Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hvordan kaste en diktator

(image) Ikke-voldsstrategen Sinisa Sikman er i Norge i forbindelse med SAIH-kampanje for å inspirere norske studenter til å støtte medstudenter i kamp for demokrati og menneskerettigheter. Les artikkelen fra Dagsavisen

Les i pdf format her: Dagsavisen_forside, Dagsavisen_side18, Dagsavisen_side19

(image) IKKE-VOLD: Sinisa Sikman var med på å styrte Serbiaspresident Slobodan Milosevic med ikkevoldelig masseopprør.Nå inspirerer han og aktivistene i CANVASdemokratiforkjempere verden over til å bli kvitt sinediktatorer og forandre verden.Sinisa Sikman (39) har personlig trentopp demokratiforkjempere fra Venezuela,Palestina, Zimbabwe, Aserbajdsjan,Irak, Hviterussland, Georgia,Ukraina, Burma, Tibet, Maldivene,Nigeria og Syria. Også aktivistene i denegyptiske 6. april-bevegelsen fikk opplæringfra CANVAS – som står forCenter for Applied Non Violent Actionsand Strategies. Nå er han i Norge somgjesten til Studentenes og AkademikernesInternasjonale Hjelpefond(SAIH).– Ikkevold får mye større konsekvenserenn militær krig – og ikkevoldleder til stabile forandringer. Så hva erpoenget med å bruke vold, våpen ogbomber? Drap på sivilbefolkningen ogødelagte, ustabile land som ikke kanstyre seg selv og bruker årtier på å byggeseg opp igjen, svarer Sikman med klarkritikk av Norges deltakelse i krigen iAfghanistan og bombing av Libya.GANDHI OG LUTHER KINGDet var utrettelig arbeid i den serbiskestudentbevegelsen Otpor! (serbisk for«motstand») som tente hans og vennenesikkevoldsengasjement.– I 1996 var vi ute på gata og protestertehver eneste dag i fire måneder førpresident Milosevic innrømmet at hanhadde tapt lokalvalget i Serbia. Det vari disse demonstrasjonene grunnlaget forOtpor! ble lagt, sier Sikman.Milosevic fikk patriotisk støtte, ogsåfra sine motstandere da NATO bombetJugoslavia i begynnelsen av 1999. Såstartet studentbevegelsen Otpor! enoverraskende offensiv. Otpors våpen varrockekonserter og latterliggjøring avregimet, internett, tagging av slagord ibybildet og en særegen vilje til å bli satti varetekt. Otpor! kom med høylyttekrav om menneskerettigheter, demokrati,fred og likestilling. Under presidentvalget5. oktober 2000 startetopposisjonen generalstreik og hundretusenerav serbere strømmet til gatene iflere byer for å velte regimet. Milosevicble tvunget til å trekke seg, etter 12 årved makten.– Det er fordelen med ikkevold. Allekan delta. Til og med seksåringer kansette opp klistremerker og gå i tog.– Etter Milosevics fall begynte vi åsystematisere våre erfaringer og lestealt vi kom over av de store ikkevoldeligetenkerne: Mahatma Gandhi, MartinLuther King, ja til og med MartinLuther. Og vi studerte tekstene til amerikanskeGene Sharp. Sharp ramser opp198 metoder for hvordan man kanbekjempe et diktatur uten å ty til vold.Det som betyr noe, er konsekvensene:Gandhis kamp var begynnelsen tilslutten på kolonitida, Martin LutherKings kamp ga USA en svart president– og Martin Luther delte en kirke i to.ARABISK VÅRI alle land i det som kalles «Den arabiskevåren» dukker knyttnevelogoen tilOtpor! opp. Sinisa Sikman og to av hansvenner startet CANVAS. CANVASbestår av 11 ikkevoldsstrateger oginstruktører – fem kvinner og seksmenn, alle med bakgrunn fra Universitetet i Beograd. I det siste tiåret harCANVAS bidratt i kulissene bak fredeligeomveltninger i mer enn 50 land. Sist utvar opprøret i Egypt, der studentenespilte en avgjørende rolle.– Vi fulgte med på 6. april-bevegelseni ett år før vi ble invitert inn. De varsmarte nok til å overtale alle organisasjonertil å demonstrere på Tahrir-plassenuten sine symboler, kun med egyptiskeflagg for å vise at én millionmennesker sto sammen omå kreve presidentensavgang. For å greie dettrengs beinhard, ikkevoldeligdisiplin. Skjærer én utog begynner å kaste stein eralt ødelagt. Da vil myndigheteneogså få påskuddet detrenger til å angripe medvold, sier Sikman.Tunisierne greide seg selv utenCANVAS, men de var kraftig inspirert avsine egyptiske søstre og brødre.FEMDAGERSKURSCANVAS trener aktivistene i andre landenn de kommer fra: Venezuelanerne bletrent i Mexico, burmeserne i Thailand,tibetanerne i India, palestinerne i Sveits,maldiverne på Sri Lanka.– De fleste greier seg med et femdagerskurs,men vi tilbyr også trening overti dager, sier Sikman.– Bare fem dager på å forandre verden?– En samlet ikkevoldelig bevegelse eren hær som kan bekjempe fienden. Stikkordeneer enhet, planlegging og ikkevoldeligdisiplin. Aktivistene må alltid liggei forkant, ikke reagere på hva regimetgjør, men forutse og forberede nestetrekk. Ethvert land har en krigsskole, mendet finnes ikke et eneste ikkevoldelig akademi.Vår visjon er åstarte det, sier Sikman.– Overgangen fra diktaturtil demokrati er nokvanskeligere enn å kasteen diktator. Å skape enpermanent forandring vilskje saktere enn aktivistenegjerne vil. Som iTunisia i dag. Tunisiernehar levd under et regimesom ikke tillot demokrati. Bortsett frahæren, har samfunnet få sterke og uavhengigeinstitusjoner og et mangelfulltbyråkrati. Nå trenger de virkelig hjelp.Mer utdanning. Mer studentutveksling.Hvorfor ikke invitere dem til å studere iNorge, foreslår Sinisa Sikman.I to dager har han vært i Oslo. I dagskal han inspirere studenter ved universiteti Ås, før han reiser til universitetenei Trondheim, Bergen og Tromsø.nina.johnsrud@dagsavisen.no

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon