Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Høydepunkter fra SAIHs Årsmøte

Årsrapport for 2016 ble lagt frem og godkjent av Årsmøtet, og det samme ble midlertidige Årsrapporter fra alle SAIHs lokallag. Det store engasjementet og kreativiteten som eksisterer i organisasjonen, og hvor mye SAIH får til gjennom samlet innsats er imponerende. Med et nytt og ambisiøst Handlingsprogram for neste periode ser det ut til at det høye aktivitetsnivået og gjennomslagskraften vil fortsette fremover! Spesielt med tanke på at organisasjonen vokser. På Årsmøtet godkjente vi tre nye medlemmer: Høyskolestyret ved HiOA, interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet ANSA og vårt nye lokallag SAIH Drammen.

Nytt Prinsipprogram

Årsmøtet reviderte SAIHs Prinsipprogram; et dokument som stadfester SAIHs formål, visjon, og verdigrunnlag. Både formål og visjon ble revidert, og Årsmøtet slo fast at SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere som jobber med høyere utdanning. Den geografiske avgrensningen til Latin-Amerika og sørlige Afrika ble også fjernet, så det åpner opp for samarbeid med organisasjoner også i andre regioner.

​ Ny Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021

Et annet viktig dokument som ble vedtatt av Årsmøtet var en ny Strategi for utviklingssamarbeid for de fire neste årene. Strategien, som tidligere har blitt kalt Solidaritetsstrategi, er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid, og er førende i både planlegging, gjennomføring og evaluering. Den nye strategien har et klart fokus på høyere utdanning, og SAIH skal de neste fire årene jobbe for at:

· Høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og kritiske samfunnsaktører,

· Akademisk frihet er beskyttet,

· Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten,

· Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende.

Myanmar som nytt prosjektland

I fjor inngikk SAIH samarbeid med organisasjonen Colours Rainbow i Myanmar, som jobber for et mer inkluderende utdanningssystem i Myanmar. SAIH har også opprettet god kontakt med studentorganisasjonen ABFSU, og vil fortsette å etablere kontakt med aktører som jobber for akademisk frihet og reform av utdanningssystemet i Myanmar i årene som kommer. Derfor godkjente Årsmøtet Myanmar som nytt prosjektland for SAIH.

Senere på samme møte ble paragrafen om godkjenning av prosjektland fjernet fra SAIHs statutter, da vi fremover ønsker mer fokus på tema fremfor land.

Kampanje om kommersialisering av utdanning

En av sakene som engasjerte mest på Årsmøtet var som vanlig valget av neste periodes kampanje. Hele seks forskjellige forslag var sendt inn på forhånd, og debatten rundt hvilket tema som burde bli valgt hadde høy temperatur. Søndag var det imidlertid et enstemmig Årsmøte som stemte for kampanjeforslaget «Kommersialisering av høyere utdanning globalt». SAIH skal derfor i 2018 jobbe mot prosesser som gjør at høyere utdanning blir et privilegium for de som kan betale, at kvaliteten skades og at den frie forskningen er under press.

Nyvalgt ledelse og nye tillitsvalgte

En soleklar spenningsfaktor under hele møtet var valget av nye tillitsvalgte. 1. juli tropper nytt Arbeidsutvalg på, og det vil bestå av Beathe Øgård (leder), Mikael Østhus Schärer (organisatorisk nestleder) og Julie Wood (politisk nestleder). Nytt styre, informasjonskomite, landsråd, kontrollkomite og valgkomite ble også valgt. Vi gratulerer alle de nyvalgte, og takker de avtroppende for en fantastisk innsats i året som har vært!

Vi sender også en takk til alle som bidro til et godt Årsmøte, spesielt til Tuva Widskjold fra Changemaker, Anna Karlsson fra Spire og rektor Curt Rice fra HiOA som kom for å holde hilsningstaler.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon