Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Akademisk frihet langs fire dimensjoner

Skrevet av: Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU.

Fri og uavhengig forskning er en forutsetning for at kunnskapen vi frembringer har tillit og integritet. Uten akademisk frihet er universitetenes rolle i samfunnet i å frembringe ny kunnskap og kritisk tenkning umulig.

European University Association (EUA) har overvåket og analysert autonomi for europeiske universiteter i ti år, langs fire dimensjoner:

Organisatorisk autonomi Finansiell autonomi Ansettelsesautonomi Akademisk autonomi

Norge skårer høyt på noen dimensjoner, men lavt på andre.

Vi diskuterer ofte akademisk frihet i perspektivet akademisk autonomi, som den grunnleggende retten til å velge forskningsspørsmål, akademisk tilnærming og metode. Dette ser vi på som helt ufravikelig.

Men hvilke dimensjoner av akademisk frihet er viktigst, hvilke er ufravikelige? Og er mer autonomi alltid bedre langs alle dimensjoner av akademisk frihet?

Fri og uavhengig forskning er en forutsetning for at kunnskapen vi frembringer har tillit og integritet. Uavhengig kunnskap har aldri vært viktigere, i en tid som har fått tilnavnet post-truth. Universitetenes rolle for å fremme åpne samfunn, som bærere av sentrale verdier som demokrati og ytringsfrihet må hegnes om. Vi har også mye oppmerksomhet på det organisatoriske perspektivet, særlig med tanke på rekruttering av ledere.

Men Norge skårer mye lavere på andre dimensjoner, som den finansielle. Her er det den høye andelen statlig finansiering, og faktisk også manglende mulighet til å ta opp lån eller kreve studieavgifter som trekker ned. Som vi vet ønsker institusjonene gjerne høyere andel direkte statlig bevilgning og ikke studieavgifter.

Når det gjelder ansettelsesautonomi, er det også slik at vi i Norge har stor frihet til å ansette (selv om økonomiske rammer selvsagt begrenser), men ikke til å si opp. Her er den enkeltes akademiske frihet viktigere enn institusjonens ansettelsesautonomi. Det som representerer viktige autonomidimensjoner for noen, er altså noe vi argumenterer mot i Norge.

Jeg vil på ingen måte snu vår argumentasjon. Men jeg tror det er viktig at vi reflekterer og diskuterer bredden i hva autonomi og akademisk frihet er. Det er nødvendig, skal vi nå frem med våre argumenter om at akademisk frihet og autonomi er avgjørende for oss.

Som rektor på NMBU og styremedlem i European University Association, er jeg svært bekymret for situasjonen for akademisk frihet og autonomi for europeiske universiteter. Vi skal si tydelig fra når akademisk frihet trues og tilsidesettes, som vi har sett i Ungarn og Tyrkia.

Jeg er også svært bekymret for økende mistro til vitenskap og forskningsbasert kunnskap. Vi må løfte opp verdien av den forskningsbaserte kunnskapen i samfunnsutviklingen.

Som leder i akademia har jeg et tungt ansvar for å ivareta den akademiske friheten, både i vår egne institusjon, og i samfunnet. Vi må stå opp for disse verdiene i den offentlige debatten både nasjonalt og internasjonalt.

VIL DU SKRIVE FOR OSS?

De fleste utenfor akademia tenker nok at retten til akademisk frihet ikke angår dem, men det stemmer jo ikke. Akademisk frihet er avgjørende for at demokratiet vårt skal bygge på kunnskap og forskning, fremfor forførende og farlige ideologier. Trues den akademiske friheten, trues også samfunnet vårt. 

Vårt bidrag for å verne om den akademiske friheten er kritisk debatt. Derfor inviterer vi alle som mener noe om akademisk frihet i Norge eller internasjonalt, til å ta ordet. Vil du skrive for oss? Kontakt oss på epost: info@saih.no.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon