Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hvem får støtte fra SAIH? Hvorfor? Og hvordan kontrolleres pengene?

Prosses: Kriterier → kontakt og forundersøkelse →søknader og iverksettelse →oppfølging og kontroll

Kriterier De overordnede kriteriene for SAIHs bistandssamarbeid blir bestemt av SAIH øverste organ, som er Årsmøtet. Kriteriene finnes i disse strategiene: (Solidaritetsstrategien og landstrategiene). Innspill til denne prosessen innhentes fra eksisterende partnere i Sør og SAIHs medlemsorganisasjoner og lokallag. Årsmøtet bestemmer også hvilke land SAIH skal ha prosjektsamarbeid i.

Kontakt og forundersøkelse SAIH benytter seg av sitt nettverk til å møte aktuelle organisasjoner, og har ofte kontakt med organisasjoner over lang tid før et økonomisk samarbeid inngås. Hvis SAIH vedtar å starte arbeid i et nytt land starter vi med en forundersøkelse.

Søknader, vedtak og iverksettelse SAIH mottar søknader fra organisasjoner, og Styret i SAIH vedtar hvilke som SAIH skal samarbeide med og gi økonomisk støtte til (enten av egne innsamlede midler eller gjennom avtaler vi søker om gjennom andre, som Norad og FOKUS.

Oppfølging Programrådgiverne har ansvaret for den daglige oppfølgingen av partnere, og har jevnlig kontakt via e-post, telefon, Skype osv. To til tre ganger i året drar de på prosjektreise, der nåværende partnere blir møtt for å diskutere hvordan ting går, samt samarbeidet. Dette er også viktig for SAIH for å få innspill til vårt arbeid i Norge og internasjonalt. Det utarbeides reiserapport fra alle prosjektreiser.

Kontroll og antikorrupsjonAlle regnskaper blir fulgt tett opp og blir revidert av en ekstern revisor både i prosjektlandet og i Norge. De sjekkes opp mot aktivitetsplaner og avtaler som er inngått. Alle partnere rapporterer til SAIH flere ganger i året, og SAIH tar også stikkprøver av økonomiske forhold gjennom året. SAIH jobber også sammen med partnere for å etablere sosial kontroll mot korrupsjon. Dette gjennom å jobbe med åpenhetskultur, der organisasjoner og myndigheter åpent publiserer sine planer og budsjetter. På den måten vil samfunnet også reagere når masse penger som skal gå til f.eks “bøker” som ingen av de som skulle ha fått dem har sett. Det er styret i SAIH som har det overordnede ansvaret for tildeling av midler, og evt mislighold av midler.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon