Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hva er Landsrådet?

§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Disse velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte av og blant de ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget. SAIHs leder har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av:

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner

B. En representant for akademikerorganisasjoner

C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler

D. To representanter for de ansatte i SAIH

E. Representanter fra 6 av SAIHs lokallag

F. To frie representanter

G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge ved særskilt valg.

§ 10.2 De av SAIHs lokallag som ikke er representert har observatørstatus i landsrådet. SAIHs styre har møterett på landsrådsmøter.

§ 10.3 Landsrådet kan foreta nødvendige suppleringsvalg. Innmelding i og utmelding av andre organisasjoner skjer ved 2/3 flertall i landsrådet. Landsrådet behandler forslag til handlingsprogram for kommende periode, samt forslag til strategier som omhandler SAIHs arbeid over lengre perioder. Utover dette har landsrådet en rådgivende funksjon, og kan ikke overprøve vedtak gjort i styret. Landsrådet skal på første møte i kalenderåret komme med innspill til valgkomiteens arbeid i perioden, og foreløpig godkjenne årsrapport fra foregående år.

§ 10.4 Landsrådet velges for ett år, og skal møtes minst to ganger i løpet av valgperioden. Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Gyldige landsrådsvedtak krever minst 7 avgitte stemmer. SAIHs leder får stemmerett ved stemmelikhet.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon