Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Høydepunkter fra SAIHs Årsmøte

Årsrapport for 2016 ble lagt frem og godkjent av Årsmøtet, og det samme ble midlertidige Årsrapporter fra alle SAIHs lokallag. Det store engasjementet og kreativiteten som eksisterer i organisasjonen, og hvor mye SAIH får til gjennom samlet innsats er imponerende. Med et nytt og ambisiøst Handlingsprogram for neste periode ser det ut til at det høye aktivitetsnivået og gjennomslagskraften vil fortsette fremover! Spesielt med tanke på at organisasjonen vokser. På Årsmøtet godkjente vi tre nye medlemmer: Høyskolestyret ved HiOA, interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet ANSA og vårt nye lokallag SAIH Drammen.

Nytt Prinsipprogram

Årsmøtet reviderte SAIHs Prinsipprogram; et dokument som stadfester SAIHs formål, visjon, og verdigrunnlag. Både formål og visjon ble revidert, og Årsmøtet slo fast at SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere som jobber med høyere utdanning. Den geografiske avgrensningen til Latin-Amerika og sørlige Afrika ble også fjernet, så det åpner opp for samarbeid med organisasjoner også i andre regioner.

​ Ny Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021

Et annet viktig dokument som ble vedtatt av Årsmøtet var en ny Strategi for utviklingssamarbeid for de fire neste årene. Strategien, som tidligere har blitt kalt Solidaritetsstrategi, er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid, og er førende i både planlegging, gjennomføring og evaluering. Den nye strategien har et klart fokus på høyere utdanning, og SAIH skal de neste fire årene jobbe for at:

· Høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og kritiske samfunnsaktører,

· Akademisk frihet er beskyttet,

· Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten,

· Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende.

Myanmar som nytt prosjektland

I fjor inngikk SAIH samarbeid med organisasjonen Colours Rainbow i Myanmar, som jobber for et mer inkluderende utdanningssystem i Myanmar. SAIH har også opprettet god kontakt med studentorganisasjonen ABFSU, og vil fortsette å etablere kontakt med aktører som jobber for akademisk frihet og reform av utdanningssystemet i Myanmar i årene som kommer. Derfor godkjente Årsmøtet Myanmar som nytt prosjektland for SAIH.

Senere på samme møte ble paragrafen om godkjenning av prosjektland fjernet fra SAIHs statutter, da vi fremover ønsker mer fokus på tema fremfor land.

Kampanje om kommersialisering av utdanning

En av sakene som engasjerte mest på Årsmøtet var som vanlig valget av neste periodes kampanje. Hele seks forskjellige forslag var sendt inn på forhånd, og debatten rundt hvilket tema som burde bli valgt hadde høy temperatur. Søndag var det imidlertid et enstemmig Årsmøte som stemte for kampanjeforslaget «Kommersialisering av høyere utdanning globalt». SAIH skal derfor i 2018 jobbe mot prosesser som gjør at høyere utdanning blir et privilegium for de som kan betale, at kvaliteten skades og at den frie forskningen er under press.

Nyvalgt ledelse og nye tillitsvalgte

En soleklar spenningsfaktor under hele møtet var valget av nye tillitsvalgte. 1. juli tropper nytt Arbeidsutvalg på, og det vil bestå av Beathe Øgård (leder), Mikael Østhus Schärer (organisatorisk nestleder) og Julie Wood (politisk nestleder). Nytt styre, informasjonskomite, landsråd, kontrollkomite og valgkomite ble også valgt. Vi gratulerer alle de nyvalgte, og takker de avtroppende for en fantastisk innsats i året som har vært!

Vi sender også en takk til alle som bidro til et godt Årsmøte, spesielt til Tuva Widskjold fra Changemaker, Anna Karlsson fra Spire og rektor Curt Rice fra HiOA som kom for å holde hilsningstaler.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon