som kan snakkes om når de først samles.

Ofte blir studentorganisasjoner lagt ned, og campuser og studentbosteder stenges fordi studenters kraft til mobilisering ses på som en for stor trussel. Men studenten har en særegen akilleshæl mange makthavere vet å utnytte. Utdanning er det som definerer studenten. Dersom en kan ta fra studenten retten til å fullføre utdanningen hennes, kan en påføre henne et tap for livet. Bare frykten for slike represalier vil ofte være nok til at mange studenter lar være å engasjere seg mot urett.

Det er derfor viktig å fortsette å kjempe for en fri studiehverdag og ett fritt akademia, hvor retten til å uttale seg og å organisere seg står sentralt. SAIH støtter opp om studenter som aktive og sentrale deltakere i, og forkjempere for, demokratiet.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon