Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hvorfor studenters rolle er viktig

Ved de fleste store samfunnsomveltinger i moderne tid har studenter spilt en sentral rolle. Når studenter handler som gruppe har de ofte sterk gjennomslagskraft, både i land med relativt stor grad av demokratisk kultur så vel som under mer undertrykkende regimer. Fordi studenter i større grad enn mange andre er orienterte om samfunnsmessige forhold og kjenner til hvilke mekanismer som spiller inn, er de gode til å se alternativer til den fungerende organiseringen av egne samfunn. Til mange styresmakters store fortvilelse.

På grunn av sin livssituasjon er studenten ofte mer uredd i sin utfordring av maktbruk hun ikke aksepterer, enn hva andre grupper med tilsvarende kunnskap vil være. Studentmassen er derfor en gruppe som lettere lar seg mobilisere til kollektive politiske handlinger. Av samme grunn ser man ofte at illegitime styresmakter legger strenge restriksjoner på studenters rett til å samles og på hva som kan snakkes om når de først samles.

Ofte blir studentorganisasjoner lagt ned, og campuser og studentbosteder stenges fordi studenters kraft til mobilisering ses på som en for stor trussel. Men studenten har en særegen akilleshæl mange makthavere vet å utnytte. Utdanning er det som definerer studenten. Dersom en kan ta fra studenten retten til å fullføre utdanningen hennes, kan en påføre henne et tap for livet. Bare frykten for slike represalier vil ofte være nok til at mange studenter lar være å engasjere seg mot urett.

Det er derfor viktig å fortsette å kjempe for en fri studiehverdag og ett fritt akademia, hvor retten til å uttale seg og å organisere seg står sentralt. SAIH støtter opp om studenter som aktive og sentrale deltakere i, og forkjempere for, demokratiet.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon